Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

08.07.2024р.Понеділок.СНІДАНОК: Омлет драчена. Хліб. Салат з капусти та моркви. Чай з лимоном. . ОБІД: Суп кабачковий зі сметаною. Хліб. Відбивна з філе курки панірована в сухарях. Каша пшенична. Свіжий огірок. . . .. ВЕЧЕРЯ: Пудинг сирно-яблучний. Узвар.

Пріоритети освітньої роботи ЗДО в 2019-2020 н р-2

Організація освітнього процесу в ЗДО в 2019-2020н.р.

Пріоритети організації освітнього процесу в 2020-2021 н.р.

Організація освітнього процесу у ЗДО №39 у 2021-2022 н.р.

Організація освітнього процесу у ЗДО №39 2022-2023н.р.

Організація освітнього процесу у ЗДО №39  в 2023-2024н.р.          

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ:                                                                                                                          

                                                          Директор ЗДО № 39                                                                                                     

                                                                              __________ Ольга  Фучко                                                                                                                                                                                                                                               

                             РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 закладу дошкільної освіти № 39 «Журавлик»

комбінованого типу

Ужгородської міської ради Закарпатської області

на  2023/2024 навчальний рік

 

 Схвалено педагогічною радою ЗДО №39

протокол №1 від 31.08. 2023р.

     ЗМІСТ

 

І розділ.   Аналіз роботи  закладу дошкільної освіти  № 39 за

2022 /2023 навчальний рік……………………………………………………………………… 3-23

ІІ розділ. Завдання на новий 2023 /2024 навчальний рік…………………………….24

ІІІ розділ. Діяльність  структур  колегіального  управління. ……………….25-34     

ІV розділ. Діяльність методичного кабінету…………………………………………..35-38

V розділ. Адміністративно – господарська  діяльність………………………….39-41

УІ розділ.  Організаційно-педагогічна робота………………………………………..42-44

 VIІ розділ  Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності…………………………………………………………………………………………………….45-46

 

Додатки:

 

 1. План заходів закладу дошкільної освіти № 39 щодо «Охорони

    життя та безпеки життєдіяльності дітей».

 1. План заходів закладу дошкільної освіти № 39 щодо «Охорони

   дитинства».

 1. План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу.
 2. План-циклограма Внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування ЗДО.
 3. План спільної роботи закладу дошкільної освіти № 39 та Ужгородського ліцею ім. В.С. Гренджі-Донського.

 

Аналіз роботи закладу дошкільної освіти  за 2022/2023 н.р.

 1. Заклад дошкільної освіти №39 та його функціювання

 Робота закладу дошкільної освіти №39 «Журавлик  у 2022/2023 навчальному році проводилась відповідно  Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту» , «Про охорону праці», «Про дитяче харчування», «Про основні засади державного нагляду( контролю) у сфері господарської діяльності», Конвенції про права дитини,  Положення про заклад дошкільної освіти , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, із змінами та доповненнями  затвердженими постановою  Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2021 р. № 86, Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку 2020р., Плану роботи закладу на 2022/2023 навчальний рік, з урахуванням плану роботи управління освіти Ужгородської міської ради  .

У 2022/2023 навчальному році заклад працював у 12-годинному режимі.

Структура закладу була наступна :

 12 груп для дітей дошкільного віку та 1 група для дітей раннього віку \ 3-й рік життя\.

З 12 дошкільних груп :

4 групи  для дітей  4-го року життя,

4 групи  для дітей 5-го року життя,

4груп для дітей 6 –го року життя.

В закладі працювали 4 групи спеціального призначення :

1 група для дітей 6-го року життя з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення ФФНМ  та 3 групи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату \молодша,середня та старша\.

    КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Заклад дошкільної освіти був  не повністю забезпечений педагогіч-ними кадрами , а саме:

   2 вакансії вихователя,

1 вакансія інструктора з плавання 

1 вакансія медичної сестри.

Якісний склад педагогічного колективу .

Категорія

пед.

працівника

А т е с т а ц і я

О с в і т а

Пед.

звання

2

1

вища

ВЗП,

т.р.

 

Спеці-

аліст

Не-повна вища

Базова вища

Вища

Заг.

 

к-сть

Директор

       

1

     

1

1

Вих.-метод.

1

   

1

       

1

1

Вчит.-логоп.

     

1

       

1

1

інструктор з фізкультури

               

1

1

Музкерівник

1

1

 

2

       

3

3

Психолог

   

 

 

   1

\о5\

       

1

1

Вихователі

5

1

2

9

8

   

8

14

22

Всього

7

2

2

14

9

   

7

22

29

За стажем:

Назва посади

Молоді спеціалісти

до 3-х р.

До  5 р.

5 – 10 р.

10 – 15 р.

15 – 25 р.

25 – 35 р.

Більше 35 р. пенс.

Директор

           

1

Вихов.-методист

           

1

Вчитель-логоп.

         

1

 

Фізінструктор

     

1

     

Психолог

           

1

Музкерівник

 

   

1

2

   

Вихователь

1

1

0

1

2

12

4

Всього (29)

1

1

0

3

4

13

7

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Організація освітнього процесу здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», відповідно  Базового  компоненту дошкільної освіти в Україні, листа МОН № 1/9-148 від 16.03.2021р «Щодо методичних рекомендацій до оновленого базового компоненту дошкільної освіти»; листа МОН від 09.08.2021 № 1/9-448  «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» (наказ МОН від 20.04.2015 № 446);листа МОН №1/3845 від 20.04.2022р. «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні»; відпиовідно «Методичних  рекомендацій  про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році (Додаток  до листа МОН від 27.07. 2022 № 1/8504-22);

наказу управління освіти Ужгородської міської ради ;  Центру професійного розвитку педагога \  Наказ КУ  «ЦПРПП» Ужгородської міської ради  від 02.01. 2023 №1

Весь освітній процес будувався за програмою  «Українське дошкілля» (видання друге, зі змінами і доповненнями),2022р..

У зв’язку з цим творча група вихователів ЗДО у серпні 2022р. розробила  перспективне блочно-тематичне планування для кожної групи з урахуванням завдань програми «Українське дошкілля».

В організації освітньої роботи з дітьми усіх груп вихователі використовували блочно- тематичне планування освітнього процесу. Розклад організованої освітньої діяльності  відповідав  вимогам  гранично  допустимого навчального навантаження на дитину.

Педагоги закладу  використовували весь час перебування дитини в дитячому закладі для формування  компетентностей  дітей .

В  освітньому процесі педагоги використовували  наступні  педагогічні технології :

Здоров’язберігаючі технології (у всіх  групах);                                                                                            Технології   математичного  розвитку дітей:

–  інтелектуальні ігри Нікітіних,

– математичний планшет,

– коректурні таблиці Н.Гавриш,

– палички Кюізенера – у всіх дошкільних групах;

Технології  мовленнєвого  спілкування :

 – коректурні таблиці Н.Гавриш- вихователь Стець Г.П.

 – мнемотаблиці під час вивчення віршів ( всі педагоги ),

 –  методика використання  схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям.                                Автор – Ткаченко Т.(вихователь Бертич Т.Й.).   

                                       Технології в музичному розвитку дітей :

– Вокалотерапія – музичний  керівник  Попович А.Е.;                                                                                    – Елементи методики К.Орфа –  музичний керівник Гордійчук В.Т.;                                                    Технології в зображувальній діяльності

– методику Л.Шульги,  нові техніки малювання, малювання за схемою Пишного , (всі педагоги);

– технологію інтегрованої зображувальної діяльності  на узагальнюючому занятті в кінці вивченої теми.( середнні та старші групи).

 Проєктну технологію \ Т.Піроженко  – всі групи.

Технології в роботі вчителя-логопеда Ємельянова Л.О. -піскотерапія(сєндплей),манкотерапія,суджок терапія, дихальна гімнастика, артикуляційна гімнастика, логоритміка; особистісно-орієнтовані (індивідуальний і диференційований підхід під час  постановки звуків )  .

В 2022/2023 навчальному році у всіх дошкільних групах започатковано роботу дітей в літературному проєкті за українськими  народними  казками. Завершальним етапом роботи над проєктом було проведення інсценізації казки у музичному залі для дітей паралельних вікових груп.

ДІТИ МОЛОДШИХ ГРУП працювали в літературному проєкті за казками :                                                   Молодша група №1 « Чебурашка» за казкою « Вовк і 7 Козетят»

Молодша група  №2 « Буратіно»  за казкою « Рукавичка»

Молодша група  №3   « Оленка»  за казкою « Колобок»

Молодша спец.№3 « Веселка» за казкою « Колосок»

ДІТИ СЕРЕДНІХ ГРУП

Група №1 «Білосніжка»  за казкою «Коза-Дереза»,

Група №2 « Гномик» за казкою «Рукавичка»,

Група №3 « Теремок» за казкою « Лисичка і Журавель»,

Спец.група « Сонечко» за казкою «Ріпка на новий лад»

ДІТИ СТАРШИХ  ГРУП

Група №1 « Малюк» за казкою « Троє поросят»

Група №2 « Дюймовочка» за казкою « 12 місяців»

Спецгрупа №1 «Червона шапочка» за казкою  «Колосок»

Спецгрупа №4 « Білочка» за казкою « Котик і Півник»

Робота в проєкті цікава для  дітей, діти отримали  задоволення від участі в театралізованій діяльності, здобули знання про українську народну казку та казказкарів, вивчили народний фольклор, пов’язаний з казками. Всі групові літературні проєкти висвітлені на сайті ЗДО,                       на сторінці «Наші проєкти». Навчально-методичне забезпечення впродовж року поповнилось новими матеріалами, а саме:

-нові презентації для занять;

– нові доробки ( конспекти, дид.матеріал, презентаціії) викоистання нових освітніх технологій в мовленнєвому розвитку дітей;

– дидактичними матеріалами з програми «Дошкільникам- освіту для сталого розвитку;

В освітньому процесі вихователі використовували заздалегідь складені презентації та пізнавальні відеофільми., наочний матеріал та дидактичні посібники, особливо під час тижнів БЖД.

Освітній процес відбувався в процесі всього перебування дитини в ЗДО. Вихователі  проводили різні види занять : предметні, тематичні, комплексні, узагальнені з використанням інтегрованої зображувальної діяльності. В проведенні занять використовували ігри та ігрові завдання, ІКТ ( презентації та відеофільми), дослідно-пошукову роботу( середні та старші групи), елементарні досліди( молодші групи). Освітній процес продовжувався на прогулянці  шляхом проведення спостережень, дослідів, екологічних квестів, праці дітей та індивідуальної роботи.

Педагоги закладу старались щоб день в ЗДО пройшов  радісно, цікаво  та пізнавально. Навіть у бомбосховищі під час повітряної тривоги вихователі розповідали  казки, переглядали відеофільми, музичні керівники співали з дітьми , інструктор з фізкультури  грався з дітьми у малорухливі ігри.

Всі освітні послуги діти отримували відповідно до Закону “Про дошкільну освіту”.

Музичні керівники, фіз. інструктор провели всі заплановані розваги та свята. Починаючи з  свята Нового року уже  запрошувались  батьки дітей.

Екскурсії та піші переходи за межі ЗДО не проводились у зв’язку із воєнним станом в   Україні. Але це не збідніло уявлення дітей про наше місто. Дану роботу вихователі проводили через використання ІКТ, зокрема використання презентацій, відеофільму про м.Ужгород.

 В даному навчальному році ЗДО за сприяння міжнародної організації ЮНІСЕФ отримали 2 інтерактивні дошки, які послуговували в організації освітньої діяльності дітей середніх груп                    №1 «Білосніжка» та спец.№3   « Сонечко».

Виконуючи завдання річного плану роботи ЗДО в закладі проведено тижні  безпеки життєдіяльності :

07-11 листопада       З вогнем не жартуй

14-18   листопада   Безпека на вулиці    міста

17-21  квітня           Особиста безпека дитини

Та під час літнього оздоровчого періоду 17-21липня.  «Безпека дитини влітку».

В освітньому  процесі  з дітьми дошкільних груп вихователі виконували завдання Сталого розвитку за програмою «Дошкільнятам  – освіта для сталого розвитку» .

З напрацюваннями з даного питання колектив ЗДО поділився на засіданні спільноти  вихователів ЗДО м.Ужгорода  15травня 2023р. у форматі виставки дидактичних матеріалів та презентації програми «Дошкільника – освіта для сталого розвитку».

В  навчальному році в старших групах варіативну частину БКДО виконували через:

– завдання  « фінансова грамотність»  реалізували під час проведення    «ТИЖДЕНЬ ГРОШЕЙ» відповідно листа Міністерства освіти і науки України № 1/3143-23 від 03.03.2023  «Про проведення Всесвітнього тижня грошей в Україні»та листа  управління освіти Ужгородської міської ради 07.03.2023 № 118/01-13

– навчання дітей спортивним іграм – ФУТБОЛ – реалізація під час фізкультурні заняття ( щотижня четвер (спец.4) п’ятниця всі інші старші групи)  та в час проведення спортивних  розваг, на прогулянці  – вихователі;

– навчання грати в шашки –  вихователі старших груп.

Реалізацію освітнього напряму  Мовлення дитини. Грамота. Реалізували частково на комбінованих заняттях з мовленнєвого розвитку через включення завдань з формування фонетичної компетенції в старших групах та в другу половину дня в ігровій діяльності. Для такої роботи в ЗДО закуплені Лего-букви .

Вкінці навчального року в березні до педради  «Мовлення дитини» було проведено  обстеження дітей на виявлення рівня сформованості    мовленнєвої та комунікативної компетентності у дітей.

Відповідно  діагностики

45% дітей мають чисту мову    50% дітей спілкуються поширеними реченнями,  41%  короткими реченнями, 8.9 – словами. 3 дітей не говорять \ у мол 2- 1 дит. молодша  3 – 2 дітей.\- це уже проблема – до логопеда.  

Одна з проблем  організації освітнього процесу у ЗДО- це проблема  двомовності у сім’ї. Більша частина дітей в розмові користуються російською мовою. Хоча внаслідок дослідження вихователів груп у закладі 83% сімей україномовних ,а діти розмовляють російською. Дана проблема вирішується через  батьків  дітей та виконання Закону України «Про мову» у закладі освіти.

Методична робота 

Методична робота з педагогічними кадрами протягом року була побудована на принципах доступності, рівності умов для кожного педагогічного працівника, безперервності їх професійного вдосконалення. Структура роботи сприяла реалізації поставлених завдань; підвищення рівня професійної майстерності кожного педагога. Всі форми методичної роботи планувались з урахуванням загальної та професійної компетентності педагогів. З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів у навчальному році проводилась робота за напрямами:

 –   впровадження проектної діяльності з дітьми  в закладі ( літературний проєкт);

– організація тематичних виставок методичної літератури відповідно до тем педрад, семінарів, практикумів;

 – перегляд вебінарів, в режимі ОНЛАЙН ;

Вся робота закладу дошкільної освіти була спрямована на виконання завдань Річного плану роботи ЗДО на 2022/2023 н.р.

 1. Продовжити розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗДО №39 «Журавлик» , напрям «Фахова діяльність педагогічних працівників».
 2. Посилити роботу з національно-патріотичного виховання з усіма членами освітнього процесу ЗДО.
 3. 3. Оптимізувати роботу зрозвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку задопомогою інноваційних методів навчання.
 4. Сприяти набуттю мистецько-творчої компетентності дитини через її участь у художньо-продуктивній, музичній, театральній діяльності.
 5. Зміцнювати здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників.

Завдання набуття  мистецько-творчої компетентності дітей  педагоги вирішували  через її участь у предметних заняттях з  художньо-продуктивної діяльності, під час самостійної художньої діяльності, занять з музики, музичних розваг та свят.  Всі свята проведені у присутності батьків дітей. Вихователі знайомили батьків із продуктами дитячої мистецької діяльності  через Вайбер групу . Поки що мистецькі заняття не проводимо, але вже апробували з дітьми старшого дошкільного віку. Дані заняття потребують ще доопрацювання та методичного забезпечення. У листопаді провели виставку творів  декоративно-вжиткового мистецтва, яка  була розгорнута в бомбосховищі закладу і діти мали час спілкуватись з творами творів  декоративно-вжиткового мистецтва.

Одним із завдань ,які розв’язував  колектив ЗДО  на 2022/2023 н.р. було завдання Оптимізувати роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою інноваційних методів навчання.

В закладі проведено з даного питання  

Семінар   Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми

1.Як організувати полілог і проблемну бесіду

 1. Літературний проєкт – метод формування мовленнєвої компетентності дітей;

Майстер-клас ( лютий 2023р)  Використання пед.технологій у навчанні зв’язного мовлення дітей. вихователі Стець Г.П. та Бертич Т.Й.;

 вивчення стану роботи вихователів організація і проведення роботи з мовленнєвого розвитку дітей ( березень 2023р.);

тестування вихователів  Тест для вихователів ЗДО з   освітнього напряму «Мовлення дитини» та обстеження дітей всіх дошкільних груп з освітнього напряму  «Мовлення дитини»;  педагогічну раду( березень 2023р) на тему «Формуємо мовленнєву компетентність дошкільника через застосування інноваційних  методів». За наслідками вивчення організації роботи  з мовленнєвого розвитку та проведеної педагогічної ради частина вихователів мають труднощі в проведенні комбінованих занять з розвитку мовлення, тому вихователями Стець Г.П. та Рижак Н.І. проведено практичний показ таких занять з дітьми із застосуванням технологій мовленнєвого розвитку.

14.01.2023р.педагоги ЗДО  пройшли навчання за програмою тренінгів від компанії LEGO Foundation «Гра як інструмент підтримки благополуччя дітей» ( 4 години) .

У травні 2023р. вихователі Гошко О.В. та Бертич Т.Й. поділились досвідом роботи в педагогічній майстерні в рамках засідання педагогічної спільноти педагогічних працівників ЗДО м.Ужгорода за темою»Форми і методи роботи з дошкільниками з формування природничо-екологвчної компетентності».

Педагогічна майстерня пройшла цікаво , учасники спільноти познайомились з доробками вихователів та їх дидактичним матеріалом з теми.

Впродовж року  було проведено наступні  показові заняття:

Комбіновані заняття  з освітнього напряму «Мовлення дитини»:

 у  березні 2023р. вихователів Стець Г.П.   та Рижак Н.І.  ;

 Предметні заняття  із освітнього напряму «Дитина в світі мистецтва» у вихователів :

Жовтень Ситар Н.А.  «Ознайомлення дітей з графікою»,

Жовтень 2022р.Бецанич Г.С.  аплікація  « Соняшник»,

 Січень 2023р. Гутич О.І. « Мистецьке заняття» 

 Лютий 2023р.Шванда Н.І. «Засніжені дерева»,

 Лютий 2023р. Гордійчук В.Т. Театралізована діяльність дітей на муз.розвагах.

 Травень 2023р. Малеш М.І. «День народження ляльки».   

Заходи, передбачені річним планом роботи закладу, виконано на 100 %.

Курси підвищення кваліфікації пройшли 6  педагогів :    

директор ЗДО  Фучко О.М.,                                                                                                                вчитель-логопед Ємельянова Л.О. / 30 год. /

 вихователі :

Малеш М.В., Бертич Т.Й., Хома С.В.,

Інструктор з фізкультури   Ящищак А.Р.

Атестовано  наступних педагогів:

муз.керівника Гордійчук В.Т. відповідає раніше присвоєним  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному  званню «вихователь-методист»; 

вихователя Гутич О.І.   відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

вихователя Ситар Н.А. відповідає займаній посаді, підтверджує відповідний тарифний розряд,

вихователя Шванда Н.І. відповідає займаній посаді, встановити відповідний тарифний розряд.

ФІзкультурно-оздоровча робота

Одним з пріоритетних завдань роботи колективу щорічно є оздоровчий напрямок.У вересні 2022р. у закладі змінився інструктор з фізкультури. Роботу проводила Ящищак А.Р., яка має фахову освіту та досвід роботи з дітьми дошкільного віку.  В роботі використовує  сучасні технології, а саме:  вправи на корекцію дихання, емоційні ігри, стретчинг .  Всю роботу інструктор з фізкультури проводила враховуючи дані листків здоров’я  дітей  груп.

Всі заняття з фізкультури фіз.інструктор Ящищак А.Р. проводила у спортивній залі , за винятком вересня 2022р.та травня 2023р. Спортивні змагання, дні здоров’я – відповідно кліматичних умов. Провела 2 фізкультурні свята : зимове –« В гостях у сніговика» літнє « З фізкультурою ми дружим».

Впродовж 2022/2023 року тривала робота по удосконаленню фізкультурно-оздоровчої діяльності через оптимізацію рухового режиму та організацію самостійної рухової діяльності дітей. 

У жовтні 2022р. та у травні 2023р проведено  медико-педагогічний контроль у старших групах,  який показав хорошу професійну підготовку інструктора з фізкультури та сучасну організацію та проведення занять з дітьми.

Загальна та моторна щільність проведення занять з фізкультури  відповідають віку дітей.

Для аналізу результатів реалізації завдань фізичного розвитку дітей дошкільного віку було проведене обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців: стрибок у довжину з місця, стрибок у довжину з розбігу, біг 10 м., метання мішечку на дальність , за допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних рухів дошкільників. Дані моніторингу відображені у  кругових діаграмах:

      За результатами діагностування, ми можемо бачити приріст фізичних якостей у дітей. Проте на тлі загальної позитивної картини фізичного розвитку виділяються і діти, які мають середній чи початковий рівень фізичної підготовленості, тому питання фізкультурно-оздоровчої роботи залишається актуальним і потребує подальшого розвитку.

Робота вчителя-логопеда

 Логопедична група почала роботу з 1.09.22 року.В результаті обстеження з фонетико-фонематичним недорозвитком виявилось 13 дітей, а із загальним недорозвитком мовлення 8 дітей. Корекційна логопедична робота у 2022-2023 н.р. будувалася на основі програми  Рібцун Ю.В.» Корекційно-розвивальна та навчально-виховна робота з дітьми фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення «та відповідно до календарно-тематичного планування на 2022-2023н.р.   

Вчитель-логопед проводила роботу за такими напрямами : 

 –      діагностична діяльність;

  –      складання  індивідуальних планів  роботи  з кожною дитиною, ведення документації;

–  здійснення корекційно-розвиткової роботи переважно у формі підгрупових та індивідуальних занять;

–    надання порад і консультацій батькам і педагогам, залучення батьків до активної співпраці;

–   співпраця з психологом, вихователями щодо корегування педагогічного, корекційного процесу, пошуку шляхів його вдосконалення;

 –    аналіз результативності роботи, визначення динаміки розвитку дітей;

  –      участь у різних заходах методичної роботи, самоосвіта.   

            Метою корекційної роботи було виховання  у дітей правильної, чіткої вимови з відповідним віку словниковим запасом і рівнем розвитку зв’язного мовлення, що досягалося  різноплановим  систематичним впливом, спрямованим на розвиток  мовленнєвих і немовленнєвих процесів

завдання логопедичної корекції:

  –   формування фонетико-фонематичної, лексико-граматичної сторін мовлення,  фразового і зв’язного мовлення;

     –       формування комунікативних умінь;

      –       розвиток артикуляційної, загальної та дрібної моторики;

     –     розвиток мовнослухової уваги,  вироблення навичок свідомого сприймання та розуміння  зверненого мовлення;

     –         розвиток просодики  (темп, ритм, тембр, сила голосу, інтонування, емоційність тощо);

    –         розвиток психічних процесів (увага, пам’ять, мислення, уява тощо).

             Робота будувалася не тільки на загальних дидактичних принципах (наочності, доступності, систематичності та ін.), але й на принципах корекційно-розвиваючого навчання (принцип системності корекційних, профілактичних і розвивальних за­вдань, принципу єдності діагностики й корекції, принципу інтеграції зусиль найближчого соціального оточення та ін.). Максимально поєднувалися ігрові та навчальні форми.

На кінець  навчального року  у логопедичній групі отрималили корекційну допомогу 22 дошкільників, 20 дітей продовжуватимуть навчання в школі, 2 дітей залишаються в ЗДО . 5 дітей-школярів отримали рекомендації для продовження логопедичної корекції під час навчання в школі.
  Робота по звуковимові була проведена у всіх старших та середніх групах ЗДО, надані  консультації для педагогів та батьків. На початок навчального року списковий склад нараховував 77дітей старшого дошкільного віку, з ФФНМ 25 дітей ,на кінець року рекомендовано продовжувати в школі корекційну роботу 7 дітям. У середніх групах з ФФНМ виявлено 40 дітей із спискового 79 дітей, 20 дітям запропоновано продовжити навчання в логопедичній групі . В кінці навчального року проведено обстеження молодших груп.  Були охоплені всі вікові групи ЗДО № 39, надана логопедична корекція, були звернення з інших дошкільних закладів, діти отримали логопедичну допомогу.

Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

         Пріоритетними у 2022/2023 навчальному році були і залишаються здоров’я наших дітей. Удосконаленню системи фізичного виховання узакладі дошкільної освіти сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю дітей.

       Заклад дошкільної  освіти має медичний кабінет, кабінет фізіотерапевтичних процедур та ззолятор. Обладнання відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей ЗДО №39 забезпечує медична сестра   Сімчера Л.І. та медсестра Юнчик Т.. Сайт нашого закладу містить сторінку медсестри, на якій висвітлюється широкий спектр інформації щодо оздоровлення та здоров’язберігаючих заходів  для наших дітей та батьків.

          У кожній віковій групі, за результатами  антропометричних вимірюваннь, наявний листок здоров’я дітей, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

На диспансерному обліку впродовж року знаходились  69 дітей

усього дітей з діагнозом

кількість

1

Хвороби крові, кровотворних органів

0

2

Хвороби ока

0

3

Хвороби вуха

1

4

Хвороби органів дихання

1

5

Неврологічні захворювання

1

6

Хвороби шкіри

3

7

Хірургічні хвороби

1

8

Сколіотична постава

54

9

Плоскоступість

8

10

Вальгусна деформація стопи

0

 

   Дані діти занесені до листків здоров’я групи та з ними проводилась відповідна робота.        

   Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.  Проводилася санітарно-просвітницька робота з батьками медичними працівниками через вайбер-групи та на сайті ЗДО у зв’язку з карантином на COVID-19 та запроводженням воєнного стану, в даний час – в режимі офлайн.

      Робота медичного персоналу на протязі 2022-2023 н.р. була проведена на належному рівні.

Освітній процес направлено на валеологічну спрямованість. Проведено 9 днів здоров’я , (включаючи і літній період) під час яких вихователі проводили заняття валеологічного змісту а щоденно проводились міні-тренінги  з миття рук валеогогічні дидактичні,сюжетно-рольові ігри та інші форми роботи з дітьми.  .

Всі педагоги використовували  здоров’язберігаючі, здоров’я формуючі технології. Постійно велась робота з формування правильної постави, профілактики плоскостопості. До  ранкової та гагієнічної гімнастики введені вправи на попередження плоскостопості та постави, в ортопедичних групах вихователі проводили вправи з ЛФК. ( у зв’язку із відсутністю  медсестри ЛФК). Всі діти ортопедичних груп отримували медичні процедури, відповідно рекомендацій.

Дієвого значення для збереження здоров’я вихованців та профілактики різного роду захворювань в закладі має  наявність у кожній групі кварцової лампи . Які знижують рівень розповсюдження інфекційних захворювань та доповнює обов’язкове дотримання правил по влаштуванню та утриманню приміщень. Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ЗДО та медичної сестри у 2022-2023 н.р. було  зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників. Дана задача вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення.

Систематично директор та сестра медична старша контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, кварцування, рухового режиму, санітарного  стану, та виконання протиепідемічних заходів щодо профілактики захворювання  на COVID-19- початок навчального року та скарлатини – кінець навчального року. Дані заходи  також  відіграють  невід’ємну роль у збереженні здоров’я вихованців. Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою. Також сестрою медичною закладу, постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з батьками, працівниками та дітьми, щодо попередження різних видів захворювання та  проходження медичного огляду працівниками ЗДО.

Адміністрація контролювала  дотримання термінів проходження медичних оглядів працюючими.

Як і в минулому навчальному році  є суттєве недовиконання плану дітоднів.

Перевиконали дітодні тільки групи спеціального призначення і то за рахунок  більшого спискового складу дітей. Тільки одна група загального розвитку. старша група «Дюймовочка» перевиконала план дітоднів( 118%), вихователі Рижак Н.І.,Домбровська А.В.

 

група

% викон.

Колобок

76

Буратіно

56

Чебурашка

54

Оленка

55

Веселка

98.9

Білосніжка

83 

Гномик

70

Теремок

57

Сонечко

106

Малюк

83

Дюймовочка

118

Червона шапочка

106

Білочка

116

Відсоток виконання дітоднів складає 83 % . Причина – робота ЗДО в карантинному режимі та запроваждення в Україні воєнного стану. 

 Робота практичного психолога 

 Практичний психолог Молнар Л.В. дійснювала психологічне забезпечення освітнього процесу; психологічний супровід психічного розвитку здобувачів освіти; психологічні обстеження , консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти ( з питань адаптації, готовності до школи, вікових та індивідуальних особливостей розвитку); сприяння попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти; формування психологічної культури учасників освітнього процесу.                          

З початком війни надавалася психологічна підтримка учасникам освітнього процесу. Проводилася профілактична ,консультативна, просвітницька та розвивальна робота щодо подолання стресу та його наслідків у дітей та дорослих, приділяючи особливу увагу ВПО та їх дітям . Проводилася робота для підвищення обізнаності батьків та педагогів як мінімізувати наслідки кризових подій .

Діагностична робота, обстеження та дослідження

1 Адаптація дітей до умов ЗДО (ясельна, молодші групи – психолого- педагогічний супровід) – 60 дітей

 • спостереження;
 • анкетування батьків «Як дитина адаптувалася до садка» – 25 батьків;
 • моніторинг результатів адаптації (спільно з вихователями);
 • консультування батьків та педагогів (за потребою та за запитом) – 4 батьків, 2 вихователя

 2 Створення соціально- психологічної карти групи ( старші групи) – 90 дітей

 • діагностика агресивності (2 дітей)
 • замкнутості (4 дітей)
 • сором’язливості ( 3 дітей)
 • тривожності (6 дітей)
 • гіперактивності ( 4 дітей)
 • інд. порушень розвитку (1 дитина)

Вихователям та батькам  у групах яких були виявлені відповідні діти, були надані рекомендації щодо роботи та виховання таких дітей.

3 Соціально-психологічна карта групи (старші групи) -90 дітей

 • самооцінка ( 2 дітей зі зниженою самооцінкою)
 • статус дитини в групі (3 знехтуваних дітей)

Вихователям були надані відповідні рекомендації щодо підняття самооцінки та статусу дітей в групі

4 Психологічне обстеження на визначення психо-емоційного стану (старші групи) – 32 дівчат та 42 хлопчики

 • психологічний стан ( методика «Паровозик») – у 4 дітей був визначений негативний психічний стан середнього ступеня, у 2 дітей низького
 • емоційно- особистісний стан (методика «Казка») – у всіх дітей визначений позитивний психічний стан

 5 Психологічний супровід дітей і батьків ВПО (23),АТО (24)

 • консультації з вихователями та батьками (при потребі та за запитом) – 2 вихователів, 4 батьків
 • інд. корекційні заняття з дітьми ( при потребі) – 3 дітей
 • поради, рекомендації у інф. кутку психолога, вайбер-групах батьків та педагогів

6 Діагностика педагогів, що атестувалися у поточному навчальному році ( 4 педагога)

 • діагностика особистісних якостей та станів вихователя як члена пед.. колективу
 • визначення типу трудової мотивації (за методикою В. Герчикова)

7 Діагностика педагогів

 • креативності та творчого потенціалу педагога (22 педагога)
 • професійно-психічне вигорання (28 педагогів)

8 Розроблено діагностично-ознайомлювальну анкету для батьків ВПО

9 Психологічне обстеження та оформлення результатів для проходження комісії ІРЦ (діти, що йдуть у групи спец. призначення) – 10 дітей діти з мовними вадами та 6 з вадами ОРА.

10 Обстеження дітей на визначення рівня готовності до школи ( старші групи) за 8-ма методиками ( «Бесіда», «Казка», «Кубики Кооса», «Четвертий-зайвий», «Так і ні – не говори», «Звукові схованки», «Будиночок», корект. Проба «Бурдона»)  – 65 дітей; низький рівень показали 4 дітей.

11 Моніторингове обстеження рівня розвитку основних функціональних систем організму ( функціональна готовність дитини до школи) – 16 дітей; 6 – високий рівень, 10 –середній, низький – 0.

12 Ведення інд. карток психолого-педагогічного діагностування старщих дошкільників з подальшою передачею шкільним психологам ( в школу, у яку йде дитина)  – 76 дітей.

13 Індивідальна діагностика, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота за потребою або за запитом  ( 4 дітей)

Консультаційна робота

 З батьками:

 • формування психологічної готовності дитини до школи (4)
 • вікові та інд. особливості розвитку дитини(3)
 • адаптація до нового колективу до ЗДО (8)
 • робота з дітьми групи ризику (2)

З педагогами:

 • адаптація до ЗДО (4)
 • формування психологічної готовності (2)
 • вікові та інд. особливості (2)
 • професійно- емоційне вигорання (2)
 • робота з дітьми групи ризику (2)

Спільно з адміністрацією був розроблений план заходів спрямований на запобігання та протидію проявам булінгу, що включає в себе:

 • ознайомлення працівників з нормативними документами з даного питання
 • створення безпечного середовища в ЗДО, вільного від насильства та булінгу
 • надання психологічної допомоги ( при потребі)
 • консультації з даного питання педагогів та батьків
 • інформація з даного питання на веб-сайті та в інфом. Куточку «Поради психолога
 • проведення психологічної роботи
 • групова консультація для педагогів «Булінг в ЗДО: види, причини, шлЯхи запобігання»
 • інформація для батьків у вайбер-групі «Виховання без насильства»
 • профілактичні заняття з дітьми старших та середніх груп «Що робити, якщо ти сердишся» (шляхи цивілізованого прояву гніву)

Для педагогів:

 • «Перша психологічна допомога»
 • «Як працювати з дітьми ВПО»
 • «Ігри для зняття стресу»
 • «Дошкільнята в укритті: вправи та забавлянки»
 • «Професійне вигорання . Як відновитися»

Участь у тренінгах з отриманням сертифікатів

 • «Перша психологічна допомога»
 • «Важливі навички у періоди стресу»
 • «Базові навички діалогових практик»
 • «Інклюзивна освіта в ЗДО»

Участь у конференції «Створення безпечного інклюзивного середовища»

Участь у методоб’єднанні «Психологічна просвіта батьків щодо їх впливу на емоційну сферу дітей дошкільного віку»

Робота з документацією та нормативно-правовими актами.

Самоосвіта, ознайомлення з фаховою літературою, періодикою.

Підготовка статистичних та аналітичних звітів за перше півріччя та за рік.

 

Аналіз стану харчування

Організація  харчування дітей  у ЗДО здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

У закладі організовано трьох разовий режим харчування та забезпечено оптимальний питний режим для дітей.

Відповідно до штатного розпису заклад дошкільної освіти укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування.

Для урізноманітнення раціону дітей протягом навчального року медичною сестрою розроблена нова картотека страв.

Систематичний контроль за організацією харчування здійснювали сестра медична з дієтичного харчування  Юнчик Т. та адміністація закладу.

Комірник  своєчасно подавала щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного чотиритижневого  меню, затвердженого керівником закладу дошкільної освіти та погодженого з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Відповідно до примірного меню та картотеки страв, спільно з кухарем та комірником щодня складали меню-розклади на наступний день.

 До ЗДО приймали лише якісні продукти харчування і продовольчу сировину, за наявністю супровідних документів, які відповідали вимогам державних стандартів сертифіката якості, державні реєстри або висновок санітарно – гігієнічної експертизи, ветеринарні довідки. Умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини в дошкільному закладі задовільні, відповідають санітарно – гігієнічним вимогам. Медична сестра вчасно,

за 30 хвилин до видачі їжі на групи, знімала пробу готових страв та робила запис про результати зняття кожної проби у Журналі бракеражу готової продукції. Кухар у присутності медичної сестри своєчасно відбирала добові проби в об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи. У закладі дошкільної освіти видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до графіку видачі їжі.  Помічники вихователів дотримувались санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримували у промаркованому посуді з кришками, у спецодязі.Працівники харчоблоку готували смачні страви відповідно до картотеки страв, меню – розкладу, дотримуючись технологій приготування страв.

Харчоблок та групи в повній мірі забезпечені кухонним інвентарем, посудом, обладнанням.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні.

Питний режим організовано згідно вимогам,всі групи забезпечені питною водою з кулерів, кип’ячена вода завжди свіжа в наявності. Меню щоденно висвітлюється у куточку харчування біля кухні,  на сайті ЗДО та в мобільному додатку Viber кожної групи .

Педагогічні працівники дотримуються принципів наступності,єдності вимог в закладі дошкільної освіти і в родині. Виконання вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних навичок,питання раціонального харчування дітей вносяться у тематику засідань батьківських комітетів груп, батьківських зборів,виробничих нарад ,а також розглядаються на засвіданнях ради з харчування.

Результатом злагодженої роботи з організації харчування дітей  є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держпродспоживслужби.

Організоване пільгове харчування для дітей певних категорій:

– 24 дитини учасників АТО ,

–  2 дитини учасників бойових дій,

– 2 дітей військовослужбовців,які захищають Україну,

-23 дітей переміщених осіб,

харчуватимуться за кошти міського бюджету

 

Адміністративно- господарська робота 

Вся адміністративно – господарська  робота була побудована на створенні відповідних, безпечних умов для виховання, навчання та розвитку дітей в період карантину на COVID-19 та запровадження в Україні військового  стану.

Впродовж 9 місяців виконано наступні роботи : 

 1. Всі групи та майданчики готові до літнього оздоровлення :
 • облаштовано та пофарбовано ігрові споруди;
 • оновлено великий ігровий матеріал;
 • проведена робота із закриття дерев’яними кришками пасочниць на всіх майданчиках ЗДО;
 • завезено пісок;
 • в групах облаштовано ігрові зони.
 1. Оновлено зелену зону, подвір’я квітами, хвойними насадженнями.
 2. Закуплено шланги для поливання майданчиків, клумб.
 3. В 4-х групах зроблено штучну тіньову завісу на майданчиках.
 4. Впродовж року проводилась закупка миючих засобів, дезинфекторів, медичного інвентаря, іграшок. Дану інформацію можна переглядати на Сайті ЗДО на « Для вас батьки» «  Сторінка батьківського комітету».
 5. Проведено профілактичний ремонт кухні та інвентаря, забезпечено всім необхідним.
 6. Заклад повністю забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом, миючими засобами, медикаментами.

  Аналіз роботи закладу за 2022 \2023 н.р., самооцінювання  освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі дошкільної освіти показав сильну та слабі сторони діяльності ЗДО та окреслив  коло питань, які необхідно усунути в наступному навчальному році та намітити завдання закладу на 2023 – 2024 навчальний рік.

В закладі створені якісні умови для навчання, розвитку та виховання дітей. Заклад освіти щоденно  надає якісну освіту дітям. Режим роботи закладу задовільняє всіх учасників освітнього процесу.  Але разом з цим є проблеми, над якими потрібно працювати:

Неукомплектованість закладу педагогічними кадрами.

Забезпечення всіх працівників ІКТ для роботи

У зв’язку з військовим станом,  напрями варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти недостатньо виконувались впродовж року.

 

  РОЗДІЛ ІІ.  Завдання на новий 2023 /2024 навчальний рік

 1. Оптимізувати роботу з дітьми з формування художньо-мовленнєвої компетентності    впродовж дня.                                                                                                                                               
 2. Формувати соціально-громадянську компетентність дошкільників шляхом :

2.1.Участі в проєктній діяльності громадянсько-патріотичного змісту ( середні та старші групи);

2.2. Активізації  використання в освітньому процесі малих форм усної народної творчості як складової національно-патріотичного виховання молодших дошкільників;

2.3.Створення розвивального середовища ( природного, соціального,предметно-культурного), його народознавче  спрямування;

2.4.  Вироблення у дошкільників цілісної системи уявлень і понять про загальнолюдські цінності;

2.5. Формування змалку національної самосвідомості та патріотичних почуттів;

2.6. Інтеграції завдань національно-патріотичного виховання у всіх напрямах  життєдіяльності дітей;

2.7. Співпраці з батьками у питанні національно-патріотичного виховання дітей.

 1. Зміцнювати здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників.

РОЗДІЛ ІІІ.  ДІЯЛЬНІСТЬ  СТРУКТУР  КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ.

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

ПЕДРАДИ :

І. Тема: «Основні  питання діяльності ЗДО у 2023/2024н.р.» 

1..Підсумки освітньої роботи за 2023-2024 н.р.

 2.Підсумки  підготовки  груп до новго навчального року»(  звіт про огляд готовності груп до освітнього процесу).

2.1. Обговорення та затвердження річного плану роботи.

2.2. Організація  освітнього процесу з дітьми в 2023/2024н.р..

2.3. Затвердження:

 освітніх  програм,                                                   розкладу занять,                                                  форми планування освітнього процесу, розпорядку дня .

09

 

директор

 

лиректор

 

директор

 

вихов.-метод.

 

вихователь-методист

 

 

ІІ. Тема: Формування художньо-мовленнєвої компетентності дошкільників

 

1. Планування та проведення роботи з художньо-мовленнєвого розвитку впродовж дня.

( довідка тематичного вивчення).

2. Робота з книжкою у старшій групі ЗДО.

  ( з досвіду роботи.)

3. . Презентація різних методів мовленнєвої роботи за змістом літературного твору (вихователь-методист).

4.Затвердження плану курсової перепідготовки на 2024 рік

11

директор

 

Моруга О.П.

 

вихователь-методист

 

директор

 

ІІІ.  Тема: . Реалізація  громадянсько-патріотичниого виховання дітей  .

1.      3.1.Цілісність, системність і послідовність планування й організації проєктної діяльності громадянсько-патріотичного змісту (аналіз роботи вихователів: вихователь-методист).

3.2..Ознайомлення з  узагальненими даними діагностики професійної компетентності педагогів щодо громадянсько-патріотичного виховання дошкільників

3.4. Напрями діяльності вихователя з націально-патріотичного  виховання дітей старших груп.( з досвіду роботи)

3.5.Виставка-презентація проєктів  громадянсько-патріотичного виховання

03

вихователь-методист

 

вихователь-методист

 

Старикова Н.Р.

 

 
       

ІУ. Тема: Про результативність освітньої  роботи з дошкільниками в 2023-2024н.р.

1.Результати виконання рішень попереднього засідання педради.

2.Про участь педагогів в методичній роботі закладу (результати моніторингу)

3. Про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі

4.Обговорення та затвердження плану роботи ЗДО на літній період

5.Самоаналіз  роботи груп за навчальний рік.  (SVOT-аналіз)

05

директор

 

вихов.-методист       

 

практ.психолог

 

директор

 

вихователі груп

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ \ КОНФЕРЕНЦІЯ\ КОЛЕКТИВУ

Відповідальність сім’ї за розвиток дитини- одна з умов виконання Державного стандарту дошкільної освіти в Українів умовах воєнного стану.

Звіт керівника ЗДО .

06.2024

директор

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробничі наради

     

Підсумки роботи колективу ЗДО в період воєнного стану під час  літнього оздоровлення.

Звіт всіх служб ЗДО.

Створення безпечних умов у ЗДО для всіх учасників освітнього процесу

Затвердження плану евакуації дітей та відповідальність всіх працівників ЗДО під час повітряної тривоги.

Зарахування дітей у ЗДО.

Затвердження мережі та графіку роботи всіх працівників ЗДО.

Налагодження ефективної комунікації учасників освітнього процесу.

09

старша м\с

вихов.-методист

завгосп,дієтсестра

завгосп

 

директор

 

директор

 

Аналіз виконання норм з харчування.

Проведення тендерів та замовлення продуктів  харчування.

Затвердження графіку відпусток на 2024р.

Дотримання в групах культурно-гігієнічних навиків під час вживання їжі.

Аналіз захворюваності дітей.

12

дієтсестра

бухгалтер,комірник

голова профкому

вихов.-метод.

 

старша м\с

 

Аналіз відвідування дітьми ЗДО .

Організація харчування у ЗДО відповідно Постанови КМУ №305.

– забезпечення продуктами харчування,

– організація роздачі їжі з кухні та в групах. 

– харчування працівників ЗДО,

-стан оплати за харчування.

03

директор

 

комірник

старша м\с

 

директор

бухгалтер

 

Ознайомлення з планом роботи ЗДО на оздоровчий період.

Харчування дітей в літній період.

Організація загартування дітей.

Організація освітнього процесу влітку.

05

директор

 

дієтсестра

 

старша м\с

 

вихов.-методист

 

 

Адміністративні наради

     

Аналіз створених безпечних умов для  всіх учасників освітнього процесу.

Готовність груп та ЗДО в цілому до нового навчального року. 

Стан та наявність планів евакуації, стан укриття.

Закріплення відповідальних за евакуацію дітей.

Підготовка до опалювального сезону.

Участь колективу ЗДО у Всесвітньому дні з прибирання території.( 3-тя субота вересня).

09

Директор,

 

вихователь-методист, завгосп,

 

директор

 

Забезпечення кадрами ЗДО.

Про атестацію педагогічних працівників у 2024 р.

Проведення з працівниками занять за темами:

– збереження здоров’я та життя в умовах війни;

надання першої домедичної  допомоги;

– психологічний супровід дітей в укритті.

Організація харчування дітей( роздача їжі з кухні та у групах).

10

директор

вихов.-методист

 

вихов.-методист, старша м\с

 

Готовність до опалювального періоду.

Аналіз проведеного тижня безпеки у ЗДО.

Про результати вивчення питання дотримання  санітарного стану всіх приміщень ЗДО.

Підготовка до проведення Новорічних свят.

Про режим роботи ЗДО в разі вимкнення електроструму.

11

завгосп,

вихов.-методист

старша м\с,

 

виховат.-методист

Директор

 

Про стан організації методичної роботи з педагогами.

Про стан ведення особових справ, електронних трудових книжок.

Аналіз проведення Новорічних свят.

Санітарний стан приміщень ЗДО.

12

вихов.-метод.

 

діловод

 

директор

старша медсестра

 

Аналіз роботи із зверненням громадян.  Стан батьківської оплати за харчування, пільговики

Дотримання режиму в час воєнного стану, карантину.

Аналіз виконання норм харчування за 09-12.2023р.

Робота вихователів із самоосвіти.

01

директор,

бухгалтер, діловод

старша медсестра

дієтсестра

 

вихователь-методист,

 

Про роботу атестаційної комісії у ЗДО.

Виконання посадових обов’язків .

 

Якість освітнього процесу в групах.

02

заст.голови АК

завгосп, вихов.-метод.,

 

Організація роботи з органами громадського самоврядування.

Аналіз відвідування та захворюваності у ЗДО.

Стан травматизму у ЗДО( дорослих, дитячого).

03

Директор, старша м\с,

 

голова ПК, старша м\с

 

Робота з охорони праці та БЖД:

проведення інструктажів,

проведення тижня з БЖД.

Робота психолога з дітьми переселенцями.

Про підготовку та проведення випускних свят.

04

завгосп,

вихов.-методист

практ.психолог

директор

 

  Про організацію літнього оздоровлення дітей.

Про дотримання працівниками ЗДО правил внутрішнього трудового розпорядку.

Стан оплати праці за харчування дітей.

05

старша м\с

завгосп, вихователь-методист,

бухгалтер

 

 

Робота атестаційної комісії

     

Створити атестаційну комісію . Скласти план роботи .

до 20.09

   
       

Ознайомлення педагогічних працівників, які підлягають атестації з наказом «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу.»

до 20 .09

   
       
       

Ознайомлення педагогів які атестуються з Положенням про атестацію, затверджене наказом МОН від 09.09.2022 № 805

 

Оформлення атестаційного кутка.

до 25.09

   

Приймання заяв про перенесення терміну атестації,про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії /тарифного розряду/, про позачергову атестацію.

до 06.10

   

Провести засідання атестаційної комісії:

– ознайомлення з наказом

– План роботи АК

09

Голова АК

 

  Провести 2-ге засідання атестаційної комісії.

Розгляд заяв на атестацію в 2023-2024 н.р.

 Розгляд та затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають атестації  в даному навчальному році;

Затвердження індивідуальних графіків атестації. 

до 10.10

члени АК

протокол

Відвідування різних форм роботи з дітьми у педагогів,які атестуються. ( за потреби)

з 20.10 по 15.03

члени АК

 

Узагальнення результатів діяльності педагогів у міжатестаційний період. Ознайомлення з  характеристикою на педагогів,які атестуються.

до 01. 03.2024р.

вихователь-методист

 

директор

 

Підсумкове засідання атестаційної комісії:

– Про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи;

-Розгляд атестаційних матеріалів;

– Презентація досвіду роботи вихователя.

– Ознайомлення з атестаційними листами (2 примірники)

 

16-17.03 2024р.

вих.-методист

 

члени АК

педагог, який атестується,

голова АК

 

Список педагогів , які атестуються у 2023-2024 н.р. :

Вихователі:

Бертич Т.Й., Бецанич Г.С., Стець Г.П., Домбровська А.В., Малеш М.В., Моруга О.П.

муз.керівник Чобаль Н.М.

     

 

Робота комісії з харчування

     

Аналіз роботи комісії з організації харчування  відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 №305

     

Звіт дієтсестри по харчуванню, аналіз виконання норм харчування.

12. 2022

   

Оприлюднювати   матеріали щодо харчування дітей .

постійно

 

дієтсестра

 

 

Проводити систематичне інформування батьків про зміни в харчуванні дітей на сайті ЗДО та у вайбер-групах.

1 раз в

дієтсестра

вихов.-методист

Оприлюднювати примірне сезонне меню на сайті ЗДО.

квартал

щоденно

 

дієтсестра

Публікувати щоденне меню на сайті ЗДО.

   

Проводити широку інформаційно-просвітницьку роботу з батьками груп щодо змін в харчуванні дітей та необхідності забезпечення єдиних підходів в організації здорового харчування дітей у ЗДО та в сім’ї, відповідно до календарних планів.

постійно

вихователі

       

 

Робота комісії з охорони праці та БЖД

     
Виконання вимог Положення про органі-зацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в ЗДО, затвердженого наказом МОН від 26.12.2017 № 1669( пп.4 п1р ІУ), лист МОН України № 1/77707-22 від 11.07.2022р.“Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану”

постійно

директор, завгосп

 

Ознайомлення з посадовими інструкціями всіх працівників.

09

завгосп

 

Проведення заходів БЖД з дітьми відпо-відно до плану роботи під час воєнного стану.

11,04, 05

вихователь-методист, вихователі груп

 

Оновлення документації з охорони праці:

– Журнал реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці;

-Журнал реєстрації вступного інструктажу;

– Журнал реєстрації  інструктажу на робочому місці;

-Журнал реєстрації осіб,що потерпіли від нещасних випадків;

-Журнал оперативного контролю.

     

Провести перевірку опору ізоляції

1 раз в рік

завгосп

 

Оформлення актів з охорони праці  БЖД та  ЦО:

-Акт готовності до нового навчального року

 

– Акт обстеження приміщень та інженерних комунікацій ЗДО до нового навчального року і опалювального сезону.

 

-Акт-дозвіл на проведення занять у спортивній залі.

– Акт-дозвіл на випробування спортивного обладнання.

-Акт технічного обслуговування й перевірки внутрішніх пожежних кранів .

Акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту.

08.2023

 

10-11 2022

03-04. 2024

01.09. 2023

до 05.09.

2023

 

1 раз в 6 міс.

   

 

Робота комісії з цивільного захисту, пожежної охорони

     

Забезпечення виконання заходів з ЦЗ

постійно

завгосп

 

Оновити та розмістити інформацію про заходи постійно безпеки та дії у разі виникнення надзвичайної ситуації.

     

Провести об’єктові тренування і навчання з питання ЦЗ.

1 раз в рік

   

Дотримуватись протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфіто-тичного режиму ЗДО.

постійно

всі працівники ЗДО

 

Забезпечити виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, своєчасного проведення інструктажів.Листо МОН України №1/7707-22 від 11.07.2022р

 

завгосп

 

Виконання вимог приписів, постанов та  розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює держнагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки.

постійно

завгосп

 

Утримувати  у справному стані засоби цивільного та протипожежного захисту та не використовувати їх не за призначенням.

постійно

завгосп

 

Здійснювати заходи ЦЗ, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій.

постійно

   

Розробити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід із зазначеного питання.

 

завгосп

 

Сприяти організації та проведенню оцінки стану готовності до виконання за призначенням споруд подвійного призначення зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з інвалідністю.

до 25.12.    2023

   

Оприлюднювати інформацію про місце розташування та стан готовності на сайті ЗДО.

     

 

Робота комісії з проведення експертизи цінності документів

     

Розроблення проєкту номенклатури ЗДО \ зміни,доповнення\

до 20.12. 2023

діловод

 

Перегляд терміну зберігання документів-  експертиза цінності документів відповідно до індексації\строків зберігання\ 

12.2023 – 01 2024

діловод

 

Ведення та зберігання ділової документації відповідно до вимог.

постійно

діловод

 

РОЗДІЛ ІУ.                  ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Методична тема «Формувати стійку мотивацію педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах запровадження Базового компоненту дошкільної освіти та оновленого змісту освітнього процесу і викликів сьогодення.»

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

   

1.

МЕТОДИЧНІ ФОРМИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

 

 

 

1.1.

СЕМІНАРИ, ПРАКТИКУМИ,

МАЙСТЕР-КЛАСИ

 

 

 

 

Семінар-практикум для вихователів

«Розвиток мовленнєвої компетенції засобами художнього слова»

10

вихов.-методист

 

 

Семінар-тренінг

“Національно-патріотичне виховання дошкільників.”

 

01

вихов.-метод.

 

 

 

 

Майстер-клас 

Виготовлення української народної іграшки.

02

Бертич Т.Й.

 

1.2.

 

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

Особлива дитина у ЗДО. Як допомогти.

 

Спільне засідання «круглого столу» з питання «Національно-патріотичного виховання дітей ЗДО та НУШ»

11.23

 

 04.2024

вихователь-методист ,

практичний психолог

методист,                   заступник директора

 

1.3.

ОГЛЯДИ,КОНКУРСИ-ОГЛЯДИ, ВИСТАВКИ

   

 

 

Огляд  Готовність груп до нового навчального року.

Конкурс-огляд ландшафного дизайну ігрових майданчиків.  

09

 

05

Директор

 

Директор,голови БК

 

 

Вистака –конкурс  проєктної діяльності «Громадянсько-патріотичне виховання  дітей .»

02

 

вихователь-методист, вихователі груп

 

Педагогічна виставка-презентація «Вихователь, що атестується»

03

 

вихователі

 

 

1.5.

РОБОТА З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ

   

 

 

Назначити наставників для молодих спеціалістів.

до 16.09

директор (наказ)

 

 

Анкетування  спеціалістів до 3-х років .

до 25.09

 

 

 

Скласти План роботи з молодими спеціалістами.

до 01.10

вихо.-методист, наставники

 

 

Робота з молодими спеціалістами відповідно плану

впродовж року

наставники

 

1.6.

ПРОЕКТИ

   

 

 

 Проєкт   громадянсько-патріотичного змісту ( середні,старші групи)

 

09-02

 

 вихователі середніх та старших груп

 

1.7

САМООСВІТА

*Визначення ТРАЄКТОРІЇ ІНДИДУАЛЬНОГО ПРОФ.РОЗВИТКУ.

*Організація проєктів громадянсько-патріотичного змісту в різних вікових групах.

*Переглядати пропоновані вебінари.

*Робота над індивідуальним освітнім маршрутом.

* Опрацювати  методичні посібники національно-патріотичного спрямування.

10

 

11

 

впродовж року

 

до 01.

 01.2024

вихователі ЗДО

 

1.8.

КОНСУЛЬТАЦІЇ

 

 

 

 

« Організація роботи із самоосвіти».

09

вихов.-методист

 

 

 

 

Як скласти індивідуальний  освітній маршрут.

09

вихов.-методист

 

 

Методика проведення занять художньо-мовленнєвого циклу

10

вихов.-методист

 

 

Методика проведення занять з художньо-мовленнєвої діяльності.

10

вихователь-методист  

 

 

Як прищеплювати любов до рідної мови

11

вихов.-методист

 

 

Інноваційні підходи до організації процесу взаємодії між вихователями і батьками ЗДО…

12

практ.психолог

 

 

 

Формування сучасного патріота України засобами національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку

01

директор

 

 

Педагогічне спілкування з батьками вихованців.

02

директор

 

 

Як правильно зробити SVOT-аналіз.

03

вихов.-методист          

 

 

Компетентнісний підхід-як основа організації освітнього процесу в ЗДО.

04

вих.-методист           

 

 

Використання магнітного конструктора в ігровій діяльності дітей.

05

вихователь-методист

 

1.9

Колективні перегляди

 

 

 

 

Робота з казкою.

10

Бецанич Г.С.

 

 

 

Сторітелінг на занятті з художньо-мовленнєвої діяльності.

11

Стець Г.П.

 

 

Майстер-клас.

01

Бертич Т.Й.

 

 

Тематичне заняття «Видатні люди України.»

02

Моруга О.П.

 

 

Святкові розваги.

04

Чобаль Н.М.

 

 

Тематичне заняття до Дня захисника України.

1.10

Старикова Н.Р.

 

 

Заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. (група ран.віку)

02

Малеш М.В.

 

 

Заняття з художньо-мовленнєвої діяльності.(молодша група)

11

Домбровська А.В.

 

 

2.

ЗАХОДИ З АТЕСТАЦІЇ

Індивідуальна бесіда з педагогами,які атестуються щодо  їх індивідуального плану атестації.

Аналіз індивідуальної картки щодо роботи вихователя в міжатестаційний період.

Вивчення роботи вихователя.

Написання характеристики.

Заповнення атестаційного листа.

09

 

02

 

10-02

 

03

 

 

 

Провести чергову атестацію вихователів:

Моруга  О.П,

Бертич Т.Й.,

Бецанич Г.С.,

Стець Г.П.,

 Старикова  Н.Р.

Домбровська  А.В.,

Малеш М.В.

муз.керівника

Чобаль Н.М.

 

 

 

3.

ЗАХОДИ  З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

 

 

Проаналізувати перспективний план курсової перепідготовки, внести зміни.

09

вихователь –методист

 

Зареєстровати педагогів на проходження  курсової  перепідготовки  на 2024 рік.

11

вихов.-

методист

 

Затвердити план курсової перепідготовки на 2024 рік на педраді та виставити на сайт ЗДО.

12

директор

 

Направити на курсову перепідготовку :

-вихователів :

Моруга О.П., Пуйко Г.І., Бецанич Г.С.

вчителя-логопеда     Ємельянову Л.О.

відповідно плану

директор

 

– Допомогти вихователям скласти індивідуальний маршрут  професійного розвитку на 2023-2024 н.р.

09

вихователь-методист

 

Проаналізувати виконання завдань індивідуального маршруту \ молоді спеціалісти\

01,05

вихов.-методист

 

Контролювати відвідування різних форм метод.роботи у ЗДО та у місті \ щоденники самоосвіти\

протягом

року

директор

 

УЧАСТЬ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ \ РІЗНОГО РІВНЯ\

Відповідно плану роботи

ЦПРПП м.Ужгорода

   

 

 

РОЗДІЛ У. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ.

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконан-ня

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання

 

Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов:

   

 

Придбати  по мірі можливості на всі групи ЗДО мультимедійні дошки в комплекті.

протягом року

директор

 

Співпраця з громадськими організаціями та батьками щодо  оновлення розвивального середовища у всіх групах ЗДО.

протягом року

батьківські комітети груп

 

Закупити пральну машину.

протягом року

директор

 

Поповнити групи посудом, м’яким інвентарем, медикаментами, госп. Засобами, зособами захисту.

протягом року

директор

 

Облаштування фізкультурного майданчика штучним покриттям.

протягом року

директор

 

Оновити фізкультурний інвентар для спортивної зали

протягом року

директор

 

Заміна :

– бойлера для води,

 вузла обліку газу.

до  поч.

опалюв.

періоду

 

 

Ремонт :

муз.зали ( циклювання паркету),

Санітарна побілка мед.кабінету, спот.зали,

– заміна підлоги в мед.кабінеті,

– офарбувати кухню.

літо 2024.

директор

 

Сприяти безперебійній роботі ЗДО в разі вимкнення  електроенергії.

протягом року

директор

 

     

 

 

2

Інструктажі з питань охорони праці та БЖД

     

Вступний інструктаж з охорони праці та БЖД

за день до роботи

завгосп

 

Повторний інструктаж  з БЖД.

через 2 т.

завгосп

 

Інструкція про пожежну безпеку в ЗДО.

10.2023

завгосп

 

 Про дотримання пожежної безпеки під час Новорічних свят.

12..2023

завгосп

 

Про цівільну оборону.

02.2024

завгосп

 

Інструктаж « Про організацію охорони життя та здоров’я дітей в літній період»

05.2024

завгосп, вихователь-методист

 

Позаплановий інструктаж

відповідно наказів МОН, обласної адміністрації, управління освіти .

протягом року

завгосп

 

Інструктаж «Про евакуацію під час повітряної тривоги»

протягом року

завгосп

 

3

Санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками  освітнього процесу / гігієнічне виховання та навчання/.

впродовж року

   

Консультації для новопризначених педагогів:

– Виховання в дітей культурно-гігієнічних навичок.

– Дотримання норм культури споживання їжі.

– одяг дітей в приміщенні та на прогулянці.

09.2023р

вихов.-методист ,

 

старша м\с

 

Консультації для пом. вихователів :

– Як правильно роздати їжу,

– Правила миття посуду.

09.2023р, 01.2024р.

дієтсестра , завгосп

 

Познайомити з Постановами КМУ та МОЗ щодо роботи ЗДО  період воєнного стану.

з публікацією в пресі

старша медична сестра

 

Інструктажі щодо  запобігання захворюваності.

1 раз в квартал

старша медична сестра

 

Проводити роз’яснювальну роботу щодо вакцинації та дотримання засобів безпеки.

протягом року

старша медична сестра

 
 

Пам’ятки для батьків ( в кутку для батьків)

щодо здоров’я дітей, режиму дотримання заходів безпеки,

щодо карантинних обмежень під час кишкових та вірусних інфекцій.

протягом року

старша медична сестра

 
 

Консультування батьків переселенців щодо адаптації дітей до ЗДО.

09

практ.психо-лог

 
 

Як взаємодіяти з дитиною під час повітряної тривоги.

10

проакт.психо-лог

 

 

РОЗДІЛ VІ           ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконан-ня

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Співпраця із закладами загальної середньої освіти

Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи: оцінка досягнень дітей в контексті освітньої програми та БКДО-2021( відповідно додатку  до Річного плану ЗДО)

     

2.

Проведення спільних заходів фізкультурно-оздоровчого та художньо-естетичного циклів

   

 

2.1.

Загальні заходи для дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичні свята та розваги

Підготувати та провести

музичні театралізовані  свята:

   

 

Свято музики

01.10

муз.керівники

 

Свято осені

10,11

муз.керівники

 

Свято нового року

12

муз.керівники

 

Свято весни, мами і усіх жінок:

мол., сер.групи

свято матері           старші

03

05

муз.керівники

 

 Свято випуску дітей до школи

06

муз.керівники

 

 

Муз.розваги для дітей

2 рази в місяць згідно Річного плану розваг.

впродовж року

муз.керівники

 

     

 

2.2.

Фізкультурні свята та розваги

   

 

Зимове фізкультурне свято.

       02

інстр.з ф-ри

 

Літнє фізкультурне свято

06

інстр.з ф-ри

 

Фізкультурні розваги 

відповідно Річного плану фіз.розваг

 

інстр.з ф-ри

 

3.

Взаємодія з батьками

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

Загальні батьківські збори :

Про організацію освітнього процесу у ЗДО №39 у 2023-2024н.р.

Про роботу закладу в період воєнного стану.

Технічний стан будівля та пристосованого приміщення.

Вибори ради ЗДО.

Звіт про роботу ЗДО у 2022-2023 н.р. Ознайомлення з Планом роботи ЗДО на літній оздоровчий період.

Аналіз відвідування дітьми ЗДО.

Аналіз  харчування дітей та оплати за харчування.

 

 

 

09

 

 

 

05

 

Директор

 

3.2.

Групові батьківські збори

у групі раннього віку

1.Чого ми навчимось. Батьки  і вихователі – партнери.

Як ми пройшли адаптацію.

Безпека дитини у час запроваждення воєнного стану в Україні.

2. Розвиток самостійності у дітей. Чого ми навчились .

 

у групах дітей  молодшого дошкільного віку

1. « Перший крок у дитсадок». Як ми пройшли адаптацію.

Правила поведінки у дитячому садку для дорослих і дітей.

Безпека дитини у час запроваждення воєнного стану в Україні.

2. Виховання самостійності у дітей в самообслуговуванні.

Чого ми навчились.

 

у групах дітей середнього дошкільного віку

1. «Вже не малята, але ще не дорослі». Виховання і навчання дітей дітей 5-го року життя. Безпека дитини у час запроваждення воєнного стану в Україні.

2. Національно-патріотичне виховання дітей в сім’ї. Участь батьків та дітей у проєктній діяльності .

Чого ми навчилися. Як оздоровити дитину у літній час.

 

у групах дітей старшого дошкільного віку

1. Формування в дітей компетенцій, передбачених БКДО на  партнерських засадах. Батьки та вихователі – партнери. Безпека дитини у час запроваждення воєнного стану в Україні.

2.Національно- патріотичне виховання дітей. Участь батьків та дітей в проєктній діяльності.

Готовність вашої дитини до навчання в школі. Як обрати школу для вашої дитини.

 

 

10

 

05

 

09

 

05

 

10

 

05

 

09

 

04

 

 

  УІІ. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                            \ контрольна функція управління\

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

7.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ\ розвиток компетентності дітей, проф. компетентності педагогів.

     

7.1.

 

 

Розвиток  компетентності дітей :

вересень ( середні та старші групи групи)

листопад ( група раннього віку, молодші групи)

травень ( всі групи)

 

вихователі груп

 

7.2.

Індивідуальна діагностика

 

«Психологічна готовність    дітей до навчання в школі»

04,05

практичний психолог

 

7.3.

 Здійснення моніторингу роботи у групах ЗДО     відповідно Циклограми вивчення стану організації життєдіяльності дітей .

 

Директор, вих.-методист , експертна група

 

7.4.

Моніторинг засвоєння основних рухів дітьми.

09,05

інструктор з фізкультури

 

7.5.

Розвиток проф. компетентності педагогів :

Тестування  вихователів ,які атестуються – « Рівень професійної компетентності»

– Національно-патріотичне виховання дошкільників.

впродовж року

 

02

03

директор, старша медич-на сестра, вихов.-метод.

 

7.6.

Вивчення стану організації освітнього процесу у ЗДО

Тематичний контроль :

1. Планування та проведення роботи з художньо-мовленнєвого розвитку впродовж дня.

2. Стан організації  національно-патріотичного виховання у середнії та старших групах ЗДО.

 

10,11

 

02,03

Директор, вих.-методист

 

Фронтальний контроль

Організація середовища та освітнього процесу у групах:

– середня спец. 2

-старша група №3

 

 

Директор, вих.-методист, практ.психолог,

вчитель-логопед, старша м\с

 

Порівняльний контроль

Проведення фізкультурно-оздоровчої  роботи:

у всіх молодших групах ЗДО

10,05

вихователь-методист

 

Оперативний контроль

 Дотримання трудової дисципліни.

Ведення документації.

відповідно циклограми

Директор

 

Вибірковий контроль

Планування освітньої роботи

Організація освітнього процесу під час занять

 

02

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РОЗДІЛ У. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконан-ня

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання

 

Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов:

   

 

Придбати  по мірі можливості на всі групи ЗДО мультимедійні дошки в комплекті.

протягом року

директор

 

Сприяти оновленню розвивального середовища у всіх групах ЗДО

протягом року

батьківські комітети груп

 

Закупити пральну машину.

протягом року

директор

 

Поповнити групи посудом, м’яким інвентарем, медикаментами, госп. Засобами, зособами захисту.

протягом року

директор

 

Облаштування фізкультурного майданчика штучним покриттям.

протягом року

директор

 

Оновити фізкультурний інвентар для спортивної зали

протягом року

директор

 

 

Ремонт паркану навколо ЗДО.  

протягом року

директор

 

 

Облаштування доріжок навколо ЗДО та до групових майданчиків

протягом року

директор

 

 

Заміна бойлера для води

протягом року

директор

 

 

Заміна вузла обліку газу.

до зимового періоду

директор

 

 

Заміна пісочниць, великих ігрових споруд на групових майданчиках( за потребою).

літо 2023р.

директор

 

 

Поточний ремонт групових приміщень \ за потребою\

 2023

директор

 

     

 

 

 

Ремонт стріхи,  ліньовки груп «Теремок», «Малюк», «Білосніжка», кабінет директора.

протягом року

директор

 

         
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
       
       
       
       
         
         
         
           
           
           
           
           
           
         
   

Коментарі Вимкнено до Річний план ЗДО