Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

21.06.2024р.П'ятниця.СНІДАНОК: Макарони відварні з сиром твердим. Какао з молоком. . ОБІД: Суп картопляний з галушками. Хліб. Плов з курячим м'ясом. Томати свіжі. Компот із вишні та яблук. . . .. ВЕЧЕРЯ: Рулет рибний. Хліб. Каша ячна в'язка. Лимонний напій.

Звіт керівника за_2021-2022н.р..

Звіт керівника за_2019-2020н.р..

Матеріали до Звіту директора за 2020-2021н.р.

Звіт керівника за 2023-2024 н.р.

 

Звіт роботи директора  ЗДО №39 «Журавлик»  Фучко О.М. за 2020-2021 н.р.

Заклад  дошкільної освіти №39 «Журавлик  у 2020/2021 навчальному році здійснював свою діяльність  відповідно   Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції про права дитини,  «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ (із змінами), Положення про заклад дошкільної освіти , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86, інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», наведених у додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 № 1/9-411, Плану роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік, з урахуванням плану роботи управління освіти Ужгородської міської ради  наказ № 123 від 31.08.2020р. та Центру професійного розвитку педагога \ наказ №6 від 23.02.2021р., програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

У 2020/2021 навчальному році заклад працював у 12-годинному режимі.

Структура закладу була наступна :

12 груп для дітей дошкільного віку та 1 група для дітей раннього віку \ 3-й рік життя\  21 дитина;

З 12 дошкільних груп :

3 групи  для дітей  4-го року життя,   73 дітей;

4 групи  для дітей 5-го року життя,  95 дітей;

5 груп для дітей 6-го року життя. 105 дітей.

Всіх дітей в закладі станом на 01.06.2021р 294  дітей

В закладі працювали 4 групи спеціального призначення :

1 група для дітей 6-го року життя з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення ФФНМ  та 3 групи для дітей з порушенням опорного апарату \молодша,середня та старша\.

В ЗДО працює творчий колектив в наступному вкладі :

29 педагогів     ( за штатним розкладом 36 чол.)

15  пом.вихователя ( за штатним розкладом 16.5 чол.),

Технічний персонал  32   чол. ( за штатним розкладом 32 чол.)

Прийом дітей до закладу здійснювався відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»: протягом року, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідемічне оточення, направлення Управління освіти на групи спецпризначення. Запис дітей до закладу дошкільної освіти здійснювався через мережу Інтернет шляхом електронної реєстрації. Переведення дітей з однієї групи в другу або їх відрахування проводилось відповідно до нормативних вимог.

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.  З липня по мірі вибуття дітей старших груп до школи здійснюється набір дітей в молодшу групу ЗДО.

В літній період 2021 р. заклад освіти прийме :

15 дітей   2019 року народження

50 дітей  2018 року народження

Вся робота закладу дошкільної освіти була спрямована на виконання завдань Річного плану роботи ЗДО на 2020/2021 н.р.

 1. Сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя: навички ресурсозбереження, ефективного спілкування та гармонійних стосунків з оточенням.
 2. Використовувати в освітньому процесі з дітьми проектну діяльність під час проходження тем блочно-тематичного планування. 3. Підвищити  ефективність  освітнього процесу в групі через створення безпечного розвивального предметного середовища .                                               4. Покращити ефективність взаємозв’язку ЗДО та НУШ через застосування  проектної  технології  \ старші  групи\.

Заходи, передбачені річним планом роботи закладу, виконано на 90 %.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Організація освітнього процесу здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства»,згідно з  Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, інструктивно-методичних рекомендацій  «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освітиу 2020/2021 навчальному році» Додаток до листа МОН України від 30.07.2020 №  1/9-411 ;матеріалів  ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVID-19»; Річного плану роботи на 2020\2021н.р. та листів і наказів МОН України, наказів управління освіти Ужгородської міської ради.

Методична робота з педкадрами була спрямована на реалізацію основної мети: підвищувати професійний рівень педагогів, скоординувати зусилля всіх працівників закладу для вирішення конкретних педагогічних проблем, створювати оптимальні умови для підвищення результативності освітнього процесу.

Перш за все, ми намагались створити у навчальному закладі належні умови для забезпечення якісної дошкільної освіти. Режим дня кожної вікової групи замінений на період карантину на COVID, розклад занять затверджені педагогічною радою та відповідають рекомендаціям Міністерства освіти і науки України висвітлені на сайті ЗДО на груповій сторінці.

У закладі дошкільної освіти проводилась чітка систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Освітній процес в навчальному закладі передбачав чергування різних видів діяльності. Організована зайнятість дітей планувалась з урахуванням розумового та фізичного навантаження. Основним акцентом у освітній роботі закладу дошкільної освіти була максимальна гуманізація педагогічного процесу. Впродовж року не працював плавальний басейн у зв’язку з карантинними обмеженнями. Всі заняття, розваги, свята  проводились тільки з однією групою, за відсутності батьків.

Річним планом регламентувалась організація методичної роботи закладу дошкільної освіти. Для вирішення  завдань Річного плану закладу було створено належні умови, проводились тематичні перевірки, семінари, педагогічні ради, консультації в режимі ОНЛАЙН через презентації, Zoom Методична робота з педкадрами була спрямована на реалізацію основної мети: підвищувати професійний рівень педагогів, скоординувати зусилля всіх працівників закладу для вирішення конкретних педагогічних проблем, створювати оптимальні умови для підвищення результативності освітнього процесу.

В організації освітньої роботи вихователі використовували блочно- тематичне планування освітнього процесу. Три дошкільні групи апробували інтегрований освітній процес. Це члени творчої групи ЗДО  молодша спец.група №4 . вихователі Старикова Н.Р., Молнар Л.В.; середня спец.група №2, вихователі Бертич Т.Й., Корнута Н.І.; старша спец.група №3, вихователі Гошко О.В., Бецанич Г.С.

Всі інші групи проводили комплексні ,тематичні та предметні заняття. Освітній процес здійснювався з часу коли дитина заходила  на територію ДЗО.

В  освітньому процесі педагоги використовували  наступні технології :

 • Інтегровану зображувальну діяльність ( у всіх середніх та старших

групах);

 • Здоров’язберігаючі технології (всі групи);
 • Технології в математичному розвитку дітей( інтелектуальні

ігри Нікітіних, математичний планшет, коректурні таблиці

Гавриш, палички Кюізенера);

– Технології в розвиту мовлення :

: коректурні таблиці Н.Гавриш, Пельо А.М., Стець Г.П.

: мнемотаблиці під час вивчення віршів ( всі педагоги ),

: методика використання  схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям. Автор – Ткаченко Т.(вихователь Бертич Т.Й.).

 • Технології в музичному розвитку дітей ( вокалотерапія музичні керівники Чобаль Н.М., Попович А.Е.);
 • Елементи методики К.Орфа ( музичний керівник Гордійчук В.Т.);
 • Технології в зображувальній діяльності нові техніки

малювання, малювання за схемою, методику Л.Шульги (всі педагоги);

– Технологію створення  інтелектуальних карт з дітьми  (вихователі Гошко О.В., Бецанич Г.С. Старикова Н.Р.,Молнар Л.В.,  Корнута Н.І.,Бертич Т.Й. ).

Технології в роботі вчителя-логопеда Ємельянова Л.О. -піскотерапія(сєндплей), манкотерапія, суджок терапія, дихальна гімнастика, артикуляційна гімнастика, логоритміка; особистісно-орієнтовані (індивідуальний і диференційований підхід при постановці звуків, )   Використання даних технологій допомогло урізноманітнити педагогічний процес та досягти кращого засвоєння програмового матеріалу дітьми.

В закладі дошкільної освіти працює досвідчений вчитель-логопед Ємельянова Л.О. з дітьми логопедичної групи. 2 раз на рік вона допомагає вихователям груп  робити обстеження звуковимови у дітей та надає консультації батькам, вихователям щодо подальшої роботи над формування правильного мовлення у дітей.

Корекційну роботу з виправлення вад у мовленні дітей вчитель-логопед здійснює у логопедичній групу , у якій в даному навчальному році виховувалось 18 дітей.

В процесі корекції, навчання та виховання спостерігалася позитивна динаміка мовленнєвого розвитку вихованців спеціальної групи для дітей з порушенням мовлення. На кінець 2020/2021 навчального року:

– середній  рівень мовленнєвого розвитку мають 6  (34    %) ;

– достатній 5 дітей . ( 28% ) дітей.

Високий  7 дітей  ( 38   %)

До навчання у школі з логопедичної групи вибули 11 дітей, з них 7 дітей з виправленою мовою, 4  дітей – із значними покращеннями,7  дітей залишені для продовження корекційної роботи в наступному навчальному році.

Адміністрація ,вихователі та батьки дітей  відповідно рекомендацій ЮНІСЕФ для проведення навчальної діяльності укомплектували індивідуальні папки для проведення занять з образотворчої діяльності та математики. Всю освітню діяльність проводили використовуючи групове методично-дидактичне  забезпечення.

Впродовж року освітнє середовище груп поповнилось міні-музеями ЗДО. Відповідно до наказу ЗДО від  22.12.2020    №252    проведено огляд-конкурс «Кращий міні-музей в групі». В огляді-конкурсі прийняли участь всі групи ЗДО , музичні керівники та інструктор з фізкультури.

В роботі з дітьми вихователі груп використовують проєктну технологію.

В березні-квітні 2021р. проведено презентацію проектів на екологічну тему. Всі проекти висвітлені на сайті ЗДО на сторінці «Наші проекти». Проектна діяльність показала різноманітну роботу з даного напряму в групах ЗДО.

Педагоги закладу проводили консультування батьків на різноманітні теми та робили фотозвіт про освітній процес у групових вайбер-групах та у фейсбуці. Вихователь-методист Машкара М.М. оприлюднювала  матеріали тематичних днів на сайті ЗДО та групових сайтах ЗДО.

У 2020/2021 навчальному році розпочато роботу щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Робочою групою педагогів ЗДО розроблено «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЗДО №39» та «Положення про академічну доброчесність  учасників освітнього процесу ЗДО», які педагогічний колектив  прийняв на педагогічній раді у травні 2021р.. протокол №3. Заклад дошкільної освіти продовжує роботу над створенням внутрішньої системи забезпечення якості освіти .

В закладі у травні адміністрацією проведено анонімне анкетування  вихователів та батьків щодо діяльності ЗДО в 2020/2021 н.р.

За даними тестування педагогів та батьків , в якій прийняли участь 19 педагогів та 40 батьків \ анкета анонімна\

Комфортність перебування дитини :   \за 4 бальною системою\

98% батьків оцінили  на 4 бали                2% на оцінку 3бали;

умови праці в ЗДО:

70% педагогів оцінили на  4 бали                       та 30% на 3 бали.

Освітнє середовище ЗДО :\ за 4 бальною системою\:

Облаштування території : 85 % батьків оцінили на 4 бали, 15% – на 3 бали

Дизайн приміщень  92,5% на 4б,       5%  на 3 бали,             2,5% на 2 бали

Чистота та облаштування групових приміщень    97.5% на 4б,      2% на 3 б.

Чистота та облаштування групових майданчиків

77.5%   на 4б,                20%  на 3б,            2.5%   на 2б.

Температурний режим в ЗДО  75% батьків оцінили на 4б,      25% на 3 бали

Дані анкетування показали що весь колектив закладу робив все щоб дітям в закладі жилось цікаво,весело та комфортно.

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в ДНЗ», Положенням про медичний кабінет ДНЗ, Положенням про ізолятор ДНЗ, Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ. Медичні послуги для вихованців дошкільного закладу здійснюється сестрою медичною старшою Симчера Л.І., яка має  тридцяти річний стаж роботи на цій посаді, що сприяє кращому медичному обслуговуванню дітей. Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Тому вся робота була спрямована на охорону життя та здоров’я дітей. Адміністрацією ЗДО створено всі належні умови для медичного обслуговування дітей в закладі. Медичний кабінет оснащено відповідно до «Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 53 432/496 та нормативних вимог. Для надання першої медичної допомоги дітям медичний кабінет укомплектовано на 97% медичним обладнанням та 100% медичними ліками. Строки придатності кожного медичного препарату систематично перевіряються. Якщо терміни придатності препаратів добігають до кінця їх негайно видаляють з аптечки, та списують з обліку, натомість замінюють на нові препарати.

Освітній процес направлено на валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров’я формуючі технології. Постійно велась робота з формування правильної постави, профілактики плоскостопості. Дієвого значення для збереження здоров’я вихованців та профілактики різного роду захворювань в закладі набуває наявність у кожній групі кварцової лампи . Які знижують рівень розповсюдження інфекційних захворювань та доповнює обов’язкове дотримання правил по влаштуванню та утриманню приміщень.. Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ЗДО та медичної сестри на 2020-2021 н.р. було і залишається  зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників. Дана задача вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. В закладі працює досвідчений інструктор з фізкультури Костюк В.В., заняття та інші форми з фізкультури проводить цікавао та весело для дітей. Ви можете познайомитись з її роботою через фейсбук сторінка «Фізкультура ЗДО  №39». В роботі використовує  сучасні технології, а саме: різні види  масажів, вправи на корекцію дихання, емоційні ігри, фітболгімнаситику, стретчинг технологію та вправи гімнастики за системою хатха-йога. Дозування фізичного навантаження на дитячий організм  інструктор з фізкультури планує відповідно Листків здоров’я та віку дітей.

За результатами медичного огляду  діти для проведення занять з фізкультури  розподілені таким чином:

Група по фізкультурі
   Основна     Підготовча    Спеціальна
к-ість % к-ість % к-ість %
312   85.2 6  11.7 2   3.1

На диспансерному обліку в даному навчальному році було  80 дітей \ 28% від спискового складу\.

усього дітей з діагнозом кількість
1 Хвороби крові, кровотворних органів 2
2 Хвороби ока 2
3 Хвороби вуха 1
4 Хвороби органів дихання 1
5 Неврологічні захворювання 1
6 Хвороби шкіри 5
7 Хірургічні хвороби 2
8 Сколіотична постава 42
9 Плоскоступість 20
10 Вальгусна деформація стопи 4

Систематично директор та старша медична сестра контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, кварцування, рухового режиму, санітарний стан, та виконання протиепідемічних заходів щодо профілактики на COVID-19 ( температурний скринінг, дезинфекція приміщень ЗДО, дотримання маскового режиму, дотримання карантинного режиму),  що теж відіграє невід’ємну роль у збереженні здоров’я вихованців. Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою. Також сестрою медичною закладу, постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з батьками, працівниками та дітьми, щодо попередження різних видів захворювання та  проходження медичного огляду працівниками ЗДО. Працівники  закладу двічі на рік, згідно графіку, проходять обов’язковий медичний огляд. Адміністрація контролює дотримання термінів проходження медичних оглядів працюючими.

Робота з організації харчування дітей в закладі дошкільної освіти протягом 2019/2020 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.35), «Про дитяче харчування», «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 № 298/227, «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 202/165 та інших нормативних документів.

Протягом  2020/2021 навчального року вивчення стану організації харчування здійснювалось за такими питаннями: контроль за організацією харчування на харчоблоці та в групах, виконання натуральних та грошових норм харчування, антропометричні вимірювання дітей, аналіз фізичного розвитку дітей, аналіз захворюваності дітей.

Відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 № 305 з метою запровадження системи НАССР адміністрацією ЗДО проведено наступну роботу :

– створено робочу групу НАССР,до складу якої входять старша медична сестра, завгосп, комірник, головний бухгалтер, шеф-кухар;

– проведено опис продуктів, з яких готуються страви та опис готових страв;

– складено блоки-схеми виробничих процесів, в яких визначено всі етапи виробничого процесу на харчоблоці ЗДО;

– зробили чіткий аналіз небезпечних чинників;

– провели розподіл страв на групи з метою визначення критичних точок контролю;

– складали перспективне меню, враховуючи побажання батьків;

– завели відповідну документацію.

Досвід роботи зі створення системи НАССР показав велику проблему у відсутності кадрів – дієтсестри. МОН та МОЗ вводять систему НАССР у заклади освіти, а кадри – дієтсестра не випускають. Робота за даною системою потребує постійного внесення змін у систему, а відповідних кадрів нема.

Нема не тільки дієтсестри а й медичної.

Але разом з цим за 2020-2021 н.р. було закладено максимум зусиль для якісного збалансованого харчування дітей. Діти отримували постійно свіжі фрукти

( лимони,яблука,банани,персики, нектарін,ківі) та пили оздоровчі напитки із лимонів, липи, сухофруктів.

Використання натуральних норм основних продуктів харчування в Додатку – презентації до даного звіту.

Разом з цим необхідно переглянути грошові та натуральні норми, які не відповідають дійсності. Тим паче що з вересня 2021р. переходимо на триразове харчування в ЗДО. Батьки щодня можуть ознайомитись з меню, яке щоденно виставляється на головній сторінці сайту ЗДО.

В групах створені  сприятливі умови для харчування дітей, а саме: замінено посуд на новий з сертифікатами якості, в наявності миючі та дезінфікуючі засоби, серветки. Харчоблок забезпечений повністю працівниками з відповідною освітою та високим кваліфікаційним рівнем.

Режим харчування дітей відповідає режиму роботи закладу, графік видачі їжі затверджений.

Станом на 25.05.2021 в закладі виховується 41 дитина з багатодітних родин для яких впродовж року було організовано 50 % оплати за харчування, безоплатно – 5 дітей з інвалідністю та 18 дітей учасників АТО.

З боку адміністрації закладу дошкільної освіти здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю. Глибокий аналіз роботи був сприятливим для прийняття управлінських рішень.

Щодо формування культурно-гігієнічних навичок у дітей під час приймання їжі – питання було під постійним контролем адміністрації, навички сформовані відповідно до віку та індивідуальних особливостей дітей.

В  закладі «Журавлик» забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до чинного законодавства. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Щороку в закладі проводяться Тижні  безпеки життєдіяльності дитини. Так в 2020/2021 н.р.  з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я, в закладі було організовано та проведено :

Листопад 2020р. безпеки вуличного руху  « Безпечні вулиці нашого міста»

Квітень 2021 Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності.

В рамках проведення тижня з основ безпеки життєдіяльності пройшов єдиний день цивільного захисту, з метою поліпшення профілактичної роботи щодо правил поведінки в надзвичайних ситуаціях та відпрацювання порядку евакуації дітей і працівників з приміщення дошкільного навчального закладу на випадок пожежі, дій час незвичайних ситуацій. Під час тренінгу була створена в ЗДО № 39 умовна небезпечна, пожежна ситуація. Умовна пожежа була створена у підвальному приміщені. Організація та підготовка до практичного тренінгу забезпечувала відповідний план евакуації, закріплення персоналу закладу за віковим групами, та визначений час тренування. В ході тренінгу працівники неухильно дотримувались відповідного алгоритму дій щодо відпрацювання практичних навичок під час пожежі. Сестрою медичною старшою Симчера Л.І.  було проведено звірку фактично евакуйованих із списком присутніх. В наявності було представлено всю необхідну документацію відповідно переліку. Діти усіх вікових груп отримали та закріпили достатньо знань, умінь і практичних навичок з безпеки життєдіяльності та на випадок екстремальної ситуації. Зміст проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» полягав в ефективній організації освітнього процесу, який дозволяв вихованцям оволодіти основами знань про здоровий спосіб життя, формувати правила безпечної поведінки та дотримання їх у різних життєвих ситуаціях

Адміністрація закладу вжила заходів щодо обмеження доступу сторонніх осіб до закладу.   Результати перевірки знань з питань охорони праці оформлені протокольно. За висновками перевірки знань встановлено що весь педагогічний та технічний склад працівників володіють знаннями з охорони праці в повній мірі. Повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги – все це в купі дає вагомий результат щодо організації безпеки життєдіяльності всіх здобувачів освіти та працівників ЗДО . Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводиться випробування спортивного обладнання на території дошкільного закладу та групових приміщеннях. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються акти. Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму спрямована на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.  Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Впродовж 2020-2021 н.р. було оновлено плани та схеми евакуації дітей та дорослих на випадок пожежі, за звітний період було перезаряджене 16 вогнегасників.  На евакуаційних виходах з будівлі на І та ІІ поверсі, постійно працюють світильники «ВИХІД» 4 шт., які завжди у включеному стані. Приміщення ЗДО № 39 забезпечено первинною системою оповіщення від пожеж – датчики диму 29 шт. Будівля ЗДО № 39 забезпечена блисковкозахистом. Заклад забезпечено, у повній комплектації пожежний щит, ящик для піску на випадок гасіння пожежі. Річним планом ЗДО сплановано: тижні з безпеки життєдіяльності (листопад, квітень), тренінгові навчання – евакуація, контроль за станом протипожежного режиму та станом евакуаційних виходів. В закладі, на стінах коридору, завжди можливо спостерігати агітаційні плакати з охорони праці, Цивільного захисту населення та пожежної безпеки. В 2020 році пройшли навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту: – 1 працівник, 1 працівники адміністрації ЗДО № 39 пройшли навчання та перевірку знань за програмою «Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій». Стан дитячого травматизму Протягом 2020-2021 н.р. не було зафіксовано  випадку дитячого травматизму,

Діяльність адміністрації з питань управління У 2020-2021 н.р. розпочалась розбудова системи внутрішньої системи якості освіти в ЗДО.

В ЗДО № 39 складено та затверджено Положення про систему внутрішньої системи якості освіти в ЗДО № 39, яке містить чіткий алгоритм дій розробки стратегії. В закладі існує робоча група, яка розробляє стратегію розбудови системи для забезпечення функціонування всіх компонентів даної системи якості освіти.

Контроль. Контроль є важливою функцією управління, який спрямований на інформування про стан об’єкта. Саме з цією метою діяльність адміністрації була злагодженою, систематичною, цілеспрямованою, що своєчасно давало можливість запобігати негативним результатам в роботі. Основною умовою організації контролю є його інтеграція та плановість. Основним змістом контролю було відстеження роботи працівників у організації та  проведенні освітньої, фізкультурно-оздоровчої , санітарно-технічної роботи в період карантину.

Медична сестра Симчера Л.І. щоденно  контролювала санітарний стан в закладі, наявність у дітей довідок про стан здоров’я, своєчасне проходження  медоглядів працівниками, дотримання режиму дня – чим забезпечувала якісне медичне обслуговування. Щоденно вихователі груп робили температурний скриніг дітей 3 рази в день , а медсестра – всім працівникам ЗДО.

Акцентуючи увагу на роботу закладу в умовах карантину, та ускладненої епідеміологічної ситуації з причини розповсюдження корона вірусної хвороби на COVID-19, всі заплановані заходи відбувались в онлайн -режимі на дистанційній платформі ZOOM. В усіх групах, на сьогоденні, утворені групи «вайбер» для батьків, де педагог має прямий зв’язок у спілкуванні та вирішенні нагальних потреб. Одна зі складових нашої роботи – це сумісна праця з благоустрою території та партнерство в покращені матеріально-технічної бази закладу.

За звітній період 2020-2021, в період зафіксовано 41 звернення громадян, а саме:

– З питань працевлаштування -12 осіб.

– Батьки дітей з приводу переводу та влаштування дітей до ЗДО – 64 осіб.

– Відрахування дітей з ЗДО – 8.

– З приводу надання довідок – 4.

– Батьки дітей з особливими потребами – 1 особа.

Всі звернення були прийняти у письмову виді та телефонних дзвінках Відповіді на звернення громадян були обґрунтовані та надані своєчасно. Звернення громадян здійснювалось як за графіком прийому громадян так і поза нього, бо в умовах карантину, вхід до закладу стороннім особам заборонений. Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну. Адміністрація закладу 1 раз в півріччя проводить узагальнення звернень громадян. Питання щодо звернень громадян розглядались на виробничій нараді .

Адміністративно- господарська робота

Вся адміністративно- господарська  робота була побудована на створенні відповідних, безпечних умов для виховання,навчання та розвитку дітей. В період карантину на COVID-19 з дотриманням правил та умов діяльності ЗДО.

Впродовж 9 місяців виконано наступні роботи :

 1. Всі групи та майданчики готові до літнього оздоровлення :

– облаштовано та пофарбовано  ігрові споруди;

–  оновлено великий ігровий матеріал;

Завезено пісок;

– в групах облаштовано ігрові зони.

 1. Створено групові Вайбер-групи для спілкування з батьками.
 2. Оновлено зелену зону, подвір’я квітами, хвойними насадженнями.
 3. Закуплено шланги для поливання майданчиків, клумб.
 4. Придбано та облаштовано у куточку лісу ігрову споруду.

6.Впродовж року проводилась закупка миючих засобів, дезинфекторів, медичного інвентаря, іграшок.  Дану інформацію можна переглядати на Сайті ЗДО на « Для вас батьки» «  Сторінка батьківського комітету».

 1. Проведено профілактичний ремонт кухні та інвентаря, забезпечено всім необхідним.
 2. Заклад повністю забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом, миючими засобами, медикаментами.

 

No Comments »