Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

28.05.2024р.Вівторок.СНІДАНОК:Каша "Янтарна".Какао. . ОБІД:Борщ укаїнський із сметаною. Хліб.Плов з м'ясом.Салат з цибулі.Компот із яблук. . . .. ВЕЧЕРЯ:Риба тушкована в томатному соусі з овочами.Хліб.Макарони відварені.Кефір.

Організація та зміст освітнього

процесу в закладі дошкільної

освіти №39 “Журавлик”

Освітній процес в закладі дошкільної освіти №39 “Журавлик” здійснюється українською мовою.

Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” і спрямована на реалізацію основних завдань закладу.
Зміст освітнього процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується відповідно до програми розвитку дітей “Українське дошкілля”, що рекомендована Міністерством освіти і науки України,2017р.
Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86) навчальний рік у закладі дошкільної освіти розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.
Освітній процес проводиться відповідно:

1. Базового компоненту дошкільної освіти,

2 Діючої комплексної програми «Українське дошкілля» ,

3. Інструктивно-методичних рекомендацій « Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2020\2021 н.р.» додаток до Листа МОН України від 30.07.2020 № 1\9-411

4. Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах (лист від 25.07.2016 № 1/9-396).

5.Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців (лист від 25.07.2016 № 1/9-396).

6.Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист від 19.04.2018 № 1/9-249). Додаток №2 до листа МОН України від 13.06. 2018 № 1/9-386

7.Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах (лист від 02.09.2016 № 1/9-454).

8. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах (лист від 02.09.2016 № 1/9-456).

9. Рекомендацій ЮНІСЕФ Щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVІD-19.
В освітньому процесі з дітьми використовуються наступні парціальні програми :
1. «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);
2. «Дошкільнятам освіту для сталого розвитку» авт.О.Пометун,Н.Гавриш.
3. «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);
4. «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку( авт.Л.В.Лохвицька);
5. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. – Бартєнєва Л. І. );
6. Регіональна програма міжкультурної освіти дітей дошкільного віку « Український віночок .Закарпаття» .
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
У освітньому процесі закладу дошкільної освіти використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття: фронтальні, підгрупові, індивідуальні), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, піші переходи, свята та розваги, гуртки тощо
Основною формою організованої освітньої діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні ,ігри-заняття та ін.).
Відповідно ” Грінично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності”затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей раннього віку – до 10-15 хвилин, молодшого дошкільного віку – від 15 до 20 хвилин (5-6 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку – від 20 до 25 хвилин (7-8 групових занять на тиждень).

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять.Організовану навчальну діяльність дітей у формі занять плануємо переважно у першу половину дня. В окремих випадках проводимо деякі заняття у другу половину дня – це заняття художньо-естетичного циклу, з фізичної культури,з плавання.

 

Провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гру широко використовуємо у освітньому процесі закладу як самостійну форму роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах.

 

Пріоритет надаємо творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньо -творчої діяльності), розвивальним та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо).

Упродовж усього дня організовуємо різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

Знання та навички отримані під час організованої освітньої діяльності діти закріплюють під час самостійної діяльності та під час індивідуальної роботи з ними.

Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу. У ЗДО функціонують такі гуртки: естетичного циклу (образотворчої діяльності, хореографії), вивчення англійської мови. Вони організуються на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.1997 № 383/239/131 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами», з урахуванням інтересів та здібностей самих вихованців, запитів батьків та кадрового забезпечення. Зміст гурткової роботи визначається авторськими, варіативними чи парціальними програмами, які затверджені МОН України.

Гурткові заняття проводяться у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідає зазначеним вище нормам для навчальних занять, а періодичність проведення становить 2 рази на тиждень. Оптимальними є наповнюваність гурткових груп – 10-12 осіб на одному занятті та відвідування однією дитиною одного гуртка на день.

Освітній процес в закладі організовується у розвивальному середовищі, яке створене сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного “Я” дитини.
У ЗДО №39 створений сучасний універсальний дизайн , який є доступним, безпечним, розвивальним дає змогу ефективно використовувати потенціал різних моделей організації освітнього процесу із застосуванням сучасних технологій, освітніх програм та послуг.

В закладі дошкільної освіти педагоги застосовують наступні педагогічні технології :
технологію інтегрованої образотворчої діяльності ,
– технологію проектної діяльності в роботі з дітьми,
– технологію «Вокалотерапія або цілющі звуки музики»,
– здоров’язбережувальні технології,
– мнемотехніку під час розучування з дітьми віршів у всіх групах,
– технологію «Коректурні таблиці» Н.Гавриш,
– технологію дослідно-експериментальної роботи,
– технологію створення інтелектуальних карт.

 

Вихователі дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, мали вільний доступ до всіх його складових, уміли самостійно діяти в ньому, додержуючись норм і правил перебування в різних осередках та користування матеріалами, обладнанням. Оснащення освітнього процесу рекомендується здійснювати відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 року № 1633).
Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку (до 3 років) є забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Особлива увага надається розвитку сенсорному розвитку.

Відповідно до завдань Нової української школи та завдань Базового компоненту дошкільної освіти заклад дошкільної освіти №39 забезпечує наступність між дошкільною та початковою освітою.
Формуємо готовність до систематичного навчання та шкільного життя дітей шестирічного віку, враховуючи особливості психофізичного розвитку шестирічних вихованців дошкільного навчального закладу. Педагоги ЗДО  готові до змін у роботі ЗДО відповідно завдань Нової української школи.

 В закладі освітній процес організуємо на інтегрованому підході. Введено блочно-тематичне планування освітнього процесу. Вихователі широко застосовують інтектуальні карти в проведенні освітнього процесу  та концептуальні карти в в його плануванні .

Проводиться робота з формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі.Вихователі старших груп тісно взаємодіють із педагогами ЗОСШ №6 та НВК «Престиж». Щорічно проводять екскурсії на територію зазначених шкіл та знайомлять дітей із класом,уроком як формою проведення освітнього процесу у 1 класі. Діти початкової школи № 6 долучаються до проведення свята св.Миколая у ЗДО та допомагають у прибиранні території ЗДО.

 

Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу є фізичне виховання.

Увесь колектив ЗДО чітко дотримується режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, всіх форм роботи з дітьми та інших чинників.

Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності тощо. Особливого значення надається також оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності. План проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО №39, прийнятий на педагогічній раді ЗДО №39 протокол № 4 від 28.11.2018р.

 

В закладі дошкільної освіти наявний критий плавальний басейн, де навчаються плавати діти з 3-х років. 

Заняття з плавання проводить інструктор з плавання з підгрупою дітей 10-12 дітей. Тривалість занять відповідно віку дітей. На занятті присутня медична сестра.

 

 

Вихователі проводять наступні форми з фізичного виховання : щоденну ранкову гімнастику \2 р. у муз.залі,2 рази у спорт.залі та 1 раз у груповому приміщенні.; піші переходи \ на території ЗДО, та поза його межами \1 р. на тиждень- середні та старші групи\, рухливі ігри впродовж дня, гігієнічну гімнастику після сну .

 

У закладі діє одна група для дітей раннього віку . Основним  напрямком роботи  з дітьми раннього віку (до 3 років) є забезпечення їх емоційного комфорту  під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Особлива увага надається розвитку сенсорних почуттів.

В освітньому процесі запроваджуємо принцип педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці дитини, вихователя і батьків або осіб, які їх замінюють. Через різні форми роботи з батьками доводимо до їх відома про те, що якщо дитина відвідує заклад дошкільної освіти, то це не звільняє батьків або осіб, які їх замінюють, від виховання й розвитку їхньої дитини (закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенція про права дитини та інші нормативно-правові акти). Це утверджує позицію про те, що кожен із батьків відповідальний за виховання, розвиток і навчання дитини, за збереження її життя, зміцнення здоров’я та усвідомленого ставлення до здорового способу життя, формування почуття людської гідності.

Інтеграцію родинного і суспільного дошкільного виховання здійснюємо через різноманітні форми роботи з батьками: батьківські збори, консультації, бесіди та дискусії, “круглі столи”, тренінги, вікторини, дні відкритих дверей, перегляди батьками окремих форм роботи з дітьми, майстер-класи, застосовуємо засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки, тематичні стенди, фотовиставки та ін.), залучаємо батьків до проведення свят, розваг, походів, екскурсій та ін.

Організація освітнього процесу в 2023-2024н.р.

Презентація Організація осв.процесу у ЗДО №39 у 2021-2022 н.р.

Презентація Пріоритети організації освітнього процесу у ЗДО  в 2020-2021 н.р. 

Презентація Пріоритети освітньої роботи_2018-2019н.р.

Презентація Пріоритети освітньої роботи у ЗДО №39  в 2019-2020 н. р.

No Comments »
Редагувати запис

Коментарі Вимкнено до Освітній процес