Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

08.07.2024р.Понеділок.СНІДАНОК: Омлет драчена. Хліб. Салат з капусти та моркви. Чай з лимоном. . ОБІД: Суп кабачковий зі сметаною. Хліб. Відбивна з філе курки панірована в сухарях. Каша пшенична. Свіжий огірок. . . .. ВЕЧЕРЯ: Пудинг сирно-яблучний. Узвар.

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 39  « Журавлик»

комбінованого типу  фізкультурно – оздоровчого профілю

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО   

                                                Загальні збори  закладу дошкільної освіти

                                                Протокол № 3 від  28.08.2018 р.

                                             Директор    ____________  О.М.Фучко

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ   ЗДО №39    «Журавлик»

на період до 2023р.

 

ЗМІСТ…………………………………………………………….…………………….2

ВСТУП…………………………………………………………….……………………3

 1. Паспорт Програми розвитку …………………………..……………………5
 2. Аналіз діяльності ДНЗ «Журавлик»…………….…….…………………..7

2.1.  Загальна характеристика   закладу дошкільної освіти          «Журавлик»

2.2. Аналіз діяльності

2.3. Мета, завдання, принципи роботи та пріоритетний напрямок

розвитку  ЗДО «Журавлик»

 1. Проекти з реалізації завдань програми…………………………………12

І проект «Здоров’язбережувальне середовище»…………………………….13

II проект «Кадри»……………………………………………………………..16

IІІ проект «Виховання і розвиток особистості дитини»…………………….18

ІV проект «Соціально-психологічний супровід освітнього процесу»…….22

 1. V. Проект «Дошкільний заклад – сім’я.Педагогіка співробітництва»……24

VІ проект  «Матеріально-технічне забезпечення»……………………….…26

Вступ

 

Розвиток закладу дошкільної освіти в умовах реалізації нової державної освітньої політики, основними орієнтирами якої є:

 • створення умов для збереження, зміцнення здоров’я вихованців
 • становлення відкритої, гнучкої і доступної системи освіти
 • недостатня готовність і включеність батьків в управління якістю освіти дітей через суспільно – державні форми управління
 • необхідність інтенсифікації педагогічної праці, підвищення її якості та результативності щодо застосування сучасних освітніх технологій
 • необхідність створення сфери додаткових освітніх послуг
 • створення в дитячому садку системи інтеграційної освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну та доступну освіту
 • підвищення якості освіти в ЗДО через впровадження сучасних педагогічних технологій, в тому числі інформаційно-комунікаційних

Планування розвитку освітньої системи ЗДО до 2023 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності ЗДО, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах міста.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників освітнього процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дітей.

Програма розвитку закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обгрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників навчально-виховного процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Як зазначено в Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти, основним завданням дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини. Сьогодні увага педагогів направлена на створення нової моделі дошкільного навчального закладу, який використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту, на оновлення навчальної бази установи. Новий контекст дошкільної освіти змушує педагогів змінювати свою роль у реалізації освітніх програм, педагог має активізувати процеси самовиховання та саморозвитку, ознайомлюватися з новими ідеями, оволодівати новими освітніми технологіями, співпрацювати з батьками своїх вихованців. Тому стає актуальним визначення стратегічних пріоритетів розвитку закладу та шляхів їхньої реалізації. Нова Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку закладу дошкільної освіти, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти. Програма містить комплекс методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби батьків щодо рівня освіти, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій. Програма розвитку закладу дошкільної освіти №39 на 2018 – 2023 роки покликана суттєво покращити матеріально-технічне забезпечення закладу.

1.Паспорт Програми розвитку

Підставою  для розробки програми є необхідність удосконалення змісту діяльності навчального закладу.

Нормативно-правова база

–  Конституція України;

–  Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;                 – Закони України:

*  «Про освіту»,

*   «Про дошкільну освіту».

*  «Про охорону дитинства»;

* «Про захист персональних даних».

– Розпорядження Кабінету Міністрів України:

* від 27.08.2010 № 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»; ·

– Накази Міністерства освіти і науки України:

* від 13.09. 2010 № 868 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785»;

* від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти».

* від 11.10.2017р. лист № 119-249 «Щодо організації взаємодії ЗДО з батьками вихованців».

* від 19.04.2018р. лист № 1\9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»

Розробники Програми  Заклад дошкільної освіти №39 «Журавликк» Ужгородської  міської ради

Авторський колектив директор ЗДО №39 «Журавлик» – Фучко О.М.

вихователь-методит Машкара М.М

Учасники програми Трудовий колектив дошкільного навчального закладу, громадські організації та сім’ї вихованців закладу.

Мета Створити сучасний освітній простір у закладі, що забезпечить потреби дітей у якісній освіті та потреби педагогів у розвитку власної професійної компетентності.

Завдання

– створити умови для формування здоров’я збережувального середовища в навчальному закладі;

– здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;

–  забезпечити якісне управління освітнім процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;

– розвиток профільного спрямування закладу;

– створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;

– оптимізувати роботу з батьками та громадськістю.

 Терміни реалізації  2018-2023рр

 Структура Програми

Вступ

 1. Паспорт Програми.
 2. Аналіз діяльності ЗДО.
 3. Мета, завдання, принципи роботи та пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу «Журавлик»
 4. Проекти з реалізації завдань Програми

Ресурсне забезпечення Програми

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів з метою удосконалення матеріально-технічної та методичної бази закладу; підвищення ефективності надання освітніх послуг, формування іміджу закладу.

 1. Аналіз діяльності ЗДО №39 «Журавлик»

2.1.  Загальна характеристика   закладу дошкільної освіти «Журавлик»

Заклад дошкільної освіти № 39  побудований в тихому мальовничому куточку м. Ужгород, вул. Пестеля, 20 у 1984 році машинобудівним заводом. Розрахований на 14 груп, але під час будівництва одна група переобладнана на спортивну залу та побудовано критий плавальний басейн. У 1994 р. ЗДО переданий на баланс управління освіти Ужгородської міської ради . Із 1996 року ЗДО № 39 має комбінований тип та фізкультурно-оздоровчий профіль. Проектна потужність закладу – 320 дітей. Реальна наповнюваність – 366 дітей. На сьогодні в дошкільному закладі функціонують 13 груп , з них:

1 група ясельного віку,

12 дошкільних груп ,з них :

8 груп загального розвитку та 4 групи спеціального призначення.

У ЗДО створені сприятливі умови для формування життєвої компетентності дошкільників.

Загальна площа земельної ділянки 10687 кв.м (обладнано 13 дитячих майданчиків загальною площею , фізкультурний майданчик площею 350 кв. м, в наявності «міні – город» 49кв.  м, міні футбольне поле 126 кв.м, куточок лісу 200 кв.м,  вуличний басейн площею 12.5 кв.м.

Опалювальна площа 22662 кв., музична зала – 70 кв.м , спортивна зала – 89,67 кв.м,  критий басейн площею  105,6 кв.м.

Штатний розпис відповідає вимогам типового. Кількість працівників-83\ за штатним розписом 87\,  з них:

–  32 педагогічних ,

–  40 обслуговуючого персоналу .

Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності.

Діяльність колективу ЗДО № 39 спрямовується на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;
 • формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;
 • забезпечення готовності продовжувати освіту;
 • корекцію відхилень та вад фізичного та мовного розвитку;
 • забезпечення соціальної адаптації дітей 

2.2. Аналіз діяльності ЗДО «Журавлик»

 

 

Напрямок діяльності

 

Сильні сторони

(Потенційні внутрішні переваги)

 

Слабкі сторони

(Потенційні внутрішні недоліки)

Організація освітнього процесу 1.Чітке блочно-тематичне планування освітнього процесу.

2. Широке впровадження ІКТ-технологій в освітню роботу закладу. 80 % педпрацівників володіють комп’ютером. 3.Належний розвиток, навчання, виховання дітей дошкільного віку, підготовка до навчання в школі

4.Організація гурткової роботи в ДНЗ.

5. Належний рівень програмно-методичного забезпечення для успішної організації освітнього процесу.

6.Гнучкість, диференціація педагогічного процесу .

7.Високий показник власних напрацювань колективу:

\10 виданих методичних посібників\, 8 «вихователів-методистів», 14педагогів мають вищу категорію.

8.Впровадження в практику роботи інновацій.

9. Наявність мультимедійного обладнання для проведення освітньго процесу.

10.Участь та призові місця педагогічного колективу в міських та обласних конкурсах.

1. 1. Недостанє забезпечення матеріально-технічної бази сучасним стандартам.

2. Недостатність педагогічних та технічних кадрів.

Кадрова політика, управління персоналом 1.Ефективний менеджмент, перевага демократичного стилю управління.

2.Належний рівень професійної компетентності персоналу.

3.Моральна і психологічна згуртованість колективу.

4. Чіткість в розподілі та якісне виконання обов’язків.

1. Недостатнє бажання педагогів закладу друкувати свої надбання на сторінках періодичних видань.
Маркетинг 1.    Позитивний імідж дошкільного закладу в місті.

2.    Висвітлення інформації про діяльність дошкільного закладу на веб-сайті дошкільного закладу.

3.    Участь закладу в інтернет конкурсах.

2. Висока наповнюваність груп.
Інновації 1. Активне використання та впровадження педагогами  інноваційних та педагогічних технологій в освітній процес.

2. Систематичне використання в освітньому процесі проектної технології.

3. Впровадження в роботу з дітьми  інтегрованої зображувальної діяльності.

 

1. Недостатність фінансування для більш широкого впровадження та використання інноваційних технологій, альтернативних методик

Фінансування 1.Стабільність бюджетного фінансування. 1.Недостатність коштів на незахищених статтях.

2. Недостатність фінансування для забезпечення стимулюючих виплат педагогам.

Матеріально-технічне забезпечення 1.100% заміна віконних блоків на енергозберігаючі.

2. .Оновлення розвивального середовища в ЗДО.

3. Значне покращення санітарних умов (капітальні ремонти санвузлів та харчоблоку), методичного кабінету.

4. Реконструкція котельні (опалення автономне )

5. Поповнення групових кімнат сучасними меблями, та ігровими осередками.

6. Високий відсоток забезпечення комп’ютерною технікою (50%  за рахунок збереження особистих речей на робочому місці)

1. Недостатнє

забезпечення комп’ютерною технікою,

2. Зношений стан технологічного обладнання (плита електрпична, машинка пральна, електром’ясорубка).

3. Не відповідає вимогам пожежної безпеки облаштування коридорів (підлога,пороги).

4. Аварійний стан асфальтового покриття на території ДНЗ.

 

2.3. Мета, завдання, принципи роботи та пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу «Журавлик»

Виходячи з аналізу діяльності  закладу дошкільної освіти «Журавлик» ми визначили мету Програми:

Створити сучасний освітній простір у закладі, що забезпечить якісну освіту дітям та розвиток власної професійної компетентності педагогам.

Завдання програми:

 • забезпечити якісне управління навчально-виховним процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;
 • створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі;
 • створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
 • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;
 • удосконалити предметно-розвивальне середовище в групах;
 • оптимізувати роботу з батьками та громадськістю;
 • розвиток профільного спрямування закладу;
 • створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні навчально-методичні і матеріально-технічні умови для сталого функціонування ЗДО;

Діяльність закладу спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку.

Напрями діяльності закладу дошкільної освіти:

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей;
 • розвиток творчих здібностей дітей;
 • створення умов для забезпечення наступності між дошкільною ланкою та початковою школою.
 • створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвої компетентності вихованців;
 • оновлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно до вікових особливостей дітей

Принципи роботи за Програмою:

 • нормативності (у роботі керуватися основними законодавчими та нормативними документами);
 • динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);
 • комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільним закладом);
 • колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності дошкільного закладу;
 • рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).

Умови реалізації програми:

 • Запровадження нових педагогічних та управлінських технологій.
 • Система постійного відстеження якості надання освітніх послуг.
 • Організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби

Очікувані результати:

 • будуть створені соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти;
 • буде сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
 • буде сформований морально-духовний розвиток дитини,ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;
 • в дітей будуть сформовані вміння та навички, необхідні для продовження освіти в школі;
 • будуть раціонально використовуватися освітні інновації, ідеї передового досвіду та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу;
 • будуть створені сприятливі умови для підвищення методичної та психологічної підготовки педагогічних кадрів;
 • буде покращена матеріально-технічна база дошкільного закладу;
 • буде висока результативність надання додаткових освітніх послуг;
 • буде забезпечена активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу.
 1. Проекти з реалізації Програми розвитку закладу дошкільної освіти №39 «Журавлик»

І. Проект «Здоров’язбережувальне середовище»

II.Проект «Кадри»

III. Проект «Предметно-розвивальне середовище»

ІV. Проект «Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу»

 1. V. Проект «Дошкільний заклад – сім’я»

VІ.Проект  «Матеріально-технічне забезпечення»

 

Очікувані результати

Основними результатами програми розвитку  закладу дошкільної освіти №39 «Журавликк» будуть системні позитивні зміни в його діяльності, зокрема:

– створені соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти;

– сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

-підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

-сформований морально-духовний розвиток дитини,ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;

-в дітей сформовані вміння та навички, необхідні для продовження освіти в школі;

– раціонально використовуватимуться освітні інновації, ідеї передового досвіду та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу ;                                                                        -створені сприятливі умови для підвищення теоретичної, методичної, практичної  та психологічної підготовки педагогічних кадрів ;

-буде покращена матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти;

– буде висока результативність надання додаткових освітніх послуг;                     – буде забезпечена активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу.

Контроль, корекція програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освіти

І проект   «Здоров’язбережувальне середовище»

Мета проекту – залучення дітей до здорового способу життя в умовах дошкільного навчального закладу та сім’ї, формування мотиваційної установки на здоровий і активний спосіб життя педагогів і дітей.

Завдання:

 • створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі;
 • зміцнювати й загартовувати організм дитини;
 • сприяти розвитку фізичних якостей;
 • поповнити матеріальну базу для роботи з фізичного виховання.

Пріоритети:

–  здоров’я дітей

–  загартовуючі заходи

–  оптимальний руховий режим

Заходи з реалізації проекту:

 

№ п\п Зміст заходу Термін виконання Виконавець Очікуване фінансування
1. Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, альтернативні технології, освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників. 2018-2022 директор , вихователь- методист, інструктори з фізкультури та плавання, вихователі груп Не потребує
2. Впроваджувати в практику роботи закладу дошкільної освіти  оздоровчих технологій. Постійно Вихователь – методист, педагоги Не потребує
3. Забезпечувати ЗДО методичною літературою з окресленої проблеми. Постійно директор , вихователь- методист 2000 грн.
4. Систематично здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей. Постійно  директор , вихователь- методист, старша медична сестра Не потребує
5. Організувати проведення з педагогами соціально-педагогічних, психологічних та валеологічних майстер-класів та тренінгів з метою удосконалення здоров’язберігаючого середовища в ЗДО та в родинах вихованців 2018-2022 Вихователь- методист психолог Не потребує
6. Запровадити комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу 2018-2022 директор Не потребує
7. Контролювати відповід-ність дотримання Держав-них санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» \ 2013р\ Постійно директор , старша медична сестра, завгосп Не потребує
8. Проводити моніторингові спостереження з питань мотиваційного ставлення педагогів до свого здоров’я та здоров’я дітей. Щорічно директор, вихователь- методист, практичний психолог Не потребує
10. Висвітлювати питання формування здорового способу життя на сайті ЗДО «Журавлик» Щорічно директор , вихователь- методист Не потребує
11. Поповнити спортивне обладнання для занять з фізкультури. Забезпечувати косметичний ремонт спортивного майданчика та поповнити його спортивним обладнанням. 2018-2022 директор 15000 грн.
12. Обладнати  покриття спортивного майданчика 2020 директор

 

 

Очікувані результати:

 • покращення рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного віку;
 • підвищення якісних показників здоров’я дітей дошкільного віку;
 • оптимальний рівень сформованості в дітей та педагогів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;
 • поповнення спортивного інвентаря для проведення занять з фізкультури;
 • поповнення фізкультурного обладнання як в групових кімнатах так і на ігрових майданчиках.

II проект «Кадри»

Мета проекту – забезпечення умов для розкриття творчого потенціалу, самореалізації та самовираження всіх суб’єктів освітнього процесу.

Завдання:

 • створити умови для саморозвитку і самореалізації працівників ЗДО;
 • удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах закладу дошкільної освіти, так і в системі підвищення кваліфікації;
 • підвищувати якість та ефективність освітнього процесу через активне впровадження в практику роботи комп’ютерних технологій.

Пріоритети:

–  якісне управління освітнім процесом;

–  ефективність освіньої роботи;

–  підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 

Заходи з реалізації проекту:

 

№ п\п Зміст роботи Термін виконання Виконавець Очікуване фінансування (у тис.грн.)
1 Моніторинг якості професійної діяльності педагогів ЗДО (проведення  тестування, ) за потребою  директор, вихователь – методист, практичний психолог Не потребує
2 Відповідно до атестації  забезпечувати проходження курсів підвищення кваліфікації. Ведення зошита самоосвіти педагогів. 2018-2023 директор , вихователь – методист, педагоги Бюджетні кошти
3 Сприяти забезпеченню  закладу дошкільної освіти  кадрами з фаховою освітою. 2018-2020 директор Не потребує
4 Доукомплектувати дошкільний заклад необхідною комп’ютерною технікою. До 2022 року директор, вихователь – методист Залучені кошти, допомога меценатів.
5 Проводити атестацію педагогів, як форму виявлення рівня кваліфікації, що спонукають до професійного вдосконалення. 2018 – 2023  директор, вихователь-методист Не потребує
6 Спонукати педагогів до отримання повної  вищої освіти. 2018- 2023 Завідувач
7. Впроваджувати  ІКТ технології в освітній процес ЗДО. 2018- 2023  вихователь-методист, всі педагоги Не потребує
8. Здійснити поступовий перехід до інтегрованої освітньої діяльності в ЗДО. 2018-2021 вихователь-методист, вихователі груп Не потребує
9. Підтримувати видавничу діяльність педагогів закладу. 2018-2023 всі педагоги не потребує
10 Вивчати, узагальнювати та поширювати передовий досвід педагогів  закладу, матеріали висвітлювати в засобах масової інформації. 2018-2023 директор, вихователь-методист не потребує

 

Очікувані результати:

 • Високий професійний рівень педагогічних працівників.
 • 100% оволодіння педагогами технологіями ІКТ, використання Інтернет ресурсів в професійній діяльності.
 • Достатня мотивація праці.
 • Позитивні зміни у якісному складі педагогічних кадрів.
 • Удосконалення знань про інноваційні методики та технології.
 • Відсутність яскравих проявів професійного вигорання.
 • Зменшення кількості занять, збільшення часу для самостійної діяльності дітей.

 

IІІ проект «Виховання і розвиток особистості дитини»

 

Мета проекту – забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей.

Завдання:

 • створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
 • підвищити ефективність ігрової діяльності та пізнавально-гуманітарної роботи;
 • здійснювати особистісно-орієнтованого підхід у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
 • надавати кваліфіковану допомогу дитині у формуванні вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;
 • створити оновлене матеріально-технічне забезпечення закладу відповідно до вимог часу;
 • надавати якісні додаткові освітні послуги ( пізнавальний, художній розвиток, хореографія, предметно-практична діяльність).

Пріоритети:

 • інтелектуально-пізнавальний, соціально-моральний, мовленнєвий, художньо-естетичний розвиток дошкільника.

 

Заходи з реалізації проекту:

 

Зміст роботи Термін виконання Виконавець Очікуване фінансування (у тис.грн.)
Інтелектуально-пізнавальний розвиток
1. Поповнювати розвивальне предметне середовище в групових кімнатах згідно з Типовим переліком обов’язкового обладнання. По мірі необхідності Педагоги Спонсорські кошти
2. Створити осередок для ігор типу «Лего» в старших  групах . 2018- 2022 Педагоги 10000
3. Продовжити практику проведення в ЗДО свят та розваг народознавчого спрямування. Щорічно Вихователь-методист, педагоги
4. Розробити інтелектуальні карти відповідно до блочно-тематичного планування 2018-2020 Вихователь-методист, творча група педагогів Не потребує
5. Впроваджувати нові форми, методи та засоби роботи для підвищення пізнавальної активності дітей. Постійно Педагоги Не потребує
6. Розробити систему занять  та дидактичне забезпечен-ня для роботи з вивчення віршів за допомогою мнемотехніки. 2018-2019 Вихователь-методист, педагоги 2500
7 Використовувати ІКТ у роботі з дітьми дошкільного віку Постійно Педагоги
8 Розробити відеопрезента-ції, презентації пізнаваль-ного характеру відповідно до блочно-тематичного планування 2018-2022 Вихователь-методист, педагоги
Соціально-моральний розвиток
1. Розробити  картотеку інтегрованих занять для дітей, спрямованих на розвиток родинно-побутової та соціально-комунікативної компетенції 2018-2022 Вихователь-методист, педагоги Не потребує
2. Розробити дидактичне забезпечення інтегрованих занять спрямованих на формування основ духовно-моральних якостей. 2018-2022 Вихователь-методист, педагоги 1500
3. Удосконалювати роботу з формування у дошкіль-ників правової культури. 2018-2022 Вихователь-методист Не потребує
Мовленнєвий розвиток
1. Розробити систему роботи з навчання дітей розпові-данню за сюжетними картинами А.М.Богуш «Запрошуємо до розмови». 2018-2019 Вихователь-методист, педагоги Не потребує
2. Продовжувати впроваджу-вати в практику роботи з дітьми прийоми мнемотехніки 2018-2022 Педагоги
3. Поповнити групові осередки портретами видатних письменників, поетів, художників України 2018  Директор, вихователь-методист 1000
Художньо-естетичний розвиток
1. Продовжувати використо-вувати на заняттях з образотворчої діяльності нетрадиційні техніки зображувальної діяльності. 2018-2022 Педагоги забезпечення матеріалом -батьки
2. Активізувати роботу з ознайомлення дітей із предметами народного декоративно-ужиткового мистецтва народів Закарпаття. 2018- 2020 Педагоги Не потребує
3. Оформляти тематичні виставки робіт дітей та батьків. Постійно Вихователь-методист, педагоги Не потребує
4. Сприяти роботі образотворчого  гуртка «Вмілі ручки» Щорічно Керівник гуртка
5. Забезпечити діяльність хореографічного гуртка Щорічно Керівник гуртка
6. Поповнити костюмерну дошкільного закладу нови-ми костюмами для ігор-драматизацій, театральні куточки в групах новими видами театрів. 2018-2022 Директор
7. Проводити в ЗДО виставки  предметів народного декоративно-ужиткового мистецтва народів Закарпаття. 2019-2022 Вихователь-методист, педагоги не портебує

 

Очікувані результати:

 • розвиток інтелектуальної сфери дошкільників як інтегрованого психічного явища, яке включає ряд пізнавальних процесів;
 • інтенсифікація сенсорного, математичного, мовленнєвого, естетичного, соціального розвитку дітей;
 • висока пізнавальна діяльність дошкільників, формування в них позитивної соціальної поведінки в суспільстві, розвиток самостійності;
 • розвиток мовленнєвої, предметно-практичної компетенції.

ІV Проект «Соціально-психологічний супровід освітнього процесу»

 

Мета проекту:

повноцінний особистісний та інтелектуальний розвиток дітей, захист психічного здоров’я шляхом здійснення психологічної експертизи і діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників освітнього процесу.

Завдання:

 • підвищити ефективність діяльності практичного психолога шляхом використання соціально-педагогічних та психологічних технологій;
 • забезпечити якісний психологічний супровід процесу навчання та виховання дітей;
 • орієнтувати роботу практичного психолога на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в дитячому середовищі, профілактику девіантної і ризикової поведінки дітей.

Пріоритети:

 • побудова освітнього простору на основі принципу гуманізму;
 • розробка розвиваючих, корекційних програм навчання та виховання.

Заходи з реалізації проекту:

 

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Виконавець Очікуване фінансу­вання (у тис.грн.)
1 Забезпечення кабінету практичного психолога ліцензованими програмами комплексної комп’ютерної діагностики особистості 2018-2020 Директор Благодійні внески
2 Запровадження системного проведення соціально-педагогічних та психоло-гічних досліджень щодо актуальних питань розвитку вихованців на різних вікових етапах та виявлення найбільш болючих проблем навчання і виховання Постійно Практичний психолог Не потребує
3 Проведення діагностики готовності дітей до шкільного навчання щорічно Практичний психолог Не потребує
4 Використання прийому випереджувального навчання при підготовці дітей до школи 2018-2022 Практичний психолог, педагоги Не потребує
5 Використання нетрадиційних форм роботи (казкотерапія, піскотерапія) під час адапта-ційного періоду дітей в ДНЗ постійно Практичний психолог Не потребує
6 Проведення циклу тренінго-вих занять для всіх учасників освітнього процесу «Емоцій-не благополуччя учасників освітнього процесу» постійно Практичний психолог Не потребує
7 Проведення циклу тематич-них семінарів «Формування сучасного іміджу сучасного педагога» 2018-2019 Практичний психолог Не потребує
8 Подання матеріалів з досвіду роботи в періодичні видання 2018-2020 Практичний психолог

 

Очікувані результати:

 • створення особистісної траєкторії розвитку кожної дитини;
 • набуття здатності дітьми будувати морально-етичні взаємовідносини з однолітками, виявляти активний пізнавальний інтерес до оточуючого світу;
 • неконфліктна адаптація учасників освітнього процесу до суспільних змін, збереження їх психосоматичного здоров’я;
 • соціально-педагогічний патронат та психологічний супровід дітей вразливих категорій.

V проект «Дошкільний заклад – сім’я. Педагогіка партнерства.» 

Мета проекту – підвищити авторитет і роль сім’ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку, формувати сучасну педагогічну культуру батьків.

Завдання:

 • будувати довіру між всіма учасниками освітнього процесу на основі педагогіки партнерства;
 • забезпечити участь батьків у формуванні освітньої політики ЗДО;
 • підвищувати рівень професійної компетентності педагогічних працівників із питань організації взаємодії закладу і сім’ї;
 • підвищувати рівень педагогічної культури батьків;
 • реалізовувати навчальну роботу з дітьми на підставі особистісної та соціально орієнтованої моделі спілкування у тріалі «педагог – дитина – батьки».

 

Пріоритети:

 • піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу дошкільного закладу з батьками вихованців

 

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Виконавець Очікуване фінансу- вання (у тис.грн.)
1 Надання додаткових освітніх послуг з пізнавальної, художньої та предметно-практичної діяльності, хореографії. 2018-2023 Директор Не потребує
2 Батьківська конференція «Готовність сім’ї та дитини до навчання в школі» щорічно Директор, вихователь-методист Не потребує
3 Діяльність консультатив-ного центру для батьків Протягом року Вихователь- методист, педагоги Не потребує
4 Залучення батьків до офор-млення ландшафтного дизайну групових майданчиків  ЗДО Щорічно Директор, батьківські комітети спонсорські кошти
5. Залучення батьків до облаштування спортивного майданчика та відкритого басейну. щорічно Директор, батьківські комітети спонсорські кошти
5. Проведення конкурсів, виставок Щорічно Директор, вихователь-методист Не потребує
6. Проведення майстер-класів для батьків. Постійно вихователі, керівник гуртка Гудь О.І.
7. Проведення фестивалю «Співоча родина» Щорічно (лютий) Директор музкерівники
8. Залучення батьків до участі в освітньому процесі групи, розвагах, святах Протягом року Педагоги ЗДО Не потребує
9. Проведення спортивного свята «Тато, мама і Я – спортивна сім’я» Щорічно в день сім’ї Інструктор з фізвиховання, педагоги, батьки
10 «Ефективне спілкування батьків з дітьми» психологічні тренінги 2018-2019 Директор, вихователь- методист, практичний психолог
11. Пропаганда кращого дос-віду сімейного виховання через сайт ЗДО.. 2018-2023 Директор, вихователь- методист

 

Очікувані результати:

 • піднесена на якісно новий рівень робота педагогічного колективу з батьками вихованців;
 • належний рівень педагогічної культури батьків;
 • зорієнтованість батьків на виховання і розвиток дитини;
 • наявність доброзичливої атмосфери між працівниками ЗДО і батьками.

VІ Проект  «Матеріально-технічне забезпечення»

Мета проекту: забезпечення в   закладі дошкільної освіти належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.

Завдання проекту:

 • забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та пожежних вимог безпечні умови для життєдіяльності в закладі;
 • провести комплекс енергозберігаючих заходів;
 • поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі дошкільного навчального закладу;
 • створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу;

 

Пріоритети проекту: здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази ЗДО з урахуванням нормативних вимог.

 

з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець Очікуване фінансу- вання (у тис.грн.)
1. Проводити технічний аналіз стану приміщеня  закладу з метою встановлення реального становища та визначення необхідності проведення ремонтних робіт Щороку Директор, Завгосп  

Не потребує

2. Провести ремонт кабінетів. 2019-2021 Директор По факту
3. Встановити пожежну сигналізацію. 2019-2021 Директор По факту
4. Проводити із залученням відповідних спеціалістів обстеження покрівель з метою визначення їх дефектів та проведення відповідних ремонтних робіт Щороку Директор, Завгосп Не потребує

 

5. Встановити крани на регістра системи опалення 1 поверху з метою ефективного використання теплової енергії 2017-2018 р.р. Директор, Завгосп  По факту

 

6. Проводити оновлення технологічного обладнання  (електроплита, пральна машинка, м’ясорубка) 2017-2022рр. Завгосп По факту
7. Провести ремонт медичного блоку. 2018- 2019 Директор По факту
8. Провести заміну дверей в щитовій 2019-2020 Директор По факту
9. Провести заміну дитячих стільчиків

 

2018-2022рр. Директор По факту
10. Провести заміну асфальтового покриття на території дошкільного закладу

 

2019-2023 Директор, Завгосп По факту
11. Провести капітальний ремонт паркану навколо ЗДО.

 

2019-2021 Директор, Завгосп По факту
12. Продовжити заміну освітлю-вальних приладів на енергозберігаючі 2018-2022рр Завгосп По факту
13. Провести капремонт освітлення території ЗДО. 2019-2023 Директор По факту

 

Очікувальні результати:

 • відповідність приміщень та території ЗДО «Журавлик» сучасним санітарно-гігієнічним, інженерно-технічним та пожежним вимогам умов навчання та життєдіяльності;
 • оновлення матеріально-технічної бази ЗДО.
Коментарі Вимкнено до Програма розвитку ЗДО на 2018-2023рр.