Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

27.05.2024р.понеділок.СНІДАНОК:Каша молочна манна.Хліб з маслом.Чай. . ОБІД:Бульйон курячий. Хліб.Бефстроганов курячий із сметаною.Каша ячна в'язка.Салат з капусти та моркви.Компот із яблук. . . .. ВЕЧЕРЯ:Гратен "Зебра"(запіканка сирна з какао).Йогурт.

Типи занять з фізкультури

Сучасна освіта перебуває на новому етапі розвитку – відбувається її модернізація. Варіативність програм, поява нових технологій, зміна змісту дошкільної освіти, гуманізація цілей і завдань ставлять перед педагогами дошкільного закладу проблеми, пов’язані з раціональною організацією життєдіяльності дошкільника. Базовий компонент дошкільної освіти, Коментар до нього, Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» орієнтують на гармонійний розвиток дитини, формування елементарних форм її життєвої компетентності, реалізацію індивідуального потенціалу, вироблення оптимістичної життєвої позиції, становлення основ особистісної культури дошкільника. Комплексна реалізація фізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного, креативного потенціалів дитини сприятиме, зокрема, формуванню цілісної картини світу.

Різнобічний розвиток дитини неможливий без повноцінного фізичного виховання, адже це фундамент здоров’я дитини. Серед багатьох чинників, що впливають на здоров’я та працездатність дитячого організму, що росте, важливе значення має рухова активність як біологічна потреба в русі, задоволення якої є найважливішою умовою гармонійного розвитку та виховання дитини. В умовах дошкільного закладу це можливо завдяки раціональній організації рухового режиму впродовж дня.

Руховий режим дошкільника реалізується через різні форми організації його рухової діяльності: фізкультурні заняття, фізкультурно-оздоровчу роботу в режимі дня (ранкову гімнастику, рухливі ігри та фізичні вправи на прогулянці, фізкультхвилинки, вправи після денного сну, загартувальні заходи); активний відпочинок (туристичні подорожі, фізкультурні розваги та свята, дні здоров’я) та самостійну рухову діяльність дітей.

Базова програма розвитку «Я у Світі» та Інструктивно-методичний лист МОН № 1/9-563 від 16.08.10 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»  вказують на необхідність щоденного проведення занять з фізичної культури. Ця форма роботи є провідною для набуття дітьми необхідних рухових умінь та навичок, вона створює сприятливі умови для засвоєння загальних положень тіла і закономірностей рухів при виконанні фізичних вправ, сприяє розвитку різнобічних здібностей дітей.

Заняття з фізкультури можна поділити за змістом і педагогічними завданнями.

  1. Навчально-тренувальне заняття – формування, розвиток і вдосконалення рухових умінь і навичок. Зміст такого заняття: стройові та загальнорозвивальні вправи, основні рухи, рухлива гра.
  2. Сюжетне заняття – побудоване за певним сюжетом «Колобок», «Зоопарк», «Подорож до лісу». На такому занятті розв’язуються завдання формування та вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток інтересу до виконання фізичних вправ.
  3. Ігрове заняття – побудоване на основі різноманітних рухливих ігор, ігор-естафет, ігор-атракціонів. На ньому вдосконалюються рухові уміння та навички, розвиваються фізичні якості, виховується інтерес до фізичних вправ, рухова самостійність та ініціативність.
  4. Тематичне заняття – присвячене певному виду спортивних ігор чи вправ (катанню на лижах, елементам гри у футбол, хокей, баскетбол). На такому занятті розучуються нові види спортивних вправ та ігор, закріплюються засвоєні рухові навички.
  5. Інтегроване, або фізкультурно-пізнавальне заняття, – носить інтегрований характер, спрямоване на синтез різних ліній розвитку. Розв’язує завдання еколого-фізичного, морального, розумового та фізичного розвитку дитини. Зміст фізичних вправ певною мірою залежить від теми, пов’язаної з інтегрованими видами діяльності.
  6. Заняття-похід – це заняття елементарним туризмом. Проводяться обов’язково на повітрі, як правило, один раз на тиждень у день пішохідного переходу. На такому занятті на природі можна закріплювати набуті дітьми раніше рухові уміння та навички. У зміст заняття включаються невелика розминка з 2-3 загальнорозвивальних вправ, фізичні вправи на природній смузі перешкод, ігрові вправи та рухливі ігри.
  7. Заняття з елементами ритмічної гімнастики, хореографії, у-шу, хатха-йоги, використанням тренажерів – стимулюють інтерес, формують мотивацію до занять фізичною культурою, розвивають рухову самостійність, удосконалюють уміння та навички виконання фізичних вправ.

Висновки

  1. Сучасні науково-методичні уявлення про заняття з фізкультури ґрунтуються на численних наукових дослідженнях О. Леві-Горіневської, А. Бикової, Е. Вільчковського, Т. Оськіної. Основними критеріями типологізації занять з фізичної культури є: зміст, поставлені завдання та використані методи.
  1. Запропонована інтегрована типологізація занять з фізичної культури (за змістом та поставленими завданнями), що включає наступні типи занять: навчально-тренувальне, сюжетне, ігрове, тематичне, інтегроване, заняття-похід, заняття з елементами ритмічної гімнастики, хореографії, у-шу, хатха-йоги тощо.
No Comments »