Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

02.06.2023р.П'ятниця.СНІДАНОК:Биточок рублений з курятини паровий.Хліб.Каша вівсяна в'язка.Лимонний напій. . ОБІД:Суп картопляний заправлений сметаною.Хліб житній.Плов з курячим м'ясом.Салат з моркви та яблук.Компот із свіжоморожених фруктів. . . .. ВЕЧЕРЯ:Рулет рибний.Хліб.Макарони відварні.Буряк шматочками.Узвар .

Пріоритети освітньої роботи ЗДО в 2019-2020 н р-2

Організація освітнього процесу в ЗДО в 2019-2020н.р.

Пріоритети організації освітнього процесу в 2020-2021 н.р.

Організація освітнього процесу у ЗДО №39 у 2021-2022 н.р.

Організація освітнього процесу у ЗДО №39 2022-2023н.р.

                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ:                                                                                                                          

                                                          Директор ЗДО № 39                                                                                                     

                                                                              __________ О.М. Фучко                                                                                                                                                                                                                                               

                             РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 закладу дошкільної освіти № 39 «Журавлик»

комбінованого типу

Ужгородської міської ради Закарпатської області

на  2022/2023 навчальний рік

 

                             

                                        Схвалено педагогічною радою ЗДО № 39

                                              протокол  №  1 від 30  серпня  2022р.

 

     ЗМІСТ

 

І розділ.   Аналіз роботи  закладу дошкільної освіти  № 39 за

2021 /2022 навчальний рік……………………………………………………………………… 3-20

ІІ розділ. Завдання на новий 2022 /2023 навчальний рік…………………………….21

ІІІ розділ. Діяльність  структур  колегіального  управління. ……………….22-31      

ІV розділ. Діяльність методичного кабінету…………………………………………..32-37

V розділ. Адміністративно – господарська  діяльність………………………….38-40

УІ розділ.  Організаційно-педагогічна робота………………………………………..41-43

 VIІ розділ  Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності……………………………………………………………………………….44-45

 

Додатки:

 1. План спільної роботи закладу дошкільної освіти № 39 та УЗОШ І–ІІІ ст. № 6 ім. В.С. Гренджі-Донського.
 2. План заходів закладу дошкільної освіти № 39 щодо «Охорони

    життя та безпеки життєдіяльності дітей».

 1. План заходів закладу дошкільної освіти № 39 щодо «Охорони

   дитинства».

 1. План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу.
 2. План-циклограма Внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування ЗДО.

 

Аналіз роботи закладу дошкільної освіти  за 2021/2022 н.р.

 

 1. Заклад дошкільної освіти №39 та його функціювання

 Робота закладу дошкільної освіти №39 «Журавлик  у 2021/2022 навчальному році проводилась відповідно  Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту» , «Про охорону праці», «Про дитяче харчування», «про основня засади державного нагляду( контролю) у сфері господарської діяльності», Конвенції про права дитини,  Положення про заклад дошкільної освіти , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, із змінами та доповненнями  затвердженими постановою  Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2021 р. № 86, Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку 2020р., Плану роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік, з урахуванням плану роботи управління освіти Ужгородської міської ради  та Центру професійного розвитку педагога \ наказ №6 від 23.02.2021р.

У 2021/2022 навчальному році заклад працював у 12-годинному режимі.

Структура закладу була наступна :

 12 груп для дітей дошкільного віку та 1 група для дітей раннього віку \ 3-й рік життя\.

З 12 дошкільних груп :

4 групи  для дітей  4-го року життя,

3 групи  для дітей 5-го року життя,

5груп для дітей 6 –го року життя.

В закладі працювали 4 групи спеціального призначення :

1 група для дітей 6-го року життя з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення ФФНМ  та 3 групи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату \молодша,середня та старша\.

 

    КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Заклад дошкільної освіти  не повністю забезпечений педагогічними кадрами , а саме:

   4 вакансії вихователя,

1 вакансія інструктора з плавання 

1 вакансія медичної сестри.

Якісний склад педагогічного колективу .

Категорія

пед.

працівника

А т е с т а ц і я

О с в і т а

Пед.

звання

2

1

вища

ВЗП,

т.р.

 

Спеці-

аліст

Не-повна вища

Базова вища

Вища

Заг.

 

к-сть

Директор

       

1

     

1

1

Вих.-метод.

1

   

1

       

1

1

Вчит.-логоп.

     

1

       

1

1

Фізінструктор

   

1

         

1

1

Музкерівник

1

1

 

2

       

3

3

Психолог

   

 

 

   1

\о5\

       

1

1

Вихователі

5

 

2

9

5

   

7

14

21

Всього

7

1

3

14

6

   

7

22

29

За стажем:

Назва посади

Молоді спеціалісти

до 3-х р.

До  5 р.

5 – 10 р.

10 – 15 р.

15 – 25 р.

25 – 35 р.

Більше 35 р. пенс.

Директор

           

1

Вихов.-методист

           

1

Вчитель-логоп.

         

1

 

Фізінструктор

     

1

     

Психолог

           

1

Музкерівник

 

   

1

2

   

Вихователь

4

1

0

2

1

10

3

Всього (29)

4

1

0

4

3

11

6

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Організація освітнього процесу здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства»,згідно з  Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, листа МОН № 1/9-148 від 16.03.2021р «Щодо методичних рекомендацій до оновленого базового компоненту дошкільної освіти»; листа МОН від 09.08.2021 № 1/9-448 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»; «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» (наказ МОН від 20.04.2015 № 446); листа МОН 1/9-362 від 16.07.2021р. «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р.щодо формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;листа МОН № 1/9-486 від 10.08.2021р. «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти 2 2021/2022н.р.»; наказу МОН від 16.01. 2020 р. № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти»; листа МОН № 1/9-344 від 07.07.2021 «Про планування закладів дошкільної освіти на рік»; листа МОН №1/3845 від 20.04.2022р. «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні»; Листа Державної служби якості освіти України №01/01-22/419 від 18.03.2022р. «Про надання інформації»; наказу управління освіти Ужгородської міської ради ;  наказу центру професійного розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської ради № 4 від 11.01.2022 «Про організацію роботи  з педагогічними кадрами у 2022 році.

В організації освітньої роботи з дітьми усіх груп вихователі використовували блочно- тематичне планування освітнього процесу. Розклад організованої освітньої діяльності  відповідав  вимогам гранично  допустимого навчального навантаження на дитину. В закладі проводились предметні,сюжетні, комплексні , комбіновані та узагальнюючі  заняття в кінці вивченої теми.

Педагоги закладу  використовували весь час перебування дитини в дитячому закладі для формування  компетентностей дітей .

В  освітньому процесі педагоги використовували  наступні  педагогічні технології :

Інтегровану зображувальну діяльність ( у всіх  середніх та старших

 групах);                                                                                                                 Здоров’язберігаючі технології (у всіх  групах);                                                                Технології   математичного  розвитку дітей:

–  інтелектуальні ігри Нікітіних,

– математичний планшет,

– коректурні таблиці Н.Гавриш,

– палички Кюізенера – у всіх дошкільних групах;

Технології  мовленнєвого  спілкування :

 – коректурні таблиці Н.Гавриш- вихователі  Пельо А.М., Стець Г.П.

 – мнемотаблиці під час вивчення віршів ( всі педагоги ),

 –  методика використання  схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям. Автор – Ткаченко Т.(вихователь Бертич Т.Й.).                                          Технології в музичному розвитку дітей :

– Вокалотерапія – музичний  керівник  Попович А.Е.;                                      – Елементи методики К.Орфа –  музичний керівник Гордійчук В.Т. 

                                    Технології в зображувальній діяльності

 • Інтегрована забражувальна діяльність;
 •  нові техніки малювання, малювання за схемою, методику Л.Шульги (всі педагоги)

 Проєктну технологію \ Піроженко Т. – всі групи.

Технології в роботі вчителя-логопеда Ємельянова Л.О. -піскотерапія(сєндплей),манкотерапія,суджок терапія, дихальна гімнастика, артикуляційна гімнастика, логоритміка; особистісно-орієнтовані (індивідуальний і диференційований підхід під час  постановки звуків )  .

В даному навчальному році вихователі всіх груп прийняли участь у проектній діяльності  з дітьми за парціальною прорамою «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».

Технологія інтегрованої зображувальної діяльності застосовується у середніх та старших групах, але в даному навчальному році – порушені всі вимоги та методика її проведення. Аналіз виготовлених колажів не відповідає віку дітей, малий обсяг роботи дітей на колажі.

Аналіз проєктів свідчить про труднощі окремих вихователів у узагальненні матеріалів проєкту, недостаності світлин про роботу дітей в даному проєкті  або їх відсутність, хоча заняття та тематичні дні за програмою були заплановані та проведені всі відповідно  даної програми так як в закладі розроблено блочно-тематичні перспективні плани на всі вікові групи з врахуванням завдань програми «дошкільнятам- освіта для сталого розвитку». У квітні-травні вихователі всіх груп, за винятком групи «Гномик» вихователі Некрилова Х.А., Запаринюк М.М., здали презентацію проєкту у методичний кабінет.

Всі проєкти висвітлені на груповій сторінці  сайту ЗДО.

В освітньому процесі вихователі використовували заздалегідь складені презентації та пізнавальні відеофільми., наочний матеріал та дидактичні посібники, особливо під час тижнів БЖД. Недостатньо використовували матеріали попередніх виставок, наприклад , матеріали виставка міні-музеїв залежались на полках.  Хоча презентація даної виставки є на сайті ЗДО,на сторінці «Фахівці радять – методичні рекомендації».

Освітній процес відбувався в процесі всього перебування дитини в ЗДО. Вихователі  проводили різні види занять : предметні, тематичні, комплексні, узагальнені з використанням інтегрованої зображувальної діяльності.                         В проведенні занять використовували ігри та ігрові завдання, ІКТ ( презентації та відеофільми), дослідно-пошукову роботу( середні та старші групи), елементарні досліди( молодші групи). Освітній процес продовжувався на прогулянці  шляхом проведення спостережень, дослідів, праці дітей та індивідуальної проботи.

Відповідно до наказу ЗДО № 75 від 07.03.2022  заклад переведено на дистанційну роботу,  а  освітній процес здійснювався в реживі ОНЛАЙН.

№ 18.04.2022р. освітній процес здійснювався в загальному режимі.

З 14 по 24 вересня 2021    відповідно до річного плану роботи ЗДО №39 «Журавлик» за  2021-2022 навчальний рік, Плану-циклограми внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу, з метою виявлення компетентності дитини на початок навчального року з кожного  освітнього напряму  , була проведена  педагогічна діагностика рівня компетентності дітей  середніх та старших груп  за базовою програмою «Українське дошкілля».(наказ по ЗДО №199  від10 вересня 2021р. , а дітей молодшого дошкільного віку – у січні 2022р. (наказ по ЗДО від   20.12.2021 №264)                                   

У травні відповідно  наказу по ЗДО № 94 від 05.05.2022р проведено педагогічну діагностику дітей всіх груп.

За освітніми напрямами :

 

 початок року -251 дит.

кінець року – 223 дитини

вис.

дост.

сер.

низьк.

вис.

дост.

сер.

низьк.

Освітній напрям

“Особистість дитини”

 

106-42%

 

97-39%

42-17%

6-

2%

 

118-53%

81-35%

24-11%

 

3-            1%

 

Освітній напрям “Дитина у соціумі”

96-38%

104- 41%

43-17%

8-

4%

99-

44%

88- 39%

30- 13 % 

4-

4%

Освітній напрям “Дитина в природно-му довкіллі”

92- 37%

111-45%

39

12 %

9-

6%

85-

38%

105-

47%

29-

13%

4-

2%

Освітній напрям “Дитина у світі мистецтва

 

62-

25%

121

48%

57

23%

11

4%

63

28%

107

48%

48

22%

5

2%

Освітній напрям “Гра дитини”

111

44%

98

39%

33

13%

6

4%

102

46%

98

44%

18

8%

4

2%

Освітній напрям “Дити-на в сенсорно- пізна-вальному просторі”

102

41%

89

35%

 

52

21%

8

3%

89

40%

91

41%

40

18%

3

1%

Освітній  напрям

“Мовлення  дитини”

87

35%

89

36%

58

16%

 

15

13%

88

40%

90

40%

40

18%

5

2%

Узагальнена таблиця обстеження  початок та кінець року наступна 

по ЗДО обстежено

вересень    – 251дітей

травень     – 223дітей

 

вересень

травень

високий

89 дітей 35%

87 дітей 39%

достатній

113 дітей 45%

98 дітей 44%

середній

40 дітей 16%

 34 дітей 16%

низький

8 дітей 4 %

3 дітей 1%

Одним із завдань ,які ставив колектив ЗДО  на 2021/2022 н.р. було завдання  

 Створення у ЗДО всіх необхідних умов для забезпечення дітей якісною освітою  шляхом :

 1. Створення внутрішньої системи  забезпечення якості освіти у ЗДО;
 2. Організації якісного освітнього процесу з дітьми;
 3. Осучаснення розвивального  середовища у  ЗДО»;
 4. Забезпечення постійного професійного розвитку всіх педагогічних працівників.

Для оцінки виконання даного завдання  відповідно  наказу  ЗДО №39 № 265 від 24.12.2021   Про створення моніторингової групи    та проведення комплексного самооцінювання    за  всіма напрямками. В оцінюванні прийняли участь всі працівники \анкетування\  та проведення самооцінки а кваліметричній моделі,батьки \ анкетування\.  Матеріали самооцінювання заслухали на педраді протокол №4 від 02.06.2022р.

Висновок моніторингової групи :

Напрями самооцінювання

 1. «Освітнє середовище ЗДО Достатній

  Рівні самооцінювання за вимогою: 

1.1 Забезпечення безпечних і комфортних умов навчання та праці                                                       Достатній  

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації     Достатній

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору     Достатній                                          

 1. « Здобувачі дошкільної освіти забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого досвіду»   Достатній                                                                                  

Рівні самооцінювання за вимогою: 

2.1. Дотримання вимог державного стандарту                                                  Вимагає покращення

 2.2. Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі                  Достатній

 1. «Фахова діяльність педагогічних працівників» Достатній

Рівні самооцінювання за вимогою: 

3.1 Ефективність планування освітньої діяльності та якість організації освітнього процесу           Вимагає покращення

3.2.  Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів                                                            Достатній

3.3.  Налагодження співпраці між учасниками освітнього процесу                                                              Достатній

3.4.Методичне забезпечення ЗДО         Достатній ЗДО                                                                                                                      

 1. « Управлінські процеси ЗДО» Достатній

Рівні самооцінювання за вимогою: 

4.1.Сформованість стратегії розвитку ЗДО                                                                                               Вимагає покращення

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм                                                Достатній

 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливосей для проф.розвитку пед.працівників         Достатній

 4.4. Реалізація прав і обов’язків учасників освітнього процесу та розвиток громадського  самоврядування    Достатній                               

 4.5. формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності                                             Достатній

 

Колектив ЗДО застосував  і   самооцінювання  за  кваліметричною системою оцінювання

Напрям 1 . Освітнє середовище  2.8 балів

  Загальний бал самооцінювання   за вимогою 1.1. «Створення належних, безпечних, доступних умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці» 2.8 балів

   Загальний бал самооцінювання 1.2. «Створення освітнього середовища, вільного

від будь-яких форм насильства та дискримінації»   2.9 бали 

 Загальний бал самооцінювання   за вимогою  1.3. «Формування інклюзивного,

безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору»    2.8 бали   

 Напрям 2. Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення

 всебічного розвитку дитини дошкільного віку,

набуття нею життєвого соціального досвіду  2.8 балів

Загальний бал самооцінювання  за вимогою  2.1. «Дотримання вимог  державного стандарту»    2.7 б. 

Загальний бал самооцінювання  за вимогою  2.2. «Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі»  3 бали

Напрям 3. Фахова діяльність педагогічних працівників 2.8 балів .

 

Загальний  бал самооцінювання  за вимогою   3.1 . «Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, та якість організації освітнього процесу» 2.7 балів

Загальний бал самооцінювання за вимогою  3.2.  «Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників»    2.9 балів

Заг.бал самооцінювання за вимогою  3.3. «Налагодження співпраці між учасниками освітнього процесу» 2.9 балів

Загальний  бал самооцінювання за вимогою 3.4. «Методичне забезпечення ЗДО» 2.8балів

Напрям 4. Управлінські процеси ЗДО 2.9 балів

Загальний бал самооцінювання за вимогою 4.1. «Сформована стратегія розвитку закладу дошкільної освіти» 2.7 балів

Заг. бал самооціню-вання за вимогою 4.2 «Формування від-носин довіри, прозорості, дотримання етичних норм» 2.9 б

Загальний  бал самооцінювання за вимогою 4.3 «Ефективність кадрової політики»  2.8 бали .

Заг. бал самооцінювання за вимогою 4.4. «У ЗДО створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу та розвитку громадського самоврядування»   2.9 балів.

Загальний  бал самооцінювання за вимогою 4. 5. «Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності» 2.9 бали

Загальний середній бал 175( із 186 балів)    – високий.

Дані самооцінювання виявили проблемні питання над якими заклад дошкільної освіти працюватиме в наступному навчальному році та матеріали самооцінювання будуть враховані під час складання Програми розвитку ЗДО на 2023-2028роки.

ФІзкультурно-оздоровча робота

Одним з пріоритетних завдань роботи колективу щорічно є оздоровчий напрямок. Впродовж 2021/2022 року тривала робота по удосконаленню фізкультурно-оздоровчої діяльності через оптимізацію рухового режиму та організацію самостійної рухової діяльності дітей.

В закладі працює досвідчений інструктор з фізкультури Костюк В.В., заняття та інші форми з фізкультури проводить цікаво та весело для дітей. Костюк В.В веде свою сторінку у   фейсбуці сторінка Фізкультура ЗДО  №39. В роботі використовує  сучасні технології, а саме:  вправи на корекцію дихання, емоційні ігри, фітбол-гімнаситику, стретчинг .  Всю роботу інструктор з фізкультури проводила враховуючи листки здоров’я  дітей  груп.

У вересні проведено  медико-педагогічний контроль у старших групах, у всіх інших – у жовтні 20221р., який показав хорошу професійну підготовку інструктора з фізкультури та сучасну організацію та проведення занять здітьми.

Загальна та моторна щільність проведення занять з фізкультури  відповідають віку дітей. В кінці навчального року медико-педагогічний контроль не проведений у зв’язку зі звільненням фіз.інструктора та виїздом її за кордон.

Спортивно – оздоровча робота  в закладі в даний час, час воєнного стану послаблена і потребує покращення.

В  навчальному році в старших групах варіативну частину БКДО виконували через:

– навчання англійської мови   – гурткова робота  – безоплатна

– навчання дітей спортивним іграм – ФУТБОЛ – реалізація під час фізкультурні заняття  та розваги, на прогулянці  – вихователі;

– навчання грати в шашки –  вихователі старших груп.

Методична робота 

Методична робота з педагогічними кадрами протягом року була побудована на принципах доступності, рівності умов для кожного педагогічного працівника, безперервності їх професійного вдосконалення. Структура роботи сприяла реалізації поставлених завдань; підвищення рівня професійної майстерності кожного педагога. Всі форми методичної роботи планувались з урахуванням загальної та професійної компетентності педагогів. З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів у навчальному році проводилась робота за напрямами:

 –   впровадження проектної діяльності з дітьми  в закладі;

– організація тематичних виставок методичної літератури відповідно до тем педрад, семінарів, практикумів;

 – перегляд вебінарів, в режимі ОНЛАЙН ;

 -вивчення  Базового компоненту дошкільної освіти через проведення круглого столу, презентації та перегляд вебінарів;

– педагогічних консультацій з вивчення діючих навчальних програм, відбір програми для наступного навчального року;

З метою подальшого підвищення професійної компетентності педаго-гічних працівників, вихователем-методистом велась постійна робота щодо забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників через вайбер-групу «Методист ЗДО» початковий етап воєнного стану, та індивідуальне консультування, давались завдання для самостійного опрацювання новинок педагогічної літератури та педагогічної періодики.

Вся робота закладу дошкільної освіти була спрямована на виконання завдань Річного плану роботи ЗДО на 2021/2022 н.р.

 1. Створення у ЗДО всіх необхідних умов для забезпечення дітей якісною освітою шляхом :

1.1. Створення  внутрішньої  системи  забезпечення якості освіти у ЗДО;

1.2. Організації якісного освітнього процесу з дітьми;

1.2.  Осучаснення  розвивального  середовища у  ЗДО»;

1.3. Забезпечення  постійного професійного розвитку всіх педагогічних працівників;

1.4. Співпраці вихователів з усіма учасниками педагогічного процесу\ дітьми,батьками, іншими педагогами ЗДО\.

 1. Розвивати пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій.
 2. Забезпечувати наступність у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти, формуванні художньо-мовленнєвої, комунікативної та математичної компетенції дошкільників.

Впродовж року велика змістовна робота проведена з питання надання якісної освіти  дошкільникам.  

У вересні проведено Огляд –конкурс  з підготовки груп та ЗДО  до нового навчального року  Метою  огляду було вдосконалити розвивальне середовище ЗДО в цілому й кожної групи окремо, кожної зали й навчального приміщення зокрема. Завдання ,які були поставлені , я саме :створити умови для різнобічного розвитку дітей дошкільного віку з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей; мотивувати педагогів і помічників вихователів до активної участі і творчої підготовки до навчального року; поліпшити співпрацю педагогів, помічників вихователів і батьків з метою гармонійного розвитку дітей дошкільного віку    виконані. Заздалегідь було розроблено Положення про огляд-конкурс та роздано на групи для підготовки.

За матеріалами проведення  підсумку огляду- конкурсу видано наказ по ЗДО №  від 14.09.2021р.

 Всі групи ЗДО, музична та фізкультурна зали готові до проведення освітнього процесу . Враховано  завдання Базового компоненту дошкільної освіти щодо  освітнього простору ЗДО.

1 місце в огляді –конкурсі зайняла група « Сонечко» вихователі  Гошко О.В., Бецанич Г.С., пом.вихователя Жменяк З.І. ;

2 місце  група  « Теремок» вихователі  Старикова Н.Р., Стець Г.П., пом.вихователя  Гурзан В.Ю.    та група  «Білочка» вихователі Старикова Н.Р., Молнар Л.В., пом.вихователя Малеш О.В.  ;

3 місце   група  «Веселка» вихователі Бертич Т.Й., Корнута Н.І., пом.вихователя Семйон Г.А.    та група  «Білосніжка» вихователі Хома С.В., Бертич Т.Й., пом.вихователя Янцо М.Ю.   

 Вихователі даних груп  проявили  креативність , інноваційність та  естетичність  у оформленні  груп , документації.

  Заслуговують на увагу та ознайомлення наступні локації :

Театралізована діяльність у групах «Червона шапочка», «Білосніжка», «Буратіно», «Малюк»;

Облаштування кутка усамітнення в групах  «Червона шапочка», «Буратіно»,;

Ігровий куток  групи  « Теремок».

Куток Ранкові  вітання  групи « Сонечко», « Червона шапочка» , «Теремок».

Оформлення картотеки  у групі «Сонечко».

Оформлення та маркування ігрових осередків у групах « Сонечко», «Теремок»,

« Червона шапочка».

Не проявили свою  ініціативу  молоді спеціалісти ЗДО  Шванда Н.І., Малеш М.В., Шаранич Є.М., Поковба А.І., Домбровська А.В., Левкулич Л.М. під час підготовки до огляду-конкурсу.

За наслідками огляду-конкурсу проведено преміювання педагогів за перше,друге та третє місце тав премійовано пом.вихователя Шимоня О.О. за підготовку матеріалу для театралізованої діяльності в групі.

Вказано на недостатню підготовку груп   вихователям  наступних груп                          « Гномик» Запаринюк М.М.,   « Малюк» Ситар Н.А., «Дюймовочка»  Корнута Н.І., «Оленка» Пельо А.М.,  «Чебурашка» Архангельська М.І. та муз.керівнику Попович А.Е., інструктору з фізкультури Костюк В.В.

Однією з умов виконання БКДО є створення сучасного універсального дизайну  у ЗДО. Даний огляд-конкурс показав що ми є тільки на першій сходинці створення сучасного універсального дизайну у ЗДО. 

Заходи, передбачені річним планом роботи закладу, виконано на 80 %.

Впродовж року  було проведено наступні  форми методичної роботи Педагогічні ради :

15 вересня 2021р.

 1. Підсумки освітньої роботи за 2021-2022н.р. Директор ЗДО

2.Підсумки  підго товки груп  до навчального року   Вихователь-методист

 1. Обговорення та затвердження річного плану робо Директор
 2. Організація освітнього процесу з дітьми відповідно нового БКДО .

                         Вихователь-методист

 1. Затвердження програм, розкладу занять, форми планування освітнього процесу. Директор

23 листпада 2021р. Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗДО №39.

1.Про виконання рішень попередньої педради.          Директор

 1. Про роботу групи зі створення ВСЗЯО .       Вихователь-методист
 2. Про результати педагогічної діагностики \вересень\ дітей всіх груп                         Директор
 1. Про підсумки атестації 2021р. та план атестації та курсової перепідготовки на 2021/2022 н.р.                 Директор
 2. Про систему оцінювання якості освіти та освітньої діяльності у ЗДО №39.                         Вихователь-методист

23 березня 2022р.  Освітньо-ігрові технології як засіб розвитку пізнавального інтересу дошкільників.

1.Цілісність , системність та послідовність організації роботи з пізнавального розвитку дошкільників/ аналіз роботи вихователів/          Вихователь-методист

 1. Соціо- ігровий стиль роботи як технологія для дошкільнят. \ з досвіду роботи \ вихователь  Рижак  Н.І.
 2. Підсумки Конкурсу наповнення ігрових осередків стимульними матералами для розвитку пізнавального інтересу дошкільників . Директор

02 червня  2022р. Про результативність освітньої  роботи з дошкільниками в 2021-2022н.р.

1.Результати виконання рішень попереднього засідання педради.

 1. Результати самооцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО №39 «Журавлик».                Вихователь-методист ЗДО, голова робочої  групи з оцінювання

3. Про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі.      Практ.психолог

 1. Аналіз сформованості компетентностей у дітей всіх груп.

                                          Вихователь-методист

4.Самоаналіз роботи груп за  2021\2022н.р.  Вихователі груп

                         

5.Обговорення та затвердження плану роботи ЗДО на літній період

                                                     Вихователь-методист

Всі засідання пройшли з активною участю педагогів.

До педради 23.03.2022р.  проведено  виставку ігрового матеріалу в режимі ОНЛАЙН

Вихователь-методист матеріали ОНЛАЙН виставки оформила  презентацією та виставила  на сайт ЗДО .     

Впродовж року в закладі працювали дві творчі групи   :

Перша із вивчення застосування ЛЕГО-технології у освітньому процесі ЗДО,

Друга з питання фінансово-екномічної грамотності дітей.

З наступного навчального року за бажанням вихователів  лего –технологію будуть застосовувати в освітньому процесі групи.

Проведено майстер-клас у січні 2022р. « Соціо-ігрові технології в роботі з дітьми дошкільного віку». З соціо-ігровими технологіями познайомила Рижак Н.І., а з освітньо-ігровими технологіями – Молнар Л.В..

Протягом 2021\2022н.р. колективних переглядів не проводили у зв’язку з карантинними заходами COVID-19,  але показові  заняття у наступних вихователів проведені та записано на відео-фільм, з яким вихователі мали можливість познайомитись.

 10 листопада 2021р. Ортутай З.Ю. на тему « Подарунки природи» за програмою « Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»;

18 листопада 2021р муз.керівник Попович А.Е. тематичне комплексне  заняття «Музика осені»;

29 листопада 2021р. вихователь Бертич Т.Й.  природничий квест « У пошуках скарбів»;

10 грудня 2021р.вихователь Гошко О.В. комплексне на тему «Зимовий одяг»;

17 грудня 2021р. вихователь  Молнар Л.В.- інтегроване  на тему « Сім’я, родина»;

10травня  2022 р. Некрилова Х.А. інтегроване на тему « Нежива природа»;

 18 травня 2022р.вихователь    Ситар Н.А. інтегроване заняття на тему «Сорочка-вишиванка».

Впродовж року проведено 3 засідання  круглого столу з обміну думками про новий Базовий уомпонент дошкільної освіти. Питання запровадження варіативної частини залишилось для нашого закладу відкрите, а саме питання:

– шляхи запроводження завдань варіативної частини,

– місце варіативної частини в режимі дня.

Курси підвищення кваліфікації пройшли 10 педагогів :   вчитель-логопед Ємельянова Л.О. / 30 год. / вихователі : Гошко О.В., Некрилова Х.А.,Шванда Н.І., Рижак  Н.І., Старикова Н.Р.,Стець Г.П., Ситар Н.А., Гутич О.І. , Домбровська А.В.

Атестацію успішно пройшли  6 педагогів.

Атестовано комісією І рівня  2 педагоги :

присвоєна  кваліфікаційна  категорія «спеціаліст другої категорії» вихователю Ортутай З.Ю.;

 підтверджено 11 тарифний розряд вихователю Некриловій Х.А.

Атестовано комісією ІІ рівня наступних педагогів:

вихователя Гошко О.В. відповідає раніше присвоєним  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному  званню «вихователь-методист»; 

вихователя- методиста  Машкару М.М. .відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «стариший вихователь» ;

музичного  керівника  Попович А.Е. відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

практичного  психолога  Молнар Л.В. відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

 

Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей. 

         Пріоритетними у 2021/2022 навчальному році були і залишаються здоров’я наших дітей. Удосконаленню системи фізичного виховання узакладі дошкільної освіти сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю дітей.

       Заклад дошкільної  освіти має медичний кабінет, кабінет фізіотерапевтичних процедур та ззолятор. Обладнання відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей ЗДО №39 забезпечує медична сестра   Сімчера Л.І. та медсестра Юнчик Т.. Сайт нашого закладу містить сторінку медсестри, на якій висвітлюється широкий спектр інформації щодо оздоровлення та здоров’язберігаючих заходів  для наших дітей та батьків.

          У кожній віковій групі, за результатами  антропометричних вимірюваннь, наявний листок здоров’я дітей, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

    Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор.

Відсоток виконання дітоднів складає 82 % . Причина – робота ЗДО в карантинному режимі та запроваждення в Україні воєнного стану.  

На диспансерному обліку впродовж року знаходились  69 дітей

усього дітей з діагнозом

кількість

1

Хвороби крові, кровотворних органів

0

2

Хвороби ока

0

3

Хвороби вуха

1

4

Хвороби органів дихання

1

5

Неврологічні захворювання

1

6

Хвороби шкіри

3

7

Хірургічні хвороби

1

8

Сколіотична постава

54

9

Плоскоступість

8

10

Вальгусна деформація стопи

0

 

   Дані діти занесені до листків здоров’я групи та з ними проводилась відповідна робота.        

   Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.  Проводилася санітарно-просвітницька робота з батьками медичними працівниками через вайбер-групи та на сайті ЗДО у зв’язку з карантином на COVID-19 та запроводженням воєнного стану.

      Робота медичного персоналу на протязі 2021-2022 н.р. була проведена на належному рівні.

Освітній процес направлено на валеологічну спрямованість. Проведено 7 днів здоров’я під час яких вихователі проводили заняття валеологічного змісту а щоденно проводились міні-тренінги  з миття рук валеогогічні дидактичні,сюжетно-рольові ігри та інші форми роботи з дітьми.  .

Всі педагоги використовували  здоров’язберігаючі, здоров’я формуючі технології. Постійно велась робота з формування правильної постави, профілактики плоскостопості. До  ранкової та гагієнічної гімнастики введені вправи на попередження плоскостопості та постави, в ортопедичних групах вихователі проводили вправи з ЛФК. ( у зв’язку із відсутністю  медсестри ЛФК).

Дієвого значення для збереження здоров’я вихованців та профілактики різного роду захворювань в закладі має  наявність у кожній групі кварцової лампи . Які знижують рівень розповсюдження інфекційних захворювань та доповнює обов’язкове дотримання правил по влаштуванню та утриманню приміщень. Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ЗДО та медичної сестри у 2021-2022 н.р. було  зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників. Дана задача вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення.

Систематично директор та сестра медична старша контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, кварцування, рухового режиму, санітарного  стану, та виконання протиепідемічних заходів щодо профілактики захворювання  на COVID-19, що теж відіграє невід’ємну роль у збереженні здоров’я вихованців. Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою. Також сестрою медичною закладу, постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з батьками, працівниками та дітьми, щодо попередження різних видів захворювання та  проходження медичного огляду працівниками ЗДО. У  час запроваждення воєнного стану ця робота з батьками проводилась через  консультування у групових  Viber.

Адміністрація контролює дотримання термінів проходження медичних оглядів працюючими.

Впродовж року  в закладі проведено  Тижні  безпеки життєдіяльності дитини:

Листопад 2021р. безпеки вуличного руху  « Безпечні вулиці нашого міста»

Квітень 2022 р.Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2.06 проведено День БЖД Безпека дитини в літній  період.

Липень 2022р. Тиждень безпеки життєдіяльності

 

 

Аналіз стану харчування

Робота з організацією харчування дітей ЗДО здійснюється згідно постанови Кабінет Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

У закладі організовано трьох разовий режим харчування та забезпечено оптимальний питний режим для дітей.

Для урізноманітнення раціону дітей протягом навчального року медичною сестрою розроблена нова картотека страв.

Адміністрація закладу протягом навчального року приділяла особливу увагу тому,щоб продукти харчування , що надходили до ЗДО , були якісними та відповідали вимогам державних стандартів,супроводжувалися накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

В закладі розроблено картотеку страв,примірне меню та вся бухгалтерська документація відповідно програми HACCP.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні.

Основним принципом організації харчування,саме в ЗДО №39 є:

Забезпечення санітарно-гігієнічних норм,дотримання всіх санітарних вимог до роздачі готових страв,забезпечити миючими засобами для обробки посуду,наявність відповідної кількості посуду,спецодягу,формування у дітей культурно-гігієнічних навичок,дотримання режиму харчування,наявність меню розкладки,яке вміщує розклад для дітей віком  1-3 років та дітей віком від 3-4років і  4-6(7) років відповідно до затверджених норм харчування. Організація харчування в групах знаходиться в належному стані . Питний режим організовано згідно вимогам,всі групи забезпечені питною водою з кулерів, кип’ячена вода завжди свіжа в наявності. Меню щоденно висвітлюється на сайті ЗДО.

В умовах роботи закладу ,під час карантину на COVID-19,меню розміщується також в мобільному додатку Viber кожної групи та в доступному для батьків інформаційному місці на території закладу.

Педагогічні працівники дотримуються принципів наступності,єдності вимог в закладі дошкільної освіти і в родині.Виконання вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних навичок,питання раціонального харчування дітей вносяться у тематику засідань батьківських комітетів груп, батьківських зборів,виробничих нарад ,а також розглядаються на засвіданнях ради з харчування.

Слід засначити що на протязі 2021-2022р.у ЗДО не було жодного випадку харчових отруєнь,що свідчить про належний стан організації харчування,так як контроль за організацією харчування проводиться постійно.

 

Адміністративно- господарська робота

Вся адміністративно- господарська  робота була побудована на створенні відповідних, безпечних умов для виховання,навчання та розвитку дітей в період карантину на COVID-19 та запровадження в Україні воєнного стану.

Впродовж 9 місяців виконано наступні роботи : 

 1. Всі групи та майданчики готові до літнього оздоровлення :

– облаштовано та пофарбовано  ігрові споруди;

–  оновлено великий ігровий матеріал;

– проведена робота із закриття дерев’яними кришками пасочниць на всіх майданчиках ЗДО.

Завезено пісок;

– в групах облаштовано ігрові зони.

 1. Оновлено зелену зону, подвір’я квітами, хвойними насадженнями.
 2. Закуплено шланги для поливання майданчиків, клумб.
 3. В 4-х групах зроблено штучну тіньову завісу на майданчиках.

5.Впродовж року проводилась закупка миючих засобів, дезинфекторів, медичного інвентаря, іграшок.  Дану інформацію можна переглядати на Сайті ЗДО на « Для вас батьки» «  Сторінка батьківського комітету».

 1. Проведено профілактичний ремонт кухні та інвентаря, забезпечено всім необхідним.
 2. Заклад повністю забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом, миючими засобами, медикаментами.

  Аналіз роботи закладу за 2021/2022 н.р., самооцінювання  освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі дошкільної освіти показали сильна та слабі сторони діяльності ЗДО та окреслити коло питань,які необхідно усунути в наступному навчальному році та намітити завдання закладу на 2022/2023 навчальний рік.

В закладі створені якісні умови для навчання,розвитку та виховання дітей. Заклад освіти щоденно  надає якісну освіту дітям. Режим роботи закладу задовільняє всіх учасників освітнього процесу.  А ле разом з цим виявились слабкі сторони роботи ЗДО :

 1. Неукомплектованість закладу педагогічними кадрами.
 2. Недостатня комп’ютерна грамотність педагогів. Низький рівень застосування ІКТ в освітньому процесі.
 3. Не всі напрями варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти виконувались впродовж року.
 4. Педагогічна діагностика дітей на кінець року показала середній рівень мовленнєвого розвитку дітей ( 20% дітей мають середній або низький рівень).24% дітей мають середній та низький компетентності за освітнім напрямом “Дитина у світі мистецтва».
 5. Працівники ЗДО та батьки здобувачів дошкільної освіти недостатньо залучаються до розроблення плану роботи закладу освіти та інших стратегічних документів ЗДО.

 

РОЗДІЛ ІІ.  ЗАВДАННЯ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК :

 

 1. Продовжити розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗДО №39 «Журавлик» , напрям «Фахова діяльність педагогічних працівників».
 2. Посилити роботу з національно-патріотичного виховання з усіма членами освітнього процесу ЗДО.
 3. 3. Оптимізувати роботу зрозвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку задопомогою інноваційних методів навчання.
 4. Сприяти набуттю мистецько-творчої компетентності дитини через її участь у художньо-продуктивній, музичній, театральній діяльності.
 5. Зміцнювати здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників.

 

РОЗДІЛ ІІІ.  ДІЯЛЬНІСТЬ  СТРУКТУР  КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ.

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ \ КОНФЕРЕНЦІЯ\ КОЛЕКТИВУ

Відповідальність сім’ї за розвиток дитини- одна з умов виконання Державного стандарту дошкільної освіти в Україні.

Звіт керівника ЗДО .

 

 

 

06.2023

 

 

 

директор

 

 

ПЕДРАДИ :

І. Тема: «Основні  питання діяльності ЗДО у 2022/2023н.р.» 

1..Підсумки освітньої роботи за 2022-2023 н.р.

 2.Підсумки  підготовки  груп до новго навчального року»(  звіт про огляд готовності груп до освітнього процесу).

2.1. Обговорення та затвердження річного плану роботи.

2.2. Організація  освітнього процесу з дітьми в 2022/2023н.р..

2.3. Затвердження: освітніх  програм, розкладу занять, форми планування освітнього процесу, розпорядку дня .

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

 

 

вихователь-методист

 

директор

 

 

вихов.-метод.

 

вихователь-методист

 

 

 

ІІ. Тема: Мистецька освіта дошкільни-ків: не відтворювати, а творити.

1. Результати виконання рішень попереднього засідання педради (керівник ЗДО).
2. Робота педагогів  з набуття  мистецько-творчої компетентності  дітей через їх участь в художньо-продуктивній, музич-ній та театральній діяльності

3. Вплив нетрадиційних технік малювання на розвиток творчих здібностей дошкільників (із досвіду роботи: вихователя середніх та  старших груп).

 

4.Організація роботи муз.керівника з набуття мистецько-творчої компетентності у музичній та театралізованій діяльності.

       ( з досвіду роботи муз.керівника)

5. Практикум «Як стимулювати творчу активність дошкільників»

6. Затвердити план курсової перепідготовки на 2023 рік

11

 

 

 

 

директор

 

вихователь-методист

 

 

Хома С.В.,

Ситар Н.А. Молнар Л.В.

 

 

 

Гордійчук В.Т.

 

 

 

 

вихователь-методист

 
       
       

ІІІ.  Тема: . Формуємо мовленнєву компетентність дошкільника через застосування інноваційних  методів

 1. Результати виконання рішень попереднього засідання педради .

2. Цілісність, системність і послідовність планування й організації мовленнєвої роботи з дітьми (аналіз роботи вихователів).

3. Розвиток уміння дітей висловлювати власну думку під час участі в полілогах і проблемних бесідах (із досвіду роботи: вихователі  старших груп ).

5. Прийоми активізації мовленнєвої активності дітей молодшого дошкільного віку ( обмін досвідом)

6. Презентація   технологій з мовленнєвої роботи (круги Луллія, коректурні таблиці, схеми-моделі, мнемотаблиці)

 

03

 

 

 

 

 

директор

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

Корнута Н.І., Старикова Н.Р.

Пуйко Г.І.

 

 

 

 

Гутич О.І.,    Дзярук Н.О., вих.мол.№2

 

 

Стець Г.П. ,

Ортутай З.Ю.,

Бертич Т.Й.,

 
       

ІУ. Тема: Про результативність освітньої  роботи з дошкільниками в 2022-2023н.р.

1.Результати виконання рішень попереднього засідання педради.

2.Про участь педагогів в методичній роботі закладу (результати моніторингу)

3. Про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі

4.Обговорення та затвердження плану роботи ЗДО на літній період

5.Самоаналіз  роботи груп за навчальний рік.

 

 

05

 

 

 

директор

 

вихов.-методист       

 

практ.психолог

 

 

директор

 

 

вихователі груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробничі наради

     

Підсумки роботи колективу ЗДО в період воєнного стану під час  літнього оздоровлення.

Звіт всіх служб ЗДО.

 

Готовність пристосованого приміщення( бомбосховища) до експлуатації.

Затвердження плану евакуації дітей та відповідальність всіх працівників ЗДО під час повітряної тривоги.

Затвердження мережі та графіку роботи всіх працівників ЗДО.

09

 

 

старша м\с

вихов.-методист

завгосп,дієтсестра

завгосп

 

директор

 

 

директор

 

Аналіз виконання норм з харчування.

Проведення тендерів та замовлення продуктів  харчування.

Затвердження графіку відпусток на 2023р.

Виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання всіх учасників освітнього процесу у ЗДО.

Аналіз захворюваності дітей.

12

дієтсестра

бухгалтер,комірник

голова профкому

вихов.-метод.

 

старша м\с

 

Аналіз відвідування дітьми ЗДО .

Організація харчування у ЗДО відповідно Постанови КМУ №305.

– забезпечення продуктами харчування,

– організація роздачі їжі з кухні та в групах. 

– харчування працівників ЗДО,

-стан оплати за харчування.

03

директор

 

 

комірник

старша м\с

 

директор

бухгалтер

 

Ознайомлення з планом роботи ЗДО на оздоровчий період.

Харчування дітей в літній період.

 

Організація загартування дітей.

Організація освітнього процесу влітку.

05

директор

 

дієтсестра

 

старша м\с

 

вихов.-методист

 

 

Адміністративні наради

     

Аналіз створених умов для роботи за комплексною програмою «Українське дошкілля».

Готовність груп та ЗДО в цілому до нового навчального року. Стан техніки безпеки в групах та на групових майданчиках.

Про проведення евакуації дітей в час  повітряної тривоги.

Режим роботи ЗДО та всіх служб ЗДО.

Підготовка до опалювального сезону.

09

Директор, вихователь-методист, завгосп,

 

Забезпечення кадрами ЗДО.

Про атестацію педагогічних працівників у 2023 р.

Стан оплати за харчування. Діти пільгових категорій.

Організація харчування дітей( роздача їжі з кухні та у групах).

10

директор

вихов.-методист

 

бухгалтер,    діловод,

вихов.-методист, дієтсестра

 

Готовність до опалювального періоду.

Про результати вивчення питання дотримання правил БЖД та санітарного стану всіх приміщень ЗДО.

Підготовка до проведення Новорічних свят.

11

завгосп,

 

вихов.-методист

старша м\с,

виховат.-методист

 

Про стан організації методичної роботи з педагогами.

Про стан ведення особових справ, електронних трудових книжок.

Аналіз проведення Новорічних свят.

 

Санітарний стан приміщень ЗДО.

12

вихов.-метод.

 

діловод

 

директор

старша медсестра

 

Аналіз роботи із зверненням громадян.  Стан батьківської оплати за харчування, пільговики

Дотримання режиму в час воєнного стану, карантину.

Аналіз виконання норм харчування за 09-12.2022р.

Робота вихователів із самоосвіти.

01

директор,

бухгалтер, діловод

старша медсестра

дієтсестра

 

вихователь-методист,

 

Про роботу атестаційної комісії у ЗДО.

Виконання посадових обов’язків .

 

Якість освітнього процесу в групах.

02

заст.голови АК

завгосп, вихов.-метод.,

 

Організація роботи з органами громадського самоврядування.

Аналіз відвідування та захворюваності у ЗДО.

Стан травматизму у ЗДО( дорослих, дитячого).

03

Директор, старша м\с,

 

Робота з охорони праці та БЖД:

проведення інструктажів,

проведення освітнього процесу з БЖД.

Робота психолога з дітьми переселенцями.

Про підготовку та проведення випускних свят.

04

завгосп,

вихов.-методист

практ.психолог

директор

 

  Про організацію літнього оздоровлення дітей.

Про дотримання працівниками ЗДО правил внутрішнього трудового розпорядку.

Стан оплати праці за харчування дітей.

05

старша м\с

 

завгосп, вихователь-методист,

 

бухгалтер

 

 

Робота атестаційної комісії

     

Створити атестаційну комісію . Скласти план роботи .

до 20.09

   
       

Ознайомлення педагогічних працівників, які підлягають атестації з наказом «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу.»

до 20 .09

   
       
       

Ознайомлення педагогів які атестуються з Типовим положенням про атестацію.

Оформлення атестаційного кутка.

до 25.09

   

Приймання заяв про перенесення терміну атестації,про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії /тарифного розряду/, про позачергову атестацію.

до 06.10

   

Провести засідання атестаційної комісії:

– ознайомлення з наказом управління освіти «Про атестацію педагогічних працівників м.Ужгорода  в 2022-2023 н.р.»,

–  розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії.

Ознайомлення із списком педагогів , які проходять атестацію в даному навчальному році.

09

Голова АК

 

  Провести 2-ге засідання атестаційної комісії.

Розгляд заяв на атестацію в 2022-2023 н.р.

 Розгляд та затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають атестації  в даному навчальному році;

Затвердження індивідуальних графіків атестації. 

 

до 10.10

члени АК

протокол

Відвідування різних форм роботи з дітьми у педагогів,які атестуються.

з 20.10 по 15.03

члени АК

 

Узагальнення результатів діяльності педагогів у міжатестаційний період. Ознайомлення з  характеристикою на педагогів,які атестуються.

до 01. 03.2023р.

вихователь-методист

 

директор

 

Підсумкове засідання атестаційної комісії:

– Про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи;

-Розгляд атестаційних матеріалів;

– Презентація досвіду роботи вихователя.

– Ознайомлення з атестаційними листами (2 примірники)

– Розгляд клопотання про присвоєння                    ( відповідність раніше присвоєним) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання;

-16-17.03 2023р.

 

 

вих.-методист

 

 

 

члени АК

педагог, який атестується,

голова АК

 

Список педагогів , які атестуються у 2022-2023 н.р. :

Вихователі:

Ситар Н.А.,

Шванда Н.І.,

Гутич О.І.,

Гордійчук В.Т., муз.керівник,

     

 

Робота комісії з харчування

     

Аналіз роботи комісії з організації харчування  відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 №305

     

Звіт дієтсестри по харчуванню, аналіз виконання норм харчування.

12. 2022

   

Оприлюднювати   матеріали щодо харчування дітей .

постійно

 

дієтсестра

 

 

Проводити систематичне інформування батьків про зміни в харчуванні дітей на сайті ЗДО та у вайбер-групах.

 

 

 

1 раз в

дієтсестра

вихов.-методист

Оприлюднювати примірне сезонне меню на сайті ЗДО.

квартал

щоденно

 

 

дієтсестра

Публікувати щоденне меню на сайті ЗДО.

   

Проводити широку інформаційно-просвітницьку роботу з батьками груп щодо змін в харчуванні дітей та необхідності забезпечення єдиних підходів в організації здорового харчування дітей у ЗДО та в сім’ї, відповідно до календарних планів.

 

постійно

вихователі

       

 

Робота комісії з охорони праці та БЖД

     

Виконання вимог Положення про органі-зацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в ЗДО, затвердженого наказом МОН від 26.12.2017 № 1669( пп.4 п1р ІУ), нові постанови в період воєнного стану.

постійно

директор, завгосп

 

Ознайомлення з посадовими інструкціями всіх працівників.

09

завгосп

 

Проведення заходів БЖД з дітьми відпо-відно до плану роботи під час воєнного стану.

11,04, 05

вихователь-методист, вихователі груп

 

Оновлення документації з охорони праці:

– Журнал реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці;

-Журнал реєстрації вступного інструктажу;

– Журнал реєстрації  інструктажу на робочому місці;

-Журнал реєстрації осіб,що потерпіли від нещасних випадків;

-Журнал оперативного контролю.

     

Провести перевірку опору ізоляції

1 раз в рік

завгосп

 

Оформлення актів з охорони праці  БЖД та  ЦО:

-Акт готовності до нового навчального року

 

– Акт загального технічного огляду будівлі і споруд ЗДО.

 

 

-Акт-дозвіл на проведення занять у спортивній залі.

– Акт-дозвіл на випробування спортивного обладнання.

-Акт технічного обслуговування й перевірки внутрішніх пожежних кранів .

 

 

08.2022

 

10-11 2022

03-04. 2023

01.09. 2022

до 05.09.

2022

 

1 раз в 6 міс.

   

 

Робота комісії з цивільного захисту, пожежної охорони

     

Забезпечення виконання заходів з ЦЗ

постійно

завгосп

 

Оновити та розмістити інформацію про заходи постійно безпеки та дії у разі виникнення надзвичайної ситуації.

     

Провести об’єктові тренування і навчання з питання ЦЗ.

1 раз в рік

   

Дотримуватись протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфіто-тичного режиму ЗДО.

постійно

всі працівники ЗДО

 

Забезпечити виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, своєчасного проведення інструктажів

 

завгосп

 

Виконання вимог приписів, постанов та  розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює держнагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки.

постійно

завгосп

 

Утримувати  у справному стані засоби цивільного та протипожежного захисту та не використовувати їх не за призначенням.

постійно

завгосп

 

Здійснювати заходи ЦЗ, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій.

постійно

   

Розробити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід із зазначеного питання.

 

завгосп

 

Сприяти організації та проведенню оцінки стану готовності до виконання за призначенням споруд подвійного призначення зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з інвалідністю.

до 25.12.2022

   

Оприлюднювати інформацію про місце розташування та стан готовності на сайті ЗДО.

     

 

Робота комісії з проведення експертизи цінності документів

     

Розроблення проєкту номенклатури ЗДО \ зміни,доповнення\

до 20.12.2022

діловод

 

Перегляд терміну зберігання документів-  експертиза цінності документів відповідно до індексації\строків зберігання\ 

12.2022 – 01 2023

діловод

 

Ведення та зберігання ділової документації відповідно до вимог.

постійно

діловод

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІУ.                  ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

Методична тема «Формувати стійку мотивацію педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах запровадження Базового компоненту дошкільної освіти та оновленого змісту освітнього процесу і викликів сьогодення.»

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

   

1.

МЕТОДИЧНІ ФОРМИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

 

 

 

1.1.

СЕМІНАРИ, ПРАКТИКУМИ,

МАЙСТЕР-КЛАСИ

 

 

 

 

Практикум для млодих спеціалістів та новопризначених вихователів

Система роботи ЗДО з проведення освітнього процесу з дітьми.

09

вихов.-методист

 

 

Семінар

Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми

1.Як організувати полілог і проблемну бесіду

2. Літературний проєкт – метод формування мовленнєвої компетентності дітей.

11

вихов.-метод.

 

 

 

 

Майстер-клас 

Робота вихователя із звукової культури мовлення

12

Ємельянова Л.О.,

вихов.-метод.

 

 

Майстер-клас  Використання пед.технологій у навчанні зв’язного мовлення дітей.

02

Стець Г.П.

Бертич Т.Й.

 

1.2.

 

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

1. Наступність в роботі ЗДО та НУШ.

– Ознайомлення з програмою 1 кл.НУШ

2. Виконання варіативної складової БКДО.

 

11

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

Нова редакція програми «Українське дошкілля». Шляхи реалізації.

09

вихователь-методист

 

 

1.3.

 

ОГЛЯДИ,КОНКУРСИ-ОГЛЯДИ, ВИСТАВКИ

 

 

 

 

 

Огляд  Готовність груп до нового навчального року.

09

Директор

 

 

Огляд-Конкурс  «Робота вихователя  і  дітей в  літературному проєкті.» Відповідно Положення.

03

 

 

 

вихователь-методист, вихователі груп

 

Виставка

 

Виставка творів  декоративно-ужиткового мистецтва .

 

 

11

 

 

 

1.5.

 

РОБОТА З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ

 

 

 

 

Назначити наставників для молодих спеціалістів.

до 16.09

директор (наказ)

 

 

Анкетування  спеціалістів до 3-х років .

до 25.09

 

 

 

Скласти План роботи з молодими спеціалістами.

до 01.10

вихо.-методист, наставники

 

 

Робота з молодими спеціалістами відповідно плану

впродовж року

наставники

 

1.6.

ПРОЕКТИ

 

 

 

 

Літературний проєкт

Робота вихователя і дітей в проєкті

старші групи

середні

молодші

 

 

26-30.12

 

24-28.01

20-24.02

всі педагоги ЗДО

 

1.7

САМООСВІТА

Як організувати полілог і проблемну бесіду .

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ І

 

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РІДНОЇ МОВИ .

книга А.М.Богуш, Н.В.Гавриш » Укра-їнська лінгводидактика»

Виховання звукової культури мовлення у дітей

Методика словникової роботи в дошкільному закладі

Формування граматичної правильності мовлення у дітей

Методика розвитку зв’язного мовлення у дітей

Методика розвитку виразності мовлення.

Планування роботи з розвитку мовлення

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

12

 

01

 

02

 

03

 

04

 

вихователі ЗДО

 

1.8.

КОНСУЛЬТАЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 « Організація роботи із самоосвіти». Для нових педагогів

09

вихов.-методист

 

 

 

 

Здійснення індивідуального та  особистісно-орієнтовано-го підходу в  навчанні дітей.

09

вихов.-методист

 

 

Типові помилки вихователя на занятті, які перешкоджають активізації мовлення дітей.
 

10

вихов.-методист

 

 

Як допомогти собі та  дитині у стресовій ситуації.

10

практ.психолог

 

 

Мистецька освіта дошкільнят:   свобода, творчість, інтеграція

10

вихов.-мотодист

 

 

Ставимо запитання правильно. Пам’ятка

11

вихов.-методист

 

 

Робота з гіперактивними дітьми.

12

практ.психолог

 

 

 

Спільна робота муз.керівника і вихователя над підготовкою  дітей до свята.

12

вихов.-методист

 

 

Як знайомити дітей з народно-обрядовими святами.

01

муз.кер.

 

 

Колективне сюжетоскладання. Методика проведення.

02

вихов.-методист

 

 

Національно-патріотичне виховання всіх

 

 учасників освітнього процесу ЗДО.

03

директор           

 

 

Проведення вивчення рівня сформованості компетентностей дітей старшої групи ( для вихов.старших груп)

04

вих.-методист           

 

 

Як організувати дослідно-експериментальну роботу з дітьми на прогулянці.

05

вихователь-методист

 

1.8

Колективні перегляди

 

 

 

 

Колективні перегляди комбінованих занять із розвитку мовлення:

у молодшій групі

  

у середній групі

 

у старшій групі

 

 

 

01

 

02

 

03

 

 

 

Гутич О.І.

 

 

Стець Г.П.

 

Рижак Н.І.

 

 

Театралізована діяльність дітей на муз.розвагах.

11

Гордійчук В.Т.

 

 

Заняття з образотворчої діяльності  :

 

 

 

 

Бецанич Г.С.

10

 

 

 

 Шванда Н.І.

11

 

 

 

Ситар Н.А.,

10

 

 

 

Дидактична лялька в освітньому процесі дітей 3-го року життя    

05

Малеш М.В.

 

 

2.

ЗАХОДИ З АТЕСТАЦІЇ

Індивідуальна бесіда з педагогами,які атестуються що їх індивідуального плану атестації.

Аналіз індивідуальної картки щодо роботи вихователя в міжатестаційний період.

Вивчення роботи вихователя.

Написання характеристики.

Заповнення атестаційного листа.

 

09

 

 

 

02

 

 

10-02

 

03

 

 

 

3.

ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

 

 

Проаналізувати перспективний план курсової перепідготовки, внести зміни.

09

 

вихователь –методист

 

Зареєстровати педагогів на проходження  курсової  перепідготовки  на 2023 рік.

11

вихов.-

методист

 

Затвердити план курсової перепідготовки на 2023 рік на педраді та виставити на сайт ЗДО.

   

 

Направити на курсову перепідготовку :

-вихователів :

Малеш М.В,

Бертич Т.Й.,

Хому С.В.,

Халахан І.М.

вчителя-логопеда     Ємельянову Л.О.

директора  Фучко О.М.,

 

директор

 

– Допомогти вихователям скласти індивідуальний маршрут  професійного розвитку на 2022-2023 н.р.

09

вихователь-методист

 

Проаналізувати виконання завдань індивідуального маршруту \ молоді спеціалісти\

01,05

вихов.-методист

 

Контролювати відвідування різних форм метод.роботи у ЗДО та у місті \ щоденники самоосвіти\

протягом

року

директор

 

     

 

 

Провести  практикум для педагогів із застосування використанні сучасних медіатехнологій

01

 

 

Робота в комп’ютері , завантаження  та збереження файлів

 

Гордійчук В.Т.

 

Майстер-клас «Технологія створення мультимедійної презентації», портфоліо

 

вихователь-методист

 

Робота в програмі ЗУМ.

 

Гошко О.В.

 

     

 

4.

УЧАСТЬ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ \ РІЗНОГО РІВНЯ\

Відповідно плану роботи

ЦПРПП м.Ужгорода

   

 

5.

 

 

 

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ\ розвиток компетентності дітей, проф. компетентності педагогів.

 

 

 

Розвиток  компетентності дітей :

 

 

 

Психологічна діагностика

 

 

 

Індивідуальна психологічна діагностика  дітей за заявою батьків, адміністрації

протягом року

практичний психолог

 

Індивідуальна діагностика

«Психологічна готовність    дітей до навчання в школі»

04-05.2023

практичний психолог

 

 Здійснення моніторингу роботи у групах ЗДО     відповідно Циклограми вивчення стану організації життєдіяльності дітей .

впродовж року

директор, старша медич-на сестра, вихов.-метод.

 

Розвиток проф. компетентності педагогів :

Тестування  вихователів ,які атестуються « Рівень професійної компетентності»

Діагностика :

–  Дослідження креативності вихователя.

 

–  Мовленнєва компетентність вихователя.

 

 

 

 

 

10

 

02

 

 

 

 

 

практ.психолог

 

вихов.-методист

 

 

Тестування педагогів на рівень володіння комп’ютером та медіаресурсами.

03

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РОЗДІЛ У. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконан-ня

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання

 

Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов:

 

 

 

Придбати  по мірі можливості на всі групи ЗДО мультимедійні дошки в комплекті.

протягом року

директор

 

Сприяти оновленню розвивального середовища у всіх групах ЗДО

протягом року

батьківські комітети груп

 

Закупити пральну машину.

протягом року

директор

 

Поповнити групи посудом, м’яким інвентарем, медикаментами, госп. Засобами, зособами захисту.

протягом року

директор

 

Облаштування фізкультурного майданчика штучним покриттям.

протягом року

директор

 

Оновити фізкультурний інвентар для спортивної зали

протягом року

директор

 

 

Ремонт паркану навколо ЗДО.  

протягом року

директор

 

 

Облаштування доріжок навколо ЗДО та до групових майданчиків

протягом року

директор

 

 

Заміна бойлера для води

протягом року

директор

 

 

Заміна вузла обліку газу.

до зимового періоду

директор

 

 

Заміна пісочниць, великих ігрових споруд на групових майданчиках( за потребою).

літо 2023р.

директор

 

 

Поточний ремонт групових приміщень \ за потребою\

 2023

директор

 

   

 

 

 

 

Ремонт стріхи,  ліньовки груп «Теремок», «Малюк», «Білосніжка», кабінет директора.

протягом року

директор

 

2

Інструктажі з питань охорони праці та БЖД

 

   

 

Вступний інструктаж з охорони праці та БЖД

за день до роботи

завгосп

 

Повторний інструктаж  з БЖД.

через 2 т.

завгосп

 

Інструкція про пожежну безпеку в ЗДО.

10.2022

завгосп

 

 Про дотримання пожежної безпеки під час Новорічних свят.

12..2022

завгосп

 

Про цівільну оборону.

02.2023

завгосп

 

Інструктаж « Про організа-цію охорони життя та здо-ров’я дітей в літній період»

05.2023

завгосп, вихователь-методист

 

Позаплановий інструктаж

відповідно Наказів МОН, обласної адміністрації, управління освіти .

протягом року

завгосп

 

Інструктаж «Про евакуацію під час повітряної тривоги»

протягом року

завгосп

 

3

Санітарно-просвітницька робота з усіма учасника-ми  освітнього процесу / гігієнічне виховання та навчання/.

впродовж року

 

 

Консультації для новопризначених педагогів:

– Виховання в дітей куль-турно-гігієнічних навичок.

– Дотримання норм культури споживання їжі.

 

09.2022р

 

вихов.-методист

 

Консультації для пом. вихователів :

– Як правильно роздати їжу,

– Правила миття посуду.

 

09.2022р, 01.2023р.

дієтсестра , завгосп

 

Познайомити з Постанова-ми КМУ та МОЗ щодо роботи ЗДО у карантинний період, в період воєнного стану.

з публікацією в пресі

старша медична сестра

 

Інструктажі щодо карантинних заходів та запобігання захворюваності.

1 раз в квартал

старша медична сестра

 

Проводити роз’яснювальну роботу щодо вакцинації та дотримання засобів безпеки.

протягом року

старша медична сестра

 

 

Консультування батьків \ через групові вайбер групи

щодо здоров’я дітей, режиму дотримання заходів безпеки.

протягом року

старша медична сестра

 

 

Консультування батьків переселенців щодо адаптаціїдітей до ЗДО.

09

практ.психо-лог

 

 

Як взаємодіяти з дитиною під час повітряної тривоги.

10

проакт.психо-лог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІ           ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконан-ня

Відповідаль-ний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Співпраця із закладами загальної середньої освіти

 

Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи: оцінка досягнень дітей в контексті освітньої програми та БКДО-2021( відповідно додатку  до Річного плану ЗДО)

   

 

2.

Проведення спільних заходів фізкультурно-оздоровчого та художньо-естетичного циклів

   

 

2.1.

Загальні заходи для дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичні свята та розваги

Підготувати та провести

музичні театралізовані  свята:

 

 

 

Свято музики

01.10

муз.керівники

 

Свято осені

10,11

муз.керівники

 

Свято новорічної ялинки

12

муз.керівники

 

Свято весни, мами

03

муз.керівники

 

 Свято випуску дітей до школи

06

муз.керівники

 

 

Муз.розваги для дітей

2 рази в місяць згідно Річного плану розваг.

впродовж року

муз.керівники

 

     

 

2.2.

Фізкультурні свята та розваги

 

 

 

 

 

Зимове фізкультурне свято.

       02

інстр.з ф-ри

 

Літнє фізкультурне свято

день сім’ї

15.05

інстр.з ф-ри

 

Фізкультурні розваги 

відповідно Річного плану фіз.розваг

 

інстр.з ф-ри

 

3.

Взаємодія з батьками

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

Загальні батьківські збори :

Про організацію освітнього процесу у ЗДО №39 у 2022-2023н.р.

Про роботу закладу в період воєнного стану.

Технічний стан будівля та пристосованого приміщення.

Вибори ради ЗДО.

Звіт про роботу ЗДО у 2022-2023 н.р.Ознайомлення з Планом роботи ЗДО на літній оздоровчий період.

Аналіз відвідування дітьми ЗДО, харчування дітей та оплати за харчування.

 

 

 

09

 

 

 

 

 

05

 

 

Директор

 

3.2.

Групові батьківські збори

 

у групі раннього віку

1.Чого ми навчимось. Батьки і вихователі – партнери.

Як ми пройшли адаптацію.

Безпека дитини у час запроваждення воєнного стану в Україні.

2. Розвиток самостійності у дітей. Чого ми навчились .

 

у групах дітей  молодшого дошкільного віку

1. « Перший крок у дитсадок». Як ми пройшли адаптацію.

Правила поведінки у дитячому садку для дорослих і дітей.

Безпека дитини у час запроваждення воєнного стану в Україні.

2. Виховання самостійності у дітей в самообслуговуванні.

Чого ми навчились.

 

у групах дітей середнього дошкільного віку

1. «Вже не малята, але ще не дорослі». Виховання і навчання дітей дітей 5-го року життя. Безпека дитини у час запроваждення воєнного стану в Україні.

2. Чого ми навчилися. Як оздоровити дитину у літній час.

 

у групах дітей старшого дошкільного віку

1. Формування в дітей компетенцій, передбачених БКДО на  партнерських засадах. Батьки та вихователі – партнери. Безпека дитини у час запроваждення воєнного стану в Україні.

2.Готовність вашої дитини до навчання в школі. Як обрати школу для вашої дитини.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УІІ. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ \ контрольна функція управління\

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

6.1.

Вивчення стану організації освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

тематичний контроль

Стан роботи з розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.

старших груп ,

середніх груп

 

·         Стан роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей:

·         середнього дошкільного віку

 старшого дошкільного віку молодшого дошкільного віку

 

 

10

11

 

 

 

01

 

02

03

директор,  вихователь-методист ,

 

 

3.

фронтальний контроль

     група    

старша група №1

молодша група №3

 

 

12

01

вихователь-методист, директор  

 

 

 

 

підсумковий

– моніторинг компетентностей дітей

 

 

– самооцінювання за міжатестаційнийперіод

09,12

04,05

 

 

 

02

вихователі груп

 

 

 

педагоги, які прох.атест.

 

 

5.

оперативний контроль

-фізкультурно-оздоровча робота:

проведення занять з фізкультури,

рухливих ігор,

ранкової гімнатики

гімнастики після сну

– культура споживання їжі

-прогулянка

09,10

09,01,05

 

 

11,12,02,04

10,04

директор, вихователь-методист, старша медсестра

відповідно Плану-циклограми

внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу

 

 

вибірковий

Планування освітньої роботи

Організація освітнього процесу під час занять

 

порівняльний

Організація трудової діяльності :  чергувань

колективна праця

Організація дослідно-експериментальної роботи

 

10,02,05

 

щоденно

 

 

10,04

 

 

 

02

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 Коментарі Вимкнено до Річний план ЗДО