Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

СЕРЕДА 11.03.20.СНІДАНОК: Суп молочний вівсяний, булка з маслом, кавовий напій з молоком ОБІД: Лимон з цукром. Суп " селянський" з вермішеллю, хліб, котлета жарена, горохове пюре з маслом, яслі/дієта- картопляне пюре з маслом, буряк тушкований з цибулею, компот ПОЛУДЕНОК: Молоко, пиріг пісочний з творогом ВЕЧЕРЯ: Плов із сарделькою, хліб, томати мариновані, чай

Пріоритети освітньої роботи ЗДО в 2019-2020 н р-2

Організація освітнього процесу в ЗДО в 2019-2020н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:                                                                              

Директор ЗДО № 39

__________ О.М. Фучко

                                                                                           

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 Закладу дошкільної освіти № 39 «Журавлик»

комбінованого типу

Ужгородської міської ради Закарпатської області

на  2019/2020 навчальний рік

  

                                        Затверджено педагогічною радою ЗДО № 39

протокол  №   від   4    вересня 2019

 

ЗМІСТ

 

І розділ. Аналіз роботи  закладу дошкільної освіти  № 39 за

2018 /2019 навчальний рік……………………………………………………………………….3

ІІ розділ. Завдання на новий 2019 /2020 навчальний рік…………………………….14

ІІІ розділ. Методична робота з кадрами ……………………………………………………..15

ІV розділ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей ……………..………26

V розділ. Організаційно-педагогічна робота……………………………………………..29

УІ розділ. Робота методичного кабінету …………………………………………………….35

VIІ розділ Адміністративно-господарська діяльність …………………… ………….3

 

Аналіз роботи закладу дошкільної освіти  за 2018/2019 н.р. 

 1. Заклад дошкільної освіти №39 та його функціювання

Матеріально-технічне забезпечення

В  закладі дошкільної освіти створено життєтворче розвиваюче середовище, а саме:

– 13 добре обладнаних, естетично оформлених групових приміщень;

– музична зала для проведення занять, музичних розваг та свят, яка забезпечена необхідною апаратурою, дидактичними посібниками, дитячими музичними інструментами, фортепіано, телевізором, відеоапаратурою, карооке, дисками із записами музичних творів. Музичними керівниками складено картотеку матеріалів періодичних видань із музичної діяльності.

– спортивна зала, в якій проводяться заняття з фізкультури та спортивні розваги. Тут в достатній кількості є дрібний спортивний інвентар, матеріал для ігор спортивного характеру: бадмінтон, городки, хокей, футбол; спортивні знаряддя для навчання дітей основних рухів, спортивний комплекс «Юнга». Стіна, оздоблена дзеркалами, використовується під час занять із хореографії;

– кабінет ТЗН та казки , де знаходяться технічні засоби: слайдоскоп,проектор, діапроектор, музичний центр, аудіо-, відеодиски; ілюстрації до народних казок та ляльки-петрушки для лялькового театру, ширми. Тут вихователі проводять занятття з пізнавального розвитку за створеними презентаціями;

– кабінет вчителя-логопеда  добре оснащений та естетично оформлений;

– медичний кабінет обладнаний згідно з Положенням про медичний кабінет ЗДО, відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України і МОЗ від 30.08.2005 № 432/496.          Окремо є приміщення для ізолятора та приміщення для профілактичних щеплень;

– кабінет фізіотерапевтичних процедур, у якому розміщено тапчан, інгалятор ТА, апарат «Здоров’я», опромінював УВЧ, лампа кварцова, апарат «Поток». У цьому кабінеті масажист-реабілітолог Я.О.Пашкуляк проводить фізіотера-певтичні процедури: масаж, електрофорез дітям ортопедичних груп.

– методичний кабінет  обладнаний сучасною апаратурою (комп’ютер, принтер, ксерокс, магнітофон, проектор, екран, карооке);

– критий плавальний басейн, де діти вчаться плавати з 3-річного віку;

– кабінет кастелянки де зберігаються національні костюми, костюми для драматизацій казок, для різноманітних таночків, костюми дорослих для сюрпризних моментів;

– 13 групових майданчиків добре озеленених та обладнаних малими ігровими та спортивними спорудами;

– спортивний майданчик добре оснащений великими спортивними знаряддями, ямою для стрибків, біговою доріжкою;

– футбольне міні-поле для навчання дітей гри у футбол;

– відкритий басейн для купання дітей в літній період;

– куточок лісу для ознайомлення дітей із лісовими насадженнями;

– куточок саду для ознайомлення з деревами саду та праці по догляду за садовими насадженнями.

– Город. Кожна вікова група має свою ділянку на городі, на якій висаджує рослини.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Якісний склад педагогічного колективу .

Категорія

пед.

працівника

А т е с т а ц і я О с в і т а
Пед.

звання

2 1 вища ВЗП,

т.р.

 

Спеці-

аліст

Не-повна вища Базова вища Вища Заг.

 

к-сть

Директор 1 1 1
Вих.-метод. 1 1 1 1
Вчит.-логоп. 1 1 1
Фізінструктор 1 1 1
Музкерівник 1 1 2 3 3
Психолог  

 

   1

\о5\

1 1
Вихователі 8 4 2 8 7 1 7 15 22
Вакансії
Всього 10 6 2 13 8 1   7 23 30

 

За стажем:

Назва посади Молоді спеціалісти

до 3-х р.

До  5 р. 5 – 10 р. 10 – 15 р. 15 – 25 р. 25 – 35 р. Більше 35 р. пенс.
Директор 1
Вихов.-методист 1
Вчитель-логоп. 1
Фізінструктор 1 1
Психолог 1
Музкерівник   1 1 1
Вихователь   1 3 2 7 8 1
Всього (31) 0 1 5 3 11 8 3

 

Впродовж 2018-2019 н.р. заклад дошкільної освіти  був недостатньо укомплектований педагогічними кадрами : 1 директор, 1вихователь-методист, 1 вчитель-логопед, 1 практичний психолог, 1 інструктор з плавання \ тичасовий\, 1 інструктор з фізкультури, 3 музичні керівники, 20 вихователі. Всіх 30 педагогів  \ 2 вакансії вихователя \

Освітній процес.

Вся робота закладу дошкільної освіти в 2018-2019 н.р. проводилась відповідно інструктивно-методичних рекомендацій «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» Додаток 1до листа МОН України  від 13.06.2018 № 1/9-386, Річного плану роботи та листів і наказів МОН України, наказів управління освіти Ужгородської міської ради.

Упродовж  навчального року освітній  процес закладу був спрямований на вирішення наступних завдань:

1.Формування у дітей  ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу: педагогами, дітьми та батьками вихованців .

 1. Забезпечення умов для збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи в дошкільному навчальному закладі та в сім’ї.

3 .Засвоєння правил партнерської взаємодії, здобуття соціального досвіду та морально-етичної норми поведінки в ігровій діяльності.

 1. Створення умов в ЗДО для самоосвітньої практики дітей у системі проблемно-пошукової діяльності, творчості й дитячого експериментування як із матеріальними, так і з соціальними об’єктами.

Виконання першого та другого  завдання реалізувалось під час проведення Днів здоров’я щомісячно \ перша п’ятниця місяця\ та  проведенням різноманітних форм фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО.

Тому  дети групп мають достатні знання з валеологічної освіти, впродовж року випадків травматизму дітей в ЗДО не було. Середньомісячне

відвідування  дітей ЗДО за навчальний рік складає  240 дітей.  В розрізі груп :

Група Прізвище, ініціали вихователів Середнє відвідування % виконання
Ясельна Ортутай З.Ю., Шванда Н.І. 16.6 110
Молодша № 1 Бертич Т.Й., Хома С.В. 18.2 91
Молодша № 2 Лобанич К.В., Запаринюк М.М. 19.1 95.5
Молодша №3 Липчей М.І., Некрилова Х.А. 19.3 96.5
Середня № 1 Ситар Н.А., Стець Г.П. 18.5 92.5
Середня № 2 Корнута Н.І., Хома С.В. 22.3 111
Старша № 1 Архангельська М.І., Старикова Н.Р. 22.1 110
Старша № 2 Піда М.А., Чворсюк О.П. 2.3 110.5
Старша №3 Пельо А.М. 22.1 110
Спецгрупа № 1 Стець Г.П., Ситар Н.А. 17.5 150
Спецгрупа № 2 Бертич Т.Й., Корнута Н.І. 15.6 150
Спецгрупа № 3 Гошко О.В., Бецанич Г.С. 17.8 180
Спецгрупа № 4 Молнар Л.В., Старикова Н.Р. 18.5 180

Заклад дошкільної освіти постійно забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення безпечних та нешкідливих умов утримання, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей. Процес засвоєння кожною дитиною основ власної безпеки життєдіяльності здійснювався шляхом цілеспрямованого освітнього  впливу на заняттях з валеології, які проводять вихователі в день здоров’я, валеохвилинок,  проводяться в різні періоди дня щодня. Та в час проведення тижнів безпеки життєдіяльності, під час яких відпрацьовувались дії у створених ситуаціях, проводились сюжетно-рольові ігри, читались художні твори, переглядались діафільми та презентації , організовувались зустрічі із працівниками служби надзвичайної ситуації.

Упродовж року проведені тематичні тижні з БЖД:

з  29 жовтня-2 листопада 2018 року було проведено Тиждень безпеки дорожнього руху – «Увага діти  на дорозі!».

з 2 по  5жовтня  2018  – Тиждень безпеки дитини – «З вогнем не жартуй!»

з 05 по 10 квітня 2019 року – Тиждень знань з основ  безпеки життєдіяльності.

З  06 по 10 травня  Тиждень дорожнього руху « Безпека на вулиці».

Методична робота     

Впродовж навчального року проведено дві тематичні педагогічні ради

Листопад

Про забезпечення системного підходу до охорони життя та зміцнення здоров’я дітей.

Березень 

Інноваційні технології як засіб підвищення  якості освітнього процесу.

До даної педради всі педагоги поділились досвідом через презентацію які педагогічні технології запровадили в роботу групи. Всі презентації виставлені на групових сайтах. Прохання до вас час від часу переглядайте їх. У своїх анкетах  травень 2019р. «Пропозиції щодо складання нового річного плану роботи ЗДО» ви вказали педагогічні технології, які будете впроваджувати в освітній процес у групі.

Та 2 традиційні педагогічні ради : настановча – серпень та підсумкова – травень.

Відповідно плану роботи в закладі було створено 2 творчі групи:

 1. Робота «вузьких» спеціалістів в групах спеціального призначення.

Про наслідки роботи даної творчої групи вузькі спеціалісти познайомили вас на педраді у листопаді.

 1. Проведення інтегрованого освітнього процесу на основі інтелектуальних карт. Даною темою творча група не зацікавилась. Таке завдання не на часі. Що ж подивимось що нам підготує МОН на наступний навчальний рік. Чи не буде введено ІНТЕГРОВИНИЙ освітній процес з наступного навчального року.

Показові заняття відповідно  плану всі проведено. Під час їх проведення вихователі застосували педагогічні технології :

– мнемотехніку   Пельо А.М., Бецанич Г.С.,

–  коректурні таблиці Гавриш  Стець Г.П., Бертич Т.Й.

– Оздоровчі технології  вихователь Старикова Н.Р.

Атестацію успішно пройшли 5 педагогів.

Курси підвищення кваліфікації пройшли 4 педагоги.

В листопаді 2018р.  з педагогами закладу проведено семінар- тренінг «Спостережливий вихователь — який він?» та  в січні 2019 р. семінар із зображувальної діяльності «Методика малювання дерев, транспорту, будинків, тварин, птахів, людини з урахуванням вікових особливостей дітей дошкільного віку».

Атестацію пройшли  5 педагогів :

Старикова Н.Р. з оцінкою відповідає займаній посаді, відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»

Стець Г.П. – відповідає займаній посаді та  раніше присвоєним  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному  званню «вихователь-методист»  ;

Бертич Т.Й. – відповідає займаній посаді та  раніше присвоєним  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному  званню «вихователь-методист»  ;

Пельо А.М.- відповідає займаній посаді,присвоєна  кваліфікаційна категорія           « спеціаліст вищої категорії» ;

Бецанич Г.С., відповідає займаній посаді.

Конкурси  вихованці ЗДО прийняли участь в наступних конкурсах:

– дитячих робіт від ТМ «KITE» НА ТЕМУ «Місто майбутнього»

– Дитячий пленер на тему «Щасливе дитинство» 1 червня.

Педагогічний колектив :

– конкурс « Воскресни, писанко» , за даний конкурс отримали дві грамоти управління освіти

:  за творчий підхід у розкритті теми в номінації» «Тематичні композиції:                 « Традиції пасхальних свят: від давнини до сучасності»;

: за 2-ге місце фестивалю.

Вихованці групи «Машенька», вихователі Бертич Т.Й., Корнута Н.І. та музичний керівник Чобаль Ніколетт Миколаївна прийняли участь у  міському турі фестивалю «До-ре-мі-фа-солька» з танцювальною композицією « Чарівна квіточка»

Також колектив ЗДО прийняв участь у фестивалі кулінарного мистецтва                       « Ням,ням фест», де отримав сертифікат на 10000 гр. для закупівлі матеріалу для харчоблоку.

В 2018-2019 н.р.  педагогічний колектив поповнився 3 педагогами:

Вихователі 1 молодшої групи Шванда Н.І. та Ортутай З.Ю та інструктором з плавання  Готра Я.С. \ тимчасовий до кінця навч.року\

Аналіз результатів гурткової роботи .

Варіативна складова змісту дошкільної освіти визначається  закладом дошкільної освіти з урахуванням індивідуальних освітніх запитів дітей та побажань батьків і реалізується через роботу гуртків. Упродовж навчального року в дошкільному закладі працювало 3 гуртки на платній основі та 1 на безоплатній основі:

–  Образотворчого мистецтва –  –  147 дітей,    керівник Гудь О.І.,

– з навчання англійської мови –   191   дитина  середніх  та старших груп    керівник Задорожна Г.Ю.,

Дані  гуртки  проводились  в режимі додаткових освітніх послуг у відповідності до Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від  27.10.1997 р.   за  № 596/240 «Про затвердження порядку надання  платних послуг державними навчальними закладами».

Гурток з навчання дітей англійської мови працював за  програмою «Англійська мова» (Шкваріна Т.М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку». Програма, методичні рекомендації та календарним планом до неї);

Гурток з образотворчого мистецтва працював за програмою  ( Р.М.Борщ  Програма з художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості».

Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей., та в першу половину дня в час після заняття з плавання. Тривалість їх відповідала визначеним     нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить 2 раз на тиждень. Наповнюваність гурткових груп 12 – 24 дітей.  Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно- орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.

Робота з наступності дошкільної та початкової освіти.

Робота з даного напряму проводилась відповідно річного плану роботи ДНЗ та Плану спільної роботи  закладу дошкільної освіти  № 39 та ЗОШ

І–ІІІ ст. № 6 ім. В.С. Гренджі-Донського, НВК «Престиж». Вихователі  старших груп провели ряд екскурсій дітей  на територію школи та НВК.

У 2018-2019 році  115   дітей підготовлено до навчання в школі. Вихователі старшої  групи  № 1 – Архангельська М.І., Старикова Н.Р.-28 дітей, старшої групи  № 2 – Піда М.А.,Чворсюк О.П. – 27 дітей, старшої № 3 – Пельо А.М. – 26 дітей, спецгрупи № 1 – Стець Г.П., Ситар Н.А. , логопед Ємельянова Л.О. – 14 дітей, старшої спец. №2 – Корнута Н.В., Бертич Т.Й.-21 дитину  якісно підготували дітей до школи. Практичнний   психолог ЗДО проводила психологічні заняття з питання психологічної готовності дітей до шкільного навчання. Вихователі старших груп провели екскурсію в НВК «Престиж» та в ЗОШ №6 з метою знайомства із класом та дітьми .

Згідно річного плану роботи психологічної служби ЗДО протягом квітня, травня 2019 року психологом ДНЗ Молнар Л.В.  було обстежено 100 дітей на рівень психологічної готовності до шкільного навчання. Дані обстеження свідчать про те, що діти готові до навчання в школі, а саме: середній бал виконання 8 субтестів діагностики по ЗДО складає   по ЗДО   8.05балів (із 10). В минулому навчальному році складав 8.8б.

Група Кількість обстежених

дітей

Рівні  Середн

ій бал групи

високий

74,5– 80б

вище середнього

67,5 – 74

середній

47 – 58

н \ сер.

 34-46

низьк

 

 
Старша № 1 25 0 5-20% 19-76% 1-4% 0 7.9
Старша № 2 22 2 -9% 8 -36% 11 -50% 1-5% 0 8.3
Старша № 3 25 2-8% 6-24% 7-28% 2-8% 0 7.6
Спецгрупа №1 9 1-11% 5-55% 2-22% 1-11% 0 8.2
Спецгрупа №2 19 0 9-47% 9-47% 1- 5% 0 8.3
по ЗДО 100 5- 5% 33 – 33% 48- 48% 6-6% 0 8.06

Із 100 дітей високий рівень показали 5 дітей ( 5 %), вищий середнього  33  дітей (33 %), середній рівень 48  дітей (48 %), нижче середнього  6 ( 6%\ дітей .

 Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

         Пріоритетними у 2018/2019 навчальному році були і залишаються здоров’я наших дітей. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю дітей.

Заклад дошкільної  освіти має медичний кабінет.  Обладнання відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей ЗДО №39 забезпечує медична сестра  Пашкуляк Я.О., Сімчера Л.І.  Сайт нашого закладу містить сторінку медсестри, на якій висвітлюється широкий спектр інформації щодо оздоровлення та здоров’язберігаючих заходів  для наших дітей та батьків.

У кожній віковій групі, за результатами  антропометричних вимірюваннь, наявний листок здоров’я дітей, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор.

У 2018-2019 р.  році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу становить  240, захворюваність становить 0,1 %. Максимальний показник захворюванності спостерігається в зимовий період в I-ій молодшій групі.

Кращим відвідування дітей  було у групах старша №3, Спец гр. №2, Спец гр. №3, молодша № 3.

Причинами невідвідування дітьми дошкільного навчального закладу, окрім хвороби, є :

–    збільшення днів проведених вдома за сімейними    обставинами,

Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою. Постійно проводилася санітарно-просвітницька робота з батьками медичними та педагогічними працівниками.

Робота медичного та педагогічного персоналу на протязі 2018-2019 н.р. була проведена на належному рівні.

Впродовж навчального року 38 дітей + 98 дітей спец.груп  \ 104- 29% за  попер. навч. рік \  перебували на диспансерному обліку та проходили індивідуальне медичне обстеження в даному навчальному році :

1.Органи дихання – 0 дітей

2.Органи ССС – 5 дітей

3.Анемія – 8 дітей

4.Захворювання нервової системи – 2 дітей

5.Органи травлення – 6 дітей

6.Ендокринна система – 0

7.Органи зору – 3 дітей

 1. Органи слуху – 1 дитина

7.Хірургічні захворювання – 0

та  70 дітей ортопедичні групи

8.ЛОР –  0

9.Захворювання органів сечовиділення – 4дітей

10.Порушення мови –  28 дітей

11.Шкірні захворювання – 8 дітей

12.Часто і довгохворіючі діти – 1 дитина

Аналіз захворювання дітей в ЗДО протягом року :

– кількість випадків по хворобі за рік складає   71 \ мин.рік-165\.

– кожна дитина в нашому ЗДО  протягом навчального року хворіла 01 раз  в минулому навчаотному році – \0,23раз \.

В розрізі груп картина наступна:

Группа

Списковий склад

Кількість випад-        ків хвороби у групі Кількість випадків хвороби нап одну дитину
Ясельна 32 22 06
Молодша № 1 29 6 02
Молодша № 2 27 8 02
Молодша № 3 29 1 0
Середня № 1 30 7 02
Середня № 2 34 11 03
Старша № 1 31 4 01
Старша № 2 30 3 01
Старша №3 26 0 0
Спецгрупа № 1 24 2 0
Спецгрупа № 2 20 0 0
Спецгрупа № 3 25 1 0
Спецгрупа № 4 25 6 02
Всього: 362 71 01

Всі знають яке значення для здоров’я мають заняття з плавання. Але відвідування дітьми таких занять  надзвичайно низьке. А цьому навчальному році в нас змінилось 3 інструктори з плавання , це також позначилось на відвідуванні занять з плавання. Але є і недопрацювання всіх учасників освітнього процесу ЗДО. На роботу плавального басейну виділяються великі кошти . Це приблизно  25806 гр в міс. ( 227254 в рік).  А завантаженість басейну в даному навчальному році складала   20%. Це значить що на 1 проведеному занятті в середньому було 5 дітей.   В розрізі груп:            

Група Списковий склад сер.кількість дітей, які відвідували заняття Кількість проведених занять Відвідування

%

Молодша № 1 30 9 29 31
Молодша № 2 28 7 25 24
Молодша № 3 28 5 24             20
Середня № 1 30 5 25 20
Середня № 2 34 9 36 30
Старша № 1 32 3 27 11
Старша № 2 30 4 31 13
Старша №3   27 4 27 15
Спецгрупа  № 1 25 4 31 13
Спецгрупа № 2 21 5 27 18
Спецгрупа № 3 25 6 21 28
Спецгрупа  № 4 25 3 27 11
по ЗДО: 362 5 330     20%

Завантаження басейну в 2018-2019 н.р. складоло 20% .В минулому навчальному році завантаження басейну складало 35%.

Окремо по групах спец.призначення.

Основною умовою відкриття груп з порушенням опорно-рухового апарату є наявність плавального басейну.  Скільки дітей  даних груп відвідують заняття з плавання ?

Спецгрупа № 2

Середнє відвідування занять з плавання  5 дітей  – 18%

спец.3

Середнє відвідування занять з плавання    6 дітей  – 28%

спец.4

Середнє відвідування занять з плавання     3 дітей  – 11%

Вихователям даних груп у своєму звіті назвати причини  такої картини та шляхи покращення відвідування занять з плавання.

Хочеться відмітити групи:

Середня №2 \вихователі Корнута Н.І., Хома С.В.\ –   9 дітей   – 30%

Молодша №1\ вихователі Бертич Т.Й., Хома С.В.\ –   9 дітей   – 31%

Хоча не 100 % відвідування, але на фоні всіх груп  дані групи молодці.

Ось така картина у нас із  відвідуванням занять з плаванням. Я мрію щоб в наступному навчальному році ми говорили не про  відвідування занять з плавання , а про те як діти засвоїли програму з плавання,чого навчились.

Організація харчування в ЗДО

У закладі дошкільної освіти № 39 встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об’єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медичного персоналу та адміністрації. Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.  Харчоблок забезпечений достатньою кількістю мийних засобів, інвентарем, посудом, який необхідний для роботи.

При складанні  перспективного меню на зимово-весняний та літньо – осінній періоди  було враховано:

– вікові групи (раннього віку, дошкільного),

– режим харчування 4-ри разовий, а в оздоровчий період 5-ти разове, яке затверджене Держпродспожив службою в перспективному меню на оздоровчий період.

Всі продукти харчування, що надходять на харчоблок, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках , де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів. Суворо дотримувалося зберігання добових проб відібраних дієт-сестрою перед дозволом до видачі їжі, що фіксується в Журналі бракеражу готової продукції.

У 2018-2019 н.р. норми харчування виконано  на 85%,

овочі-40%,

кисломолочні продукти-70%,

молоко-35%,

фрукти -70%,

соки – 100 %,

м’ясо-90%,

риба-50%.

Всі працівники харчоблоку, дотримувались санітарних норм, вчасно проходили особові медичні книжки та щоденно відмічались в Журналі огляду працівників харчоблоку на гнойничкові, кишкові захворювання про їх відсутність, інфекційними хворобами працівники кухні не хворіли.

Питання організації харчування дітей в ЗДО знаходиться на постійному

контролі з боку директора Фучко О.М., вихователя – методиста Машкара М.М., дієт-сестри Пілцер В.С.,медичних сестер Пашкуляк Я.О. Сімчера Л.І.

На порядку денному нашого ЗДО є наступні проблеми :

 1. Оновлення педагогічного колективу – маємо 2 вакансії + 1 вихователь у декретній відпустці, нема інструктора з плавання.
 2. Покращення взаємодії музичного керівника та вихователя групи в час підготовки до святкових дійств.
 3. Творчий підхід в організації освітнього процесу в групі, застосування сучасних педагогічних технологій в роботі з дітьми.
 4. Оновлення матеріалу в муз. та спорт. залах, в групових ігрових кутках.
 5. Облаштування пісочниць кришками в групах « Червона шапочка»,»Оленка», «Буратіно», «Машенька» «Дюймовочка», «Білосніжка», «Малюк» \ 7 шт.\
 6. Покриття підлоги в гр. « Теремок».

7.Ремонт каналізаційної системи.

 1. Ремонт доріжок на території ЗДО.

9.Заміна котлів в котельні.

10.Установка модему.

11.Ремонт кухні заміна плитки на підлозі.

У 2019-2020 навчальному році освітня діяльність педагогів дошкільного навчального закладу буде спрямована на виконання Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні ( редакція 2012р.), Інструктивно-методичних рекомендацій МОН щодо організації освітньої роботи у закладах дошкільної освіти.

 

РОЗДІЛ ІІ           ЗАВДАННЯ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Проваджувати в освітній процес закладу дошкільної освіти інноваційні освітні технології.
 2. Інтегрувати зміст освіти в різних видах діяльності дітей, створити умови для переходу до інтегрованого освітнього процесу у всіх групах ЗДО.
 3. Формувати у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.
 4. Забезпечити наступність в роботі ЗДО та школи.
 5. Застосовувати в ЗДО принцип партнерства як в роботі з дітьми так і з батьками.

 

РОЗДІЛ ІІІ                  МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ 

Методична проблема: Використання форм і методів інноваційного навчання з урахуванням власного досвіду, застосування адекватних форм самооцінки та рефлексії.

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. ПІДВИЩЕННЯ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  МАЙСТЕРНОСТІ  ПРАЦІВНИКІВ
1. протягом року Завідувач, вихователі
2. Участь у методичній роботі міста:

З метою підвищення теоретичного рівня та компетентності педагогів забезпечити участь педагогів у методичних заходах:

згідно з планом роботи вихователь-методист

 

 Школа професійної адаптації молодого та малодосвідченого  педпрацівника ЗДО. Ортутай З.Ю.,

Шванда Н.І.

Методичне об’єднання педагогічних працівників ЗДО.
Методичне об’єднання практичних психологів. Молнар Л.В.
Методичне об’єднання вчителів-дефектологів. Ємельянова Л.О.
Засідання у рамках проекту «Платформи наступності».
Школа  професійного зростання педагогічних працівників ЗДО. вихователі
Методичне об’єднання інструкторів з фізкультури інструктор з фізкультури
Методичне об’єднання музичних керівників  

 

 

музичні керівники
 

3.

 

СЕМІНАРИ

3.1. Семінар «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» 10 вихователь-методист

 

 

 

3.2. Семінар-практикум

« Навчання дітей ліпленню»

01 вихователь-методист

 

3.3. Семінар «Інтегрований освітній процес в ЗДО.» 03 вихователь-методист. Творча група ЗДО
 

4.

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ  

 

 

 

 
4.1. Нові  інтерактивні методи навчання дошкільників. 09 виховат.-методист,

вихователі груп

 
4.2.  Обмін думками з питань самоосвіти) 1раз в квартал  вихователь-методист  
4.3. Інтегрований освітній процес в ЗДО . Перспективи переходу. 04 виховат.- методист  
 

5.

 РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ  
5.1. Складання інтелектуаль-них карт до блочно-тематичного планування. впродовж року. вихов.методист  
 

6.

 КОНКУРСИ-ОГЛЯДИ  
6.1. Готовність груп до ново- го навчального року. \огляд\ 08 Директор  
6.2. «Все в руках твоїх» \метод.посібник для роботи з дітьми\ 02 вихов.-методист Машкара М.М.

педагоги ЗДО

 
7.  ВИСТАВКИ  
7.1. «Моя іграшка на ялинку»

(іграшки з різних матеріалів)

12 вихов.-методист

батьки,діти,вихователі

 
7.2. «Гарна писанка у мене» 04 директор, учасники освітнього процесу ЗДО  
 8.          КОНСУЛЬТАЦІЇ
8.1.

 

Модель організації заняття в ЗДО.\ за К.Крутій\ 09 вихов.-методист  

 

8.2 Інтегрований освітній процес в ЗДО. 10 вихов.-методист  
8.3 Сучасні ігрові технології в ЗДО. 11 вихов.-методист  
8.4 Розвиваючі ігри для дітей. 12 вихов.-методист

 

 
8.5 Переохолодження у дітей ,як йому запобігти. 12  медсестра

Симчера Л.І.

 
8.6 Виготовлення з  дітьми  ігрових споруд зі снігу на прогулянці 01 Директор  
8.7 Дослідно-експериментальна робота в зимовий преіод. 02 вихов.-методист  
8.8 Робота на грядках та в квітнику зі старшими дошкільниками. 03 вих.-методист  
8.9 Проведення міні занять з дітьми. 04 вих.-методист  
8.10 Виховання толерант-ності в старших дошкільників 05 Директор  
9.  САМООСВІТА
9.1. Знайомити з новинками н  методичної літерату-ри, стежити за педаго-гічними інноваціями в дошкільній освіті, про-водити їх вивчення на педгодинах Щомісяця Вихов.-методист

 

 
9.2. Передплата періодичних видань протягом року вихов.-методист
9.3. Вивчати нормативні докуме нти та постано-ви МОН України постійно вихователь-

методист,

вихователі

 

9.4. Проводити презентацію та обговорення навчаль-но-методичної літерату-ри  та методичних посібників відповідно до педагогвічних рад. перед пед.радою вихователь-

методист,

 

 
9.5. Систематично опрацьо-вувати і аналізувати статті в журналах «До-шкільне виховання», «Палітра педагога», «Дошкільний навчаль-ний заклад»,  «Методич-на скарбничка виховате-ля», « Музичний керівник ДНЗ» , «Прак-тичний психолог ДНЗ» та інших педагогічних виданнях щомісяця Педколектив
9.6. Ознайомитись з новими

завданнями до занять , які надруковані в ж-лі «Метод.скарбничка вихователя»  №№ 1,4,5 2016р.  №№ 1,2,3,5,9,10 2017р. №№ 3,8,10 2018р.

ж-л «вихов.-метод.» №№ 5,6 2018р.

протягом року Вихователі
9.7. Проведення інтегрованих занять. протягом року вихователі
9.8. Інтегрований освітній процес в групі. протягом року всі вихователі
10  Взаємовідвідування:
10.1 Використання педагогічної технології в роботі з дітьми. 11

10

вихов.мол та сер..гр.

вихов. ст.гр.

10.2. Заняття з культури мовленнєвого спілкування. 11

01

02

вихов.сер.гр.

виховат.ст.гр.

вихов.мол.гр.

11. Школи передового педагогічного досвіду протягом

року

 

 

11.1. Пізнавальний розвиток дошкільника засобами екологічного виховання  

Гошко О.В.

 

11.2. Організація роботи з музично-ритмічного розвитку в ЗДО. Гордійчук В.Т.
12.  

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

12.1. 1.Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні завдання педагогічного колек-тиву на 2019- 2020н.р

•Про підсумки літнього відпочинку та оздоров-лення дітей у ЗДО.

•Презентація Організація освітнього процесу в  2019/2020н.р.

•Готовність груп до нового навчального року.

• Затвердження форми планування освітньо-виховного процесу; розкладу організованих форм життєдіяльності дітей, занять, графіку роботи  гуртків.

08 Директор

 

 

 

 

старша медсестра

 

вихователь-методист

директор

 

 

вихов.-методист

12.2 Математична освіта дошкільників.

• Використання гри в математичній освіті до-шкільників. \ з досвіду роботи\

• Презентація педаго-гічних технологій мате-матичного розвитку дітей.

•Реа­лізація освітньої лінії «Дитина в сенсор-но -пізна­вальному просторі» поза занят-тями.   Професійний діалог.

03  

 

Вихователь            Молнар Л.В.

 

вихователь-методист

 

 

 

вихов.-методист

всі педагоги

 
12.3. Інтеграція в дошкільній освіті.

•  Позитивні сторони інтеграції в ЗДО, труднощі цього процесу.

• Чи ви готові до інтеграції ? \дискусія\

• Звіт роботи творчої групи . Ознайомлення з напрацюваннями.

04  

 

виховат.-метод.

 

 

 

Старикова Н.Р., Гошко О.В.,Корнута Н.І.

 
12.4. Про результативність освітньої  роботи з дошкільниками в 2019-2020н.р.

• Про участь педагогів в методичній роботі закладу (результати моніторингу)

• Про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі

• Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на літній період

•Засвоєння програми «Українське дошкілля» дітьми всіх груп

05 вихов.-методист

 

 

практ.психолог

 

вихователі груп

 

13.

 

ТЕМАТИЧНІ ТИЖНІ

 

13.1. Педагогічний тиждень присвячений «Дню дошкілля» 22 – 26.09 Вихователі  
13.2. Тиждень здоров’я 06-10.01. інстуктор з фізкультури,

вихователі

 

 

13.3. Провести тиждень з безпеки дитини: вихователі  
– Дорожнього руху Безпека на дорозі- безпека життя 11-15.11

 

вихователі груп  
– Тиждень знань з БЖД, 13-17.04 вихователі груп  
– Тиждень безпеки вуличного руху 11-15.05 вихователі груп  
 
13.4. Тиждень права

У кожної маленької дитини є права

 

 

09-13.12

практичний психолог, вихователі груп  
13.5 Тиждень української дитячої книги 30.03-03.04. вихователі груп  
 

14.

 

ДНІ ЗДОРОВ’Я

06.09.,04.10,

01.11,06.12,

03.01,07.02,

06.03,03.04,

15.05

 

всі учасники освітнього процесу

 
15. КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯДИ:  
15.1. Інтегроване заняття. \молодша група.\ 05 Архангельська М.І.  
15.2. Інтегроване  заняття           \ середня група.\ 03 Хома С.В.  
15.5. Інтегроване заняття зан    \ старша група\ 04 Молнар Л.В.,

 

 
15.6. Сюжетно-динамічне заняття 01 Пуйко Г.І.  
15.7 Тематичне заняття. 02 Запаринюк М.М.  
15.8 Робота з дітьми групи ФФН Ємельянова  
15.9 Пед.технології  на заняттях з фізкультури. 11 Костюк В.В.  
15.10 Домінантне заняття 02 Піда М.А  
 

16.

 Школи ППД.

 

 
  – Використання ігрових методів у навчанні дітей грамоти. Молнар Л.В.  
  Пізнавальний розвиток дошкільника засобами екологічного виховання Гошко О.В.  
17. КУРСОВА ПЕРЕПІД-ГОТОВКА       
17.1. Направити  на  курси наступних педагогів :

Запаринюк М.М.,Піда М.А., Фрішніч Н.М., Ортутай З.Ю.,Шванда Н.І., Чобаль Н.М., Костюк В.В., Попович А.Е., Гордійчук В.Т.

виховат.-методист  
17.2. Заслухати звіти педагогів, що пройшли курси, на нараді при директору  
 

18

 

АТЕСТАЦІЯ

 
18.1. Уточнити перспективні плани атестації та кур-сової перепідготовки педагогічних праців-ників; До 09.2019  
18.2. Видати наказ по ЗДО про підготовку та проведення атестації. До 01.10. 2019  
18.3. Скласти спільний план атестації До 15.10. 2019  
18.4. Скласти План проведен-ня атестації в 2019-2020 н.р. та познайомити пе-дагогів, які атестуються. До 15.10  
18.5. Провести атестацію наступних педпраців-ників:

Запаринюк М.М.,

Піда М.А., Пуйко Г.І.

Костюк В.В.

 
18.6. Вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації.  
18.7. Видати наказ по ЗДО за результатами атестації та ознайомити з ним педагогічний колектив.

 

03,04  
19. Назначити інформацій-ний день  \огляд періодичних видань, інноваційних методик:

Молодші групи

Середні групи

Сташа групи

«Вузькі спецалісти»

середа

 

 

1-ша

2-га

3-тя

4-середа

 
20.

 

 

20.1.

 

20.2.

 

 

 

20.3.

Упровадження іннова-ційних педагогічних технологій у освітньо-виховний процес ЗДО:

Здоров’язберігаючі технології.

Технологію інтегрованої образотворчої діяльності в освітній процес ЗДО;

Технологію ефективно-го засвоєння інформації мнемотехніку \ під час вивчення віршів\.

впродовж року

 

 

 

 

всі педагоги

 

Вихователі середніх та старших груп

вихователі всіх дошкільних груп

 
20.4. Коректурні таблиці Н.Гавриш. впродовж року

 

педагоги Пельо А.М., СтецьГ.П., ,Лобанич К.В.,Бертич Т.Й.  
20.5. Лего-ігри. впродовж року Вихователь Стець Г.П.  
20.6. «Вокалотерапія» або цілющі звуки музики; впродовж року Музичні керівники  
20.7. Технологію М.Монтес-сорі впродовж року вихователі 1-ої молодшої групи,  
20.8. Математичний планшет «Геоборт». впродовж року вихователі Бецанич Г.С.,Корнута Н.І.  
20.9. Математичні казочки. впродовж року вихователь Корнута Н.І.  
20.10 Використання елементів ейдетики в освітньому процесі. впродовж року вихователь Гошко О.В.  
20.11. Нетрадиційні техніки в малюванні. впродовж року вихователі Молнар Л.В., Хома С.В., Архангельська М.І.  
20.12. Техніка міллефіорі під час навчання ліплення. впродовж року Ситар Н.А.  
20.13  

   ІV  РОЗДІЛ

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

з/п

Напрям вивчення Термінвивчення Форма узагальнення Розгляд результатів Відповідальний Відмітка про виконанння
1.                 Комплексне вивчення навчально-виховної роботи
1.1 Система освітньої роботи вихователів в  групі.

молодша №2

середня №2

 

 

01

02

Довідка, наказ, нарада при директору Завідувач, вихов.-метод., мед.служба, завгосп

 

 
2. Тематичне вивчення
2.1 Стан ігрових осередків в групах. 03 інформація до наради при директору Директор, вихователь-методист  
2.2 Використання пед. технологій на занят-тях з формув. еле-мент. матем. Уявлень 11 довідка, наказ педрада Директор, вихователь-методист  
3. Оперативний контроль
3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибірковий:
– Підготовка вихователів до робочого дня
 

щодня

індивід. бе-сіди з вихо-вателями  

Вихов.-методист

 
– Організація та проведення прогулянок.  

щодня

 

 

 

 

індивідуальні бесіди з вихователями Вихов.-методист  
– організація роботи педагогів,які проходять атестацію  

впродовж року

 

 

запис у характеристиці члени АК  
використання заявлених педагогічних технологій в освітньому процесі групи впродовж року   індив.бесіди з педагогами вихов.-методист  
Попереджувальний:
стан ведення журналу відвідування;
щомісячно     Директор  
– зміст  та  якість блочно-тематичного планування \ робота поза заняттями\ Впродовж  року для метод.год. Вихов-методист  
готовність педагогів до освітнього процесу  

Впродовж  року

 

для наради при директору.  директор, вихов.-метод.

 

 

 

 
4. Діагностика, моніторингові дослідження:
4.1

 

 

 

4.2

 

 

 

4.3

 

 

 

 

4.4

 

 

 

 

 

4.5.

Діагностика психоло- гічної готовності дитини до навчання у школі 04-05

 

Протоколи

Протоколи

виступ на педраді Практ.психолог
Функціонально-рухові тести. 09,01, 05 медична сестра-реабіліто-лог, вихователі ортопедичних груп.
Звуковимова у дітей. 01,05  Запис у ж-лі відвідування вихователі всіх груп
Моніторинг набутих компетентностей дітей всіх вікових груп 04,05 звіт на педраді вихователі груп. Муз.керівники
Моніторинг профе-сійної компетент-ності педагогів,які атестуються.  

01

Запис у Атест картку Практ.психолог

  

    РОЗДІЛ V         ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. Індивідуально -методична робота з педагогами з питань освітніх програм, планів. протягом року

 

Вихователь-метод.  
2. Систематично поповнювати інформаційними матеріалами куточок для батьків. протягом

року

Вихователі  
3. День відкритих дверей-пока-зові заняття для батьків у групі. 10,01,04 Вихователі  
4. Загальні заходи для дітей  
 

 

4.1.

 

 

Свята та розваги

Підготувати та провести

музичні театралізовані  свята:

 
Свято осені 10,11 муз.керівники  
Новорічної ялинки 12 муз.керівники  
Свято весни та мами 03 муз.керівники  
 Випуск дітей до школи 05 муз.керівники  

 

День Незалежності України 08 муз.керівники  
4.2. Проводити музичні розваги \ відповідно затвердженого Плану розваг\ 2 р в міс. муз.керівники  
4.3. Підготувати та провести

спортивні свята :

зимове фізкультурне свято

 

 

02

 

 

інстр.з ф-ри

 
 літнє фізкультурне свято 07 інстр.з ф-ри  
 свято «У царстві Нептуна» 08 інстр.з плав.  
5. Проводити щомісячний день

здоров’я в ЗДО.

Перша

п’ятниця місяця

інстр.з ф-ри,виховат.

 

 
6 Провести в ЗДО День тата 3-тя неділя червня вихов.гр.,музкер.  
6.

 

6.1.

 

6.2.

 

6.3.

Виставки дитячих малюнків :

 

«Моє квітуче  місто Ужгород».

 

04

вихователі середніх та старших груп  
 

« В подарунок  матусі»

03

 

вихователі середніх та старших груп  
Виставки тематичних колажів.

\віповідно блочно- тематично-го перспективного планування\

впродовж року вихователі середніх та старших груп  
7. Провести екскурсії з дітьми

старших груп :

– в етнографічний музей,

 

 

 

10

 

 

 

вихов.ст.гр.

 
– до озера 10, 04 вихов. середніх груп  
– в ботанічний сад. 05 вихов.ст.гр.  
8. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗДО І ШКОЛИ
8.1. Вивчення нормативно-правової бази забезпечення якісного освітнього процесу з підготовки дітей до навчання в школі.

 

протягом року директор,

вихователі

 
8.2. Вивчення державних вимог щодо формування фізичної, психологічної, соціальної та особистісної компетенції дітей 5-6-ти річного віку. Ознайомлення з Державним стандартом початкової освіти 09 директор, вихователі  
8.3. Оформлення батьківських куточків з матеріалами-порадами щодо підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. 10-04

 

Вихователі

 

 
8.4. Спільна консультація з вчителями на тему: «Мовленнєвий розвиток дошкільників, як складова готовності до шкільного навчання» 10 Вихователь-методист  
8.5. Обмін досвідом між вихова-телями  ЗДО і вчителями школи «Шляхи успішної адаптації дитини до нових умов життя». 12 Вихователь-методист,

завуч школи

 
8.6. Готовності дітей до навчання в школі. Обговорення результатів. 05

 

директор,

пркт.психолог,

вчителі

вихователі

 
8.7. З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі:

§  організувати та провести екскурсію до школи, спортив-ного майданчика, на свято «Прощання з букварем»;

§  використовувати в освітній роботі сюжетно-рольові ігри: “Школа”, “Бібліотека” та ігри іншої шкільної тематики; знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;

§   організувати конкурс дитячих творчих робіт на шкільну тематику.

впродовж року

 

 

10

 

 

впродовж року

 

 

 

 

 

в темат

тиждень

 

Завідувач

вихователі

 

 
8.8. Допомога у благоустрої та  озеленення території ЗДО впродовж року Класоводи, вихователі

 

 
9. РОБОТА З БАТЬКАМИ  
 

9.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні батьківські збори :

1. 1.Про пріоритетні напрямки роботи дошкільного закладу в новому навчальному році;

1.2.Звіт директора ЗДО про

виконання плану роботи за минулий навчальний рік.

1.3 Звіт і вибори батьківського комітету.

1.4.Відкритий мікрофон «Що ми очікуємо від дитячого садка?» (обмін думками).

2.1. Про підсумки роботи  ко-лективу з організації життєдія

льності дітей в ЗДО  за навчальний рік.

2.2.Про роботу ЗДО в літній період.

2.3.Організація харчування дітей в літній оздоровчий період.

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Групові батьківські збори:

Ранній вік (3-й  р.ж.)

1.Адаптація дітей раннього віку    до умов дитячого садка. Безпека життєдіяльності дітей  в ЗДО та вдома

2. Виховання самостійності у дітей.

   Для дітей молодшого дошкільного віку:

1 Адаптація дітей   до умов дитячого садка.

2. Виховання дитини в сім’ї.

 

1. Адаптація дітей до дитячого садка.

2. Виховання культурно-гігієнічних навиків та самообслуговування у дітей 4-го року життя.

 

1. Як діти пройшли адаптацію. Ознайомлення програмою «Українське дошкілля»

2. Формування нивиків самообслуговування  у дітей 4-го року життя.

  

 

 

09

 

 

04

 

 

 

09

 

04

 

09

 

04

 

 

09

 

04

 

 

вихователі 1-шої молодшої групи

 

 

 

 

вихователі мол. №3

 

 

 

вихователі мол. №1

 

 

 

вихователі мол. №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В группах середнього дошкільного віку:

 

1.Спільна робота ЗДО та сім’ї у вихованні та розвитку дітей  5-го року життя.

2.Трудові доручення вдома і в  сім’ї.

 

1.Особливості психологічного та фізичного розвитку дітей 5-го року життя.

2.Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дітей.Підводимо підсумки освітнього процесу.

 

1.Спільна робота ЗДО та сім’ї у вихованні та розвитку дітей.

Ознайомлення із освітніми завданнями середньої групи.

2.Чого ми навчились . Як оздоровити дитину в літній період.

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

сер.№1

 

 

 

 

вихователі

сер.№2

 

 

 

 

 

вихователі

сер.№3

 

 
В группах старшого дошкіль-ного віку:

1. Навчання і виховання дітей в старшій групі.

2. Компетентність дітей старшої групи.

 

1.Спільна робота ЗДО та сім’ї у формуванні життєвої компетентності дітей.

2. Готовність дітей групи до навчання в школі.

 

 

10

05

 

 

10

 

 

 

05

 

 

вихователі ст. групи №2

 

 

вихователі ст. групи №1

 

 

 
В группах спец.призначення.

 

1.Подолання мовних вад у дітей.

2. Підготовка дітей до навчання в школі.

 

1.  Спільна робота ЗДО та сім’ї – у вихованні та усунення вад у розвитку дитини.

2. Ігри дітей вдома.

 

1.Відвідування занять з плавання – основна умова подолання сколіозу у дітей. Підготовка дітей до навчання в школі.

2.Співпраця вихователів та батьків – запорука успіху у навчанні та вихованні дітей.

 

1.Адаптація дитини до дитячого садка. Освітній процес  та корекційна робота з дітьми в групі .

2.Співпраця дитсадка та батьків у вихованні дітей.

 

09

 

05

 

 

 

10

 

04

 

 

10

 

 

 

 

04

 

 

 

09

 

05

 

 

вихователі спец.гр. №1

 

 

 

вихователі

спец. 3

 

 

 

вихователі

спец.№4

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

спец.№2

 
   
9.3. Спільні виставки дітей вихователів, дітей  та батьків: 10,12,04 вихователі, діти, батьки
  «Краса іграшки-оберега » 10
«Моя іграшка на ялинку» 12
«Гарна писанка у мене» 04
9.4. «Ефективне спілкування батьків з дітьми» психологічні тренінги практ.психолог
9.5. Проведення спортивного свята «Тато, мама і Я – спортивна сім’я» день сім’ї

15.05

інстр.з фізкульт.
9.6. Проведення фестивалю «Співоча родина» день сім’ї

15.05

музкерівники

РОЗДІЛ УІ.  РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Розробити режим дня, розклади занять та режим роботи музичної та фізкультурної  зали. до 1.09 вихователь-методист  
2. Оформити стенди :

« Методичний  куточок»

« Атестаційний  куточок»

до 09 вихователь-методист  
3. Скласти розклади занять гурткової роботи для всіх вікових груп. до 15.09 Вихователь-методист  
4. Організувати передплату фахових видань на 2020 р. 11 Вихователь-методист  
5. Надавати методичну допо-могу  педагогам у підготов-ці до  занять, днів здоров’я, тематичних тижнів. впродовж року вихователь-методист  
6. Поповнити матеріали папок та систематизувати матеріал:

– Педагогічні технології педагогів ЗДО №39.

-Блочно-тематичне планування.

-Інтелектуальні карти для всіх вікових груп.

 

 

10

 

до 1.02

 

05

вихователь-методист  
7. Засідання творчої групи з питання

«Планування освітнього процесу на основі інтелектуальної карти»

09-05 вихователь-методист ,члени творчої групи  
8 Виготовити картотеку інтегрованих занять наявноїих в методичному кабінеті, та періодиці. до 04.2020 вихователь-методист  
9 Наповнення сайту ЗДО. впродовж року вихователь-методист  
10 Анкетування, діагностика педагогів.

 

впродовж року вихователь-методист, практ.психо-лог  
11 Узагальнити роботу ТГ закладу. 06 вихователь-методист,  
12. Познайомити педагогів з інтелектуальними картами для наступного використан-ня в інтегрованому освітньому процесі ЗДО. 05 вихователь-методист,  

 

                       РОЗДІЛ УІІ.

АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Оснащення педагогічного процесу:

– зробити передплату періодичної преси на 2020р.

– придбати канцтовари для педагогів,

– закупити зошити з підго-товки руки дитини до письма.

08-09 Директор, вих.-методист
2 Господарська робота:
3 Підготовка до опалювального сезону, заміна котлів,закупити і встановити модем. впродовж року Директор, завгосп
4 Поточний ремонт кухні, заміна плитки на підлозі.

 

впродовж року завгосп
5 Капітальний ремонт підлоги в мед.кабінеті, обладнання за цільовими коштами. впродовж року Директор
6 Установка вентиляції в критому басейні.

 

впродовж року Директор
7 Ремонт фасаду ЗДО.

\за програмою\

впродовж року Директор,

завгосп

8 Ремонт доріжок навколо ЗДО.. впродовж року Директор
9

 

Капремонт вуличної каналізації. впродовж року Директор
10 Капремонт стелі переходу до ясельної групи.. впродовж року Директор
11. Облаштування спортивного майданчика покриттям. впродовж року

 

Директор

 

 

12 Здійснювати контроль за своєчасним внесенням батьківської плати за харчування дітей в ЗДО. щомісячно Директор діловод
13 Розробити план заходів до роботи в весняно-літній період. 02 Директор завгосп
14 Розробити план заходів до роботи в осінньо-зимовий період. 05 Директор , завгосп
15 Регулярно здійснювати ревізію та поточний ремонт електричного обладнання на харчоблоці та на пральні. 1 раз в кв. завгосп
16 Регулярно здійснювати ревізію та контроль за станом ігрового облад-нання, дитячих меблів, санітарно-технічного обладнання, теплотехніч-ного, енерготехнічного та технологічного обладнання. щомісяця завгосп
17 Забезпечити своєчасне про-ходження медичного огляду працівниками закладу. Відпов.графіку Директор  ?тарша м\с
1. Загальні збори колективу

Звіт директора з питань статутної діяльності.

Вибори Ради закладу дошкільної освіти, її членів і голову.

Організований початок нового навчального року.

09 Директор
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

Виробничі наради закладу

Готовність груп та ЗДО  до нового навчального року.

Затвердження графіків роботи усіх служб ЗДО на 2019-2020 н.р.

Про стан охорони праці в  закладі  дошкільної освіти.

09 Директор, заст.директора з господ. частини,
Готовність до зимового періоду.

Підсумок. автономії.

Аналіз організації харчування в ЗДО.

11

 

 

 

 

заст.директора з господ. частини,гол. бухгалтер, дієтсестра
Підсумок роботи закладу за півріччя.

Затвердження графіку відпусток.

Оздоровлення працівників.

02 Директор
Підготовка ЗДО до роботи в літній період

Організація ремонтних робіт.

Дотримання санітарно-епідеміологічного режиму в ЗДО.

05 вих.-метод., заст.директора з господ. частини, старша м\с
4 Адміністративна наради при директору \операт.\                        

1. Про підготовку до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період.

09 заст.директора з господ. частини,
 

2. Про організацію гурткової роботи.

10 вих.-методист, керівники  гуртків
3. Про аналіз харчування за 9 місяців та  аналіз стану заготівлі овочів на зимовий період. Про виконання Інструкції з організації харчування дітей. Про стан батьківської плати за харчування 11 дієтсестра, комірник, діловод
4. Про підготовку та якість проведення  зимових свят та розваг.

Відвідування занять з плавання дітьми всіх груп.

12 вихов-метод, музкерівники,

інстр.з плав.

5. Про підготовку та якість проведення Днів відкритих дверей для батьків. Затвердження графіку відпусток. 01 вихов-методисти, голова ПК
6. Боулінг в закладах освіти. 02 Директор,

практ.психолог,

7. Стан ігрових осередків в групах та на ігрових  майданчиках. 03 вихов.-методист,завгосп
8. Про проведення Тижня з цивільної оборони та з безпеки життєдіяльності.  Про стан роботи щодо попередження дитячого травматизму. Робота вихователів з навчання основ  безпеки життєдіяльності. 04 завгосп, вихов.-метод. старша медсестра
9.  Про організацію роботи дошкільного закладу в оздоровлювальний період. Про стан батьківської плати. 05 завгосп, вихов.-метод. старша медсестра, діловод
Взаємодія закладу з установами, організаціями:
Управління пожежної охорони впродовж року Директор
Центр соціального захисту,

музеї, установи громадсь-кого користування (бібліо-тека, магазин, ботанічний сад)

впродовж року Директор
Управління з надзвичайних ситуацій впродовж року Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі Вимкнено до Річний план ЗДО