Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

15.08.2022р. Понеділок. СНІДАНОК:Суп молочний з вермішелю.Хліб з маслом.Яйце варене.Чай(трав'яний)Фрукти свіжі (Апельсини) . . ОБІД: Суп овочевий зі сметаною.Хліб цільнозерновий.Індичка в сметані.Каша гречана в'язка.Свіжий огірок.Сік фруктовий. . . .. ВЕЧЕРЯ:Ліниві вареники в солодких сухарях.Компот із свіжоморожених фруктів. .

Пріоритети освітньої роботи ЗДО в 2019-2020 н р-2

Організація освітнього процесу в ЗДО в 2019-2020н.р.

Пріоритети організації освітнього процесу в 2020-2021 н.р.

Організація освітнього процесу у ЗДО №39 у 2021-2022 н.р.

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ:                                                                                                                          

                                                          Директор ЗДО № 39                                                                                                     

                                                                              __________ О.М. Фучко                                                                                                                                                                                                                                               

                             РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 закладу дошкільної освіти № 39 «Журавлик»

комбінованого типу

Ужгородської міської ради Закарпатської області

на  2021/2022 навчальний рік

 

                             

                                        Схвалено педагогічною радою ЗДО № 39

                                              протокол  №  1 від 15  вересня 2021р.

 

ЗМІСТ

І розділ.   Аналіз роботи  закладу дошкільної освіти  № 39 за

2020 /2021 навчальний рік…………………………………………………………… 2-24

ІІ розділ. Завдання на новий 2021 /2022 навчальний рік…………………25

ІІІ розділ. Діяльність  структур  колегіального  управління. ……26-34  

ІV розділ. Діяльність методичного кабінету……………………………..35-40

V розділ. Адміністративно – господарська  діяльність………………41-43

УІ розділ.  Організаційно-педагогічна робота……………………………44-47

 VIІ розділ УІ. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності…………………………………………………………………………………..48-49

Додатки

 1. План спільної роботи закладу дошкільної освіти № 39 та УЗОШ І–ІІІ ст. № 6 ім. В.С. Гренджі-Донського.
 2. План заходів закладу дошкільної освіти № 39 щодо «Охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей».

      3. План заходів закладу дошкільної освіти № 39 щодо «Охорони дитинства».

4.План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу.

5. План-циклограма Внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування ЗДО.

 

Аналіз роботи закладу дошкільної освіти  за 2020/2021 н.р.

 1. Заклад дошкільної освіти №39 та його функціювання

 Робота закладу дошкільної освіти №39 «Журавлик  у 2020/2021 навчальному році проводилась відповідно  Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ (із змінами), Положення про заклад дошкільної освіти , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86) інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», наведених у додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 № 1/9-411, Плану роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік, з урахуванням плану роботи управління освіти Ужгородської міської ради  наказ № 123 від 31.08.2020р. та Центру професійного розвитку педагога \ наказ №6 від 23.02.2021р.

У 2020/2021 навчальному році заклад працював у 12-годинному режимі.

Структура закладу була наступна :

 12 груп для дітей дошкільного віку та 1 група для дітей раннього віку \ 3-й рік життя\.

З 12 дошкільних груп :

3 групи  для дітей  4-го року життя,

4 групи  для дітей 5-го року життя,

5груп для дітей 6 –го року життя.

В закладі працювали 4 групи спеціального призначення :

1 група для дітей 6-го року життя з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення ФФНМ  та 3 групи для дітей з порушенням опорного апарату \молодша,середня та старша\.

  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Заклад дошкільної освіти  не повністю забезпечений педагогічними кадрами , а саме:

   4 вакансії вихователя,

1 вакансія інструктора з плавання 

2 вакансії медичної сестри.

Якісний склад педагогічного колективу .

Категорія

пед.

працівника

А т е с т а ц і я

О с в і т а

Пед.

звання

2

1

вища

ВЗП,

т.р.

 

Спеці-

аліст

Не-повна вища

Базова вища

Вища

Заг.

 

к-сть

Директор

       

1

     

1

1

Вих.-метод.

1

   

1

       

1

1

Вчит.-логоп.

     

1

       

1

1

Фізінструктор

   

1

         

1

1

Музкерівник

1

1

 

2

       

3

3

Психолог

   

 

 

   1

\о5\

       

1

1

Вихователі

5

 

2

9

5

   

7

14

21

Вакансії

                   

Всього

7

1

3

14

6

   

7

22

29

За стажем:

Назва посади

Молоді спеціалісти

до 3-х р.

До  5 р.

5 – 10 р.

10 – 15 р.

15 – 25 р.

25 – 35 р.

Більше 35 р. пенс.

Директор

           

1

Вихов.-методист

           

1

Вчитель-логоп.

         

1

 

Фізінструктор

     

1

     

Психолог

           

1

Музкерівник

 

   

1

2

   

Вихователь

4

1

0

2

1

10

3

Всього (29)

4

1

0

4

3

11

6

 

Методична робота 

Методична робота з педагогічними кадрами протягом року була побудована на принципах доступності, рівності умов для кожного педагогічного працівника, безперервності їх професійного вдосконалення. Структура роботи сприяла реалізації поставлених завдань; підвищення рівня професійної майстерності кожного педагога. Всі форми методичної роботи планувались з урахуванням загальної та професійної компетентності педагогів. З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів у навчальному році проводилась робота за напрямами:

 – розроблення та впровадження проектної діяльності з дітьми  в закладі;

– організація тематичних виставок методичної літератури відповідно до тем педрад, семінарів, практикумів;

 – перегляд вебінарів, в режимі ОНЛАЙН ;

 –  знайомство з  Базовим компонентом дошкільної освіти через консультування, презентації та перегляд вебінару;

– психолого-педагогічних консультацій з вивчення діючих навчальних програм;

З метою подальшого підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, вихователем-методистом велась постійна робота щодо забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Вся робота закладу дошкільної освіти була спрямована на виконання завдань Річного плану роботи ЗДО на 2020/2021 н.р.

 1. Сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя: навички ресурсозбереження, ефективного спілкування та гармонійних стосунків з оточенням. 
 2. Використовувати в освітньому процесі з дітьми проектну діяльність під час проходження тем блочно-тематичного планування. 3. Підвищити  ефективність  освітнього процесу в групі через створення безпечного розвивального предметного середовища .                                               4. Покращити ефективність взаємозв’язку ЗДО та НУШ через застосування  проектної  технології  \ старші  групи\.

Заходи, передбачені річним планом роботи закладу, виконано на 90 %.

У зв’язку з цим  було проведено різні форми методичної роботи .

Проведені наступні педагогічні ради :

У вересні 2020р. у формі круглого  столу «Основні орієнтири нового навчального року» 

В листападі 2020р. проведена педагогічна рада на тему  Організація  освітнього процесу відповідно  завдань  програми «Дошкільнятам -освіта для сталого розвитку» .

В квітні  проведено проблемну педраду на тему « Інтеграція в дошкіллі»

 В червні    Про результативність освітньої  роботи з дошкільниками в 2020-2021н.р.

 

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів різних видів діяльності дітей. Протягом 2020\2022н.р. колективних переглядів не проводили у зв’язку з карантинними заходами COVID-19,  але показові  заняття у вихователів :

Ортутай З.Ю. на тему «Збереження та раціональне використання води.» Некрилова Х.А. на тему «Вдячність»

 за програмою « Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».

Інтегровані заняття у вихователів

Архангельської М.І. на тему «Хліб усьому голова» для середньої групи.

 Хома С.В. на тему «Нежива природа. Грунт»

Вчителя-логопеда Ємельянова Л.О. на тему «Зимові розваги» – ознайомлення із буквою [ зе]  

записано на відео-фільм, з яким вихователі мали можливість познайомитись.

Курси підвищення кваліфікації пройшли 6 педагогів : вихователь-методист Машкара М.М., вихователі  Молнар Л.В., Архангельська М.І.,Лобанич К.В.,  вчитель-логопед Ємельянова Л.О.

Атестацію успішно пройшли 4 педагоги.

вихователь Молнар Л.В. відповідає раніше присвоєним  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному  званню «вихователь-методист»  ;

вихователь Лобанич К.В.відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  ;

вихователю Архангельській М.І.присвоєна  кваліфікаційна категорія                                 « спеціаліст вищої категорії» ;

вчитель- логопед  Ємельянова Л.О..відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» .

Відповідно наказу від 23.12.2020   № 252  в закладі проведено виставку міні-музеїв, в якій прийняли участь всі педагогічні працівники. Тому освітнє середовище ЗДО збагатилося на 15 міні-музеїв, матеріали яких вихователі будуть використовувати в проведенні освітнього процесу.

На виставку представлені наступні міні-музеї :

1-ша молодша група «Колобок»   міні-музей «Іграшка-забава»

Млодша група №1  « Малюк»       міні-музей « Народні умільці»

Млодша група №2  «Дюймовочка»  міні – музей «Намистинок»

Млодша  спец.група №4 « Білочка» міні – музей мушлі

Середня група №1  «Чебурашка» міні – музей «Народна іграшка»

Середня група №2 «Буратіно»   міні – музей  насіння.

Середня група №3 « Оленка» міні – музей «Ялинкова прикраса»

Середня спец.група №2 « Веселка» міні – музей « Чаруючий світ  листівок»

Старша група №1 « Білосніжка» міні – музей « Світ каменю»

Старша група №2 «Гномик»  міні – музей « Писанки», «Гудзика»

Старша група №3 « Теремок»  міні – музей « Старе село»

Старша спец.група №1 «Червона шапочка» міні-музей «Народно-прикладного мистецтва»

Музичні керівники   міні – музей « Шумові музичні інструменти»

Інструктор з фізкультури міні – музей « М’яча».

Результати проведення виставки  узагальнені наказом по ЗДО № 41 від       17.02.2021р . та висвітлені на сайті ЗДО у вигляді презентації.                                                                                                        

 ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Організація освітнього процесу здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства»,згідно з  Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, інструктивно-методичних рекомендацій  «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освітиу 2020/2021 навчальному році» Додаток до листа МОН України від 30.07.2020 №  1/9-411 ;матеріалів  ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVID-19»; Річного плану роботи на 2020\2021н.р. та листів і наказів МОН України, наказів управління освіти Ужгородської міської ради.

В організації освітньої роботи вихователі використовували блочно- тематичне планування освітнього процесу. Три дошкільні групи апробували інтегрований освітній процес. Це члени творчої групи ЗДО  :

молодша спец.група №4 . вихователі Старикова Н.Р., Молнар Л.В.;

середня спец.група №2, вихователі Бертич Т.Й., Корнута Н.І.;

старша спец.група №3, вихователі Гошко О.В., Бецанич Г.С.

Всі інші групи проводили комплексні ,тематичні та предметні заняття.

 Освітній процес здійснювався з часу коли дитина заходила  на територію ЗДО.

 В  освітньому процесі педагоги використовували  наступні технології :

 • Інтегровану зображувальну діяльність ( у всіх середніх та старших

 групах);

 • Здоров’язберігаючі технології (всі групи);
 • Технології в математичному розвитку дітей( інтелектуальні

 ігри Нікітіних, математичний планшет, коректурні таблиці

Гавриш, палички Кюізенера);

– Технології в розвиту мовлення :

  : коректурні таблиці Н.Гавриш, Пельо А.М., Стець Г.П.

  : мнемотаблиці під час вивчення віршів ( всі педагоги ),

: методика використання  схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям. Автор – Ткаченко Т.(вихователь Бертич Т.Й.).

 • Технології в музичному розвитку дітей ( вокалотерапія музичні керівники Чобаль Н.М., Попович А.Е.);
 • Елементи методики К.Орфа ( музичний керівник Гордійчук В.Т.);
 • Технології в зображувальній діяльності нові техніки

малювання, малювання за схемою, методику Л.Шульги (всі педагоги);

– Технологію створення  інтелектуальних карт з дітьми  (вихователі Гошко О.В., Бецанич Г.С. Старикова Н.Р.,Молнар Л.В.,  Корнута Н.І.,Бертич Т.Й. ).

Технології в роботі вчителя-логопеда Ємельянова Л.О. -піскотерапія(сєндплей),манкотерапія,суджок терапія, дихальна гімнастика, артикуляційна гімнастика, логоритміка; особистісно-орієнтовані (індивідуальний і диференційований підхід під час  постановки звуків )  .

  – Проєктну технологію \ Піроженко Т.\ всі групи.

В даному навчальному році вихователі всіх груп прийняли участь у створенні проектів з дітьми. Згідно Наказу по ЗДО №39  від   25.02.2021 № 45  Молодші групи на тему « Моя квіточка- найкраща», середні групи « Наш город» та старші групи « Школа». У зв’язку із поганими погодніми умовами \ пізня весна\ вихователі середніх  груп  створили проект «Город на підвіконні» а вихователям старших груп  \ у зв’язку із посиленням карантинних заходів\ запропоновані інші проекти. \ наказ по ЗДО №253  від 22.12.2020р.

Проекти всіх груп висвітлені на сайті ЗДО на сторінці «Наші проекти». 

 ФІзкультурно-оздоровча робота

Одним з пріоритетних завдань роботи колективу щорічно стає оздоровчий напрямок. Впродовж 2020/2021 року тривала робота по удосконаленню фізкультурно-оздоровчої діяльності через оптимізацію рухового режиму та організацію самостійної рухової діяльності дітей.

В закладі працює досвідчений інструктор з фізкультури Костюк В.В., заняття та інші форми з фізкультури проводить цікаво та весело для дітей. Костюк В.В веде свою сторінку у   фейсбуці сторінка Фізкультура ЗДО  №39. В роботі використовує  сучасні технології, а саме:  вправи на корекцію дихання, емоційні ігри, фітбол-гімнаситику, стретчинг – технологію та вправи гімнастики за системою хатха-йога.  Всю роботу інструктор з фізкультури проводить враховуючи листки здоров’я груп.

За результатами медичного огляду  діти для проведення занять з фізкультури  розподілені таким чином:

Група по фізкультурі

   Основна

    Підготовча

   Спеціальна

к-ість

%

к-ість

%

к-ість

%

312

  85.2

6

 11.7

2

  3.1

Заняття з фізичної культури проводила в зимовий період в спортивній залі,  а у весняно-осінній та літній періоди на спортивному майданчику.  Спортивні ігри, фізкультурні розваги  впродовж року проводила з кожною групою окремо, з дотриманням всіх карантинних заходів. Ранкову гімнастику проводили вихователі груп відповідно на своїх майданчиках , в зимовий період – в групових приміщеннях. В даному навчальному році інструктор з фізкультури ранкову гімнастику не проводила

На початку навчального року медичний персонал ЗДО підготували листки здоров’я на кожну вікову групу та для інструктора з фізкультури для врахування його даних під час особистісно-орієнтованого навчання дітей

В усіх вікових групах закладу спланована і проводиться система загартовуючих заходів:

 • ранкова гімнастика з корекційними вправами;
 • гімнастика пробудження;
 • дозований біг;
 • прогулянки на свіжому повітрі;
 • фізкультурні заняття на свіжому повітрі та в спортивній залі.

Також протягом року у всіх групах дошкільного віку використовувались нетрадиційні оздоровчі заходи:

 • масажі (крапковий, точковий, з використанням масажного м’ячика);
 • гімнастики для очей;
 • вправи для розвитку дрібної моторики;
 • стимулювальна гімнастика перед заняттями;
 • дихальна гімнастика за методикою Стрельникової.
 • вправи з «стреченгу» у середній та старшій спец.групах; 

Окрім фронтальних форм роботи, проводились міні-заняття та індивідуальна робота з формування рухових вмінь та навичок під час прогулянок.

Впродовж року \ карантинний період\ спортивні розваги 2р. в місяць проводились з кожною групою окремо в спортивній залі або на спорт.майданчику.

Відповідно до педагогічної діагностики дітей ( травень 2021р) за освітньою лінією «Особистість дитини»

РУХОВА АКТИВНІСТЬ І САМОРЕГУЛЯЦІЯ

 По  ЗДО

Дані діагностики  за підсумками року показали в цілому достатню фізичну підготовленість дітей.

В закладі розроблено та прийнято на педраді ( протокол №3  від   04. 2021р.) «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти» та «Положення про академічну доброчесність всіх учасників освітнього процесу ЗДО №39». Дана робота з розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗДО продовжується.

В травні 2021р. вихователі проведи  педагогічну діагностику дітей всіх груп на  виявнення рівня сформованості  компетентностей  БКДО, за програмою «Українське дошкілля».

РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДІТЕЙ

ПО ЗДО  (  діагностовано 259 дітей )

                                                             

В розрізі груп :

 

 Дані діагностики свідчать про те, що у ЗДО впродовж року  педагоги організували якісний освітній процес.

Дані діагностики свідчать про те, що у ЗДО педагоги організовували якісний освітній процес.

  Корекційно-відновлювальна робота вчителя-логопеда

У 2020/2021 навчальному році в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення виховувалося 10 дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення  та 8 дітей  із загальним недорозвитком мовлення.

На протязі навчального року здійснювалася корекційна та розвивальна робота в різних напрямках: корекція звуковимови, збагачення словникового запасу, формування граматичної будови, розвиток зв’язного мовлення, пізнавальних процесів, дрібної моторики, пропедевтична робота щодо порушень писемного мовлення, підготовка дітей до навчання у школі за Програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Ю.В.Рібцун та Програмою «Українське дошкілля».

В процесі корекції, навчання та виховання спостерігалася позитивна динаміка мовленнєвого розвитку вихованців спеціальної групи для дітей з порушенням мовлення. На кінець 2020/2021 навчального року:

– середній  рівень мовленнєвого розвитку мають 6  (34    %) ;

– достатній 5 дітей . ( 28% ) дітей.

Високий  7 дітей  ( 38   %)

На навчання у школі з логопедичної групи вибули 11 дітей, з них 7 дітей з виправленою мовою, 4  дітей – із значними покращеннями,7  дітей залишені для продовження корекційної роботи в наступному навчальному році.

В період із вересня 2020 року по травень 2021 року з дітьми логопедичної групи проводилися індивідуальні та групові форми навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи відповідно до календарного плану. Використовувалися різноманітні корекційні методи та прийоми, ігрові моменти, систематично підбиралися наочні та дидактичні матеріали для забезпечення результативності логопедичної роботи , надавались консультації для батьків , фото та відео матеріали про корекційні заняття. Фронтальні корекційні заняття проводились 3рази на тиждень , на яких робота починалась з розвитку фонематичного слуху, ознайомлення з буквами та звуками , поняттями “слово” та “речення”, склад та наголос, проводилась робота над граматичними категоріями. Кожна дитина два рази на тиждень відвідувала індивідуальні логопедичні заняття ,перш за все спрямовані на усунення вади вимови,розвиток дихання,дрібної моторики, моторики артикуляційного апарату, закріплення граматичних понять,тощо. Систематично проводилась підгрупова робота, враховуючи індивідуальні здібності та мовленнєві особливості дітей.
         Динаміці розвитку та поліпшення мовлення дітей сприяв тісний взаємозв’язок вчителя-логопеда з їх батьками та вихователями.  Систематична та послідовна логопедична робота відповідно до складеного річного плану та використання нетрадиційних методів корекції звуковимови (вправи для розвитку дрібної моторики , артикуліційна гімнастика,автоматизація звуків, диференціація).

Аналіз роботи практичного психолога ЗДО

  Робота практичного психолога ЗДО здійснюється відповідно  Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509.

 Впродовж року здійснювався психологічний супровід  дітей :

– груп спец.призначення / обстеження, написання характеристик, заняття з емоційного розвитку/;

– дітей переселенців та дітей учасників АТО.( діагностика емоційного стану,спостереження, консультування батьків та вихователів).

У квітні-травні 2021 проведена діагностика  «Готовності дітей до шкільного навчання Обстежено 97дітей , з них: хлопчиків – 61, дівчаток – 36.

Дослідження психологічної готовності дітей до школи дало наступні результати:  по ЗДО  –  8.3

В розрізі груп :

Рівень готовності

Ст..№1

24 д.

%

Ст.№2

18 д.

%

Ст.№3

16 д.

%

Сп.№1

15 д.

%

Сп.№3

24 д.

%

По

ЗДО

високий

 

8

33

8

44

5

31

6

40

11

46

38

39%

в\сер.         

8

33

5

27

4

25

6

40

8

33

31

32%

середній

 

8

33

4

22

6

37

3

20

5

21

26

27%

н\сер.

 

0

0

1

5

1

6

0

0

0

0

2

2%

низький           

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В 2021 році  в школу піде 102 дітей із нашого ЗДО.

Проводилась індивідуальна діагностика та корекційні заняття за запитом вихователів, батьків та директора ЗДО \9 дітей\.

Вся робота  велась із урахуванням індивідуальних особливостей, попередження будь-яких видів і форм насильства та конфліктності серед здобувачів освіти,формування психологічної культури та збереження психологічного здоров’я  всіх учасників освітнього процесу.

    Проводилась консультацій робота через групові Вайбер-групи .

Аналіз результатів гурткової роботи .

У 2020/2021 н.р. у закладі не проводилась гурткова робота у зв’язку з обмежувальними заходами по COVID -19. З лютого 2021р. працював гурток з вивчення англійської мови у середніх та старших групах ЗДО за рахунок бюджетних коштів \гурткова робота\.

 

Робота з охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

         Пріоритетними у 2020/2021 навчальному році були і залишаються здоров’я наших дітей. Удосконаленню системи фізичного виховання узакладі дошкільної освіти сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю дітей.

       Заклад дошкільної  освіти має медичний кабінет.  Обладнання відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей ЗДО №39 забезпечує медична сестра  Пашкуляк Я.О., Сімчера Л.І.  Сайт нашого закладу містить сторінку медсестри, на якій висвітлюється широкий спектр інформації щодо оздоровлення та здоров’язберігаючих заходів  для наших дітей та батьків.

          У кожній віковій групі, за результатами  антропометричних вимірюваннь, наявний листок здоров’я дітей, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

    Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор.

     У 20120-2021 н. р.  році захворюваність  по ЗДО складає  0,1 %.

 Виконання дітоднів та захворюваність дітей в розрізі груп :

Група

Прізвище,

ініціали вихователів

середнє

відвідування

середнє

захворювання

 

% виконання

 

 

група ясельного віку

Малеш М.В.,            Шаранич Є.М.

11.8

78.7

09

 

Молодша № 1 

Ситар Н.А.,                          Поковба А.І.

13.6

68

02

 

Молодша № 2

Корнута Н.І.,                              Хома С.В.

15.2

76

0

 

Середня № 1

Архангельська М.І.,      Ортутай З.Ю.

14.2

71

03

 

Середня № 2  

Піда М.А.,                            Ортутай З.Ю.

11.2

56

0

 

Середня № 3  

Пельо А.М.,                           Шванда Н.І.

16.2

81

01

 

Старша № 1

 Хома С.В.,                               Бертич Т.Й

16

80

0

 

Старша № 2  

Запаринюк М.М.,                     Лобанич К.В.

16

80

01

 

Старша №3

Некрилова Х.А.,                          Стець Г.П

12.3

61.5

0

 

Спецгрупа № 1

Пуйко Г.І.,                                 Стець Г.П.

12.6

105

0

 

Спецгрупа № 2

Бертич Т.Й.,                            Корнута Н.І.  

15.2

152

0

 

Спецгрупа №3

Гошко О.В.,                             Бецанич Г.С.

15

150

0

 

Спецгрупа № 4

Молнар Л.В.,                        Старикова Н.Р.

13.8

138

0

 
             

Аналіз відвідування дітьми ЗДО показав, план дітоднів ми недовиконали на              8 %.  Відсоток виконання дітоднів складає 92 % . Причина – робота ЗДО в карантинному режимі.  

На диспансерному обліку впродовж року знаходились  80 дітей ( 28% від спискового складу). 

усього дітей з діагнозом

кількість

1

Хвороби крові, кровотворних органів

2

2

Хвороби ока

2

3

Хвороби вуха

1

4

Хвороби органів дихання

1

5

Неврологічні захворювання

1

6

Хвороби шкіри

5

7

Хірургічні хвороби

2

8

Сколіотична постава

42

9

Плоскоступість

20

10

Вальгусна деформація стопи

4

   Дані діти занесені до листків здоров’я групи та з ними проводилась відповідна робота.        

   Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.  Проводилася санітарно-просвітницька робота з батьками медичними працівниками через вайбер-групи та на сайті ЗДО у зв’язку з карантином на COVID-19.

      Робота медичного персоналу на протязі 2020-2021 н.р. була проведена на належному рівні.

Освітній процес направлено на валеологічну спрямованість. Проведено 9 днів здоров’я під час яких вихователі проводили заняття валеологічного змісту а щоденно проводились міні-тренінги  з миття рук валеогогічні дидактичні,сюжетно-рольові ігри та ін  .

Всі педагоги використовували  здоров’язберігаючі, здоров’я формуючі технології. Постійно велась робота з формування правильної постави, профілактики плоскостопості. До  ранкової та гагієнічної гімнастики введені вправи на попередження плоскостопості та постави, в ортопедичних групах вихователі проводили вправи з ЛФК. ( у зв’язку із відсутністю  медсестри ЛФК).

Дієвого значення для збереження здоров’я вихованців та профілактики різного роду захворювань в закладі набуває наявність у кожній групі кварцової лампи . Які знижують рівень розповсюдження інфекційних захворювань та доповнює обов’язкове дотримання правил по влаштуванню та утриманню приміщень.. Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ЗДО та медичної сестри у 2020-2021 н.р. було  зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників. Дана задача вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення.

Систематично директор та сестра медична старша контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, кварцування, рухового режиму, санітарний стан, та виконання протиепідемічних заходів щодо профілактики на COVID-19, що теж відіграє невід’ємну роль у збереженні здоров’я вихованців. Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою. Також сестрою медичною закладу, постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з батьками, працівниками та дітьми, щодо попередження різних видів захворювання та  проходження медичного огляду працівниками ЗДО. Працівники  закладу двічі на рік, згідно графіку, проходять обов’язковий медичний огляд.. Адміністрація контролює дотримання термінів проходження медичних оглядів працюючими.

Щороку в закладі проводяться Тижні  безпеки життєдіяльності дитини. Так в 2020/2021 н.р.  з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я, в закладі було організовано та проведено :

Листопад 2020р. безпеки вуличного руху  « Безпечні вулиці нашого міста»

Квітень 2021 Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 В рамках проведення тижня з основ безпеки життєдіяльності пройшов єдиний день цивільного захисту, з метою поліпшення профілактичної роботи щодо правил поведінки в надзвичайних ситуаціях та відпрацювання порядку евакуації дітей і працівників з приміщення  закладу дошкільної освіти  на випадок пожежі. Під час тренінгу була створена в ЗДО № 39 умовна небезпечна, пожежна ситуація. Умовна пожежа була створена у підвальному приміщені. Організація та підготовка до практичного тренінгу забезпечувала відповідний план евакуації, закріплення персоналу закладу за віковим групами, та визначений час тренування. В ході тренінгу працівники неухильно дотримувались відповідного алгоритму дій щодо відпрацювання практичних навичок під час пожежі. Сестрою медичною старшою Симчера Л.І.  було проведено звірку фактично евакуйованих із списком присутніх. В наявності було представлено всю необхідну документацію відповідно переліку. Діти усіх вікових груп отримали та закріпили достатньо знань, умінь і практичних навичок з безпеки життєдіяльності та на випадок екстремальної ситуації. Зміст проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» полягав в ефективній організації освітнього процесу, який дозволяв вихованцям оволодіти основами знань про здоровий спосіб життя, формувати правила безпечної поведінки та дотримання їх у різних життєвих ситуаціях

 

Аналіз стану харчування

Робота з організації харчування дітей ЗДО здійснювалася згідно  Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 №298/227

У закладі організовано чотири разовий режим харчування та забезпечено оптимальний питний режим для дітей.

Для урізноманітнення раціону дітей протягом  навчального року  медичною сестрою розроблена нова картотека страв.

Адміністрація закладу протягом навчального року приділяла особливу увагу тому, щоб продукти харчування, що надходили до ЗДО, були якісними та відповідали вимогам державних стандартів, супроводжувалися накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

В закладі розроблено картотеку страв, примірне меню та вся бухгалтерська документація відповідно програми НАССР.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні.

Основними принципами організації харчування, саме в ЗДО №39 є: забезпечення санітарно-гігієнічних норм, дотримання всіх санітарних вимог до роздачі готових страв, забезпечення миючими засобами для обробки посуду, наявність відповідної кількості посуду, спецодягу, формування у дітей культурно-гігієнічних навичок, дотримання режиму харчування, наявність меню-розкладів, яке вміщує розклад для дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування. Організація харчування в групах знаходиться на належному рівні. Питний режим організовано згідно вимогам всі групи забезпечені питною водою з кулерів , кип’ячена вода завжди свіжа та в наявності. Меню щоденно висвітлюється на сайті ЗДО .В умовах роботи закладу, під час карантину на COVID-19, меню розміщується також в мобільному додатку Viber кожної групи та в доступному для батьків інформаційному місці на території закладу. Педагогічні працівники дотримуються принципів наступності, єдності вимог в закладі дошкільної освіти і в родині. Виконання вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних навичок, питання раціонального харчування дітей вносяться у тематику засідань батьківських комітетів груп, батьківських зборів, виробничих нарад, а також розглядаються на засіданнях ради з харчування. Слід зазначити, що на протязі усього 2020-2021 н.  у ЗДО  не було жодного випадку харчових отруєнь, що свідчить про належний стан організації харчування, так як контроль за організацією харчування проводиться  постійно. Один раз на місяць комісією у складі директора, сестри медичної старшої здійснюється контроль харчування заактованим записом, та один раз у квартал, контроль за організацією харчування здійснюється за участю батьківської громадськості також заактованим записом.

Основні проблемні питання організації харчування:

 1. Завищена грошова норма .

2.Замало коштів для придбання продуктів харчування.

3.Суттєво впливало на вартість харчування відсутність можливості здійснювати замовлення на постачання продуктів в останній тиждень місяця.

 1. Відсутність дієтсестри в закладі

Адміністративно- господарська робота

Вся адміністративно- господарська  робота була побудована на створенні відповідних, безпечних умов для виховання,навчання та розвитку дітей. В період карантину на COVID-19 з дотриманням правил та умов діяльності ЗДО.

Впродовж 9 місяців виконано наступні роботи : 

 1. Всі групи та майданчики готові до літнього оздоровлення :

– облаштовано та пофарбовано  ігрові споруди;

–  оновлено великий ігровий матеріал;

Завезено пісок;

– в групах облаштовано ігрові зони.

 1. Створено групові Вайбер-групи для спілкування з батьками.
 2. Оновлено зелену зону, подвір’я квітами, хвойними насадженнями.
 3. Закуплено шланги для поливання майданчиків, клумб.
 4. Придбано та облаштовано у куточку лісу ігрову споруду.

6.Впродовж року проводилась закупка миючих засобів, дезинфекторів, медичного інвентаря, іграшок.  Дану інформацію можна переглядати на Сайті ЗДО на « Для вас батьки» «  Сторінка батьківського комітету».

 1. Проведено профілактичний ремонт кухні та інвентаря, забезпечено всім необхідним.
 2. Заклад повністю забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом, миючими засобами, медикаментами.

РОЗДІЛ ІІ.  ЗАВДАННЯ на 2021-2022 н.р.:

 1. Створення у ЗДО всіх необхідних умов для забезпечення дітей якісною освітою шляхом :

1.1. Створення  внутрішньої  системи  забезпечення якості освіти у ЗДО;

1.2. Організації якісного освітнього процесу з дітьми;

1.2.  Осучаснення  розвивального  середовища у  ЗДО»;

1.3. Забезпечення  постійного професійного розвитку всіх педагогічних працівників;

1.4. Співпраці вихователів з усіма учасниками педагогічного процесу\ дітьми,батьками, іншими педагогами ЗДО\.

 1. Розвивати пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій.
 2. Забезпечувати наступність у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти, формуванні художньо-мовленнєвої, комунікативної та математичної компетенції дошкільників. 

РОЗДІЛ ІІІ.  ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУР КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ.          

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ \ КОНФЕРЕНЦІЯ\ КОЛЕКТИВУ

Відповідальність сім’ї за розвиток дитини- одна з умов виконання Державного стандарту дошкільної освіти в Україні.

Звіт керівника ЗДО .

06.2022

 

 

 

директор

 

 

ПЕДРАДИ :

І. Тема: «Основні  питання діяльності ЗДО у 20221/2022 н.р.» 

1..Підсумки освітньої роботи за 2021-2022н.р.

 2.Підсумки  підго товки вихователів до навчального року»

2.1. Обговорення та затвердження річного плану роботи.

2.2. Організація  освітнього процесу з дітьми відповідно нового БКДО  .

2.3. Затвердження програм, розкладу занять, форми планування освітнього процесу.

ІІ. Тема: Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗДО №39.

1.Про виконання рішень попередньої педради.

2. Робота групи зі створення ВСЗЯО.

2. Про результати педагогічної  діагностики \вересень\ дітей всіх груп

3. Про підсумки атестації 2021р. та план атестації на 2021/2022 н.р.

4. Система оцінювання якості освіти та освітньої діяльності у ЗДО №39.

09

 

11

 

 

 

 

директор

 

 

вихователь-методист

 

директор

 

вихов.-метод.

 

вихователь-методист

 

 

 

 

директор

 

 

вихователь-методист

вихов.-метод.

голова АК

 

 

вихов.-методист

 
       
       

ІІІ.  Тема: . Освітньо-ігрові технології як засіб розвитку пізнавального інтересу дошкільників.

1. Результати виконання рішень попереднього засідання педради.

2.Цілісність , системність та послідовність організації роботи з пізнавального розвитку дошкільників/ аналіз роботи вихователів\

3. Соціо- ігровий  стиль роботи як технологія для дошкільнят. \ з досвіду роботи \

4. Підсумки Конкурсу наповнення ігрових осередків стимульними матералами для розвитку пізнавального інтересу дошкільників.

03

директор

 

вихователь-методист

 

 

Корнута Н.І.

 

 

 

директор.

 
       

ІУ. Тема: Про результативність освітньої  роботи з дошкільниками в 2021-2022н.р.

1.Результати виконання рішень попереднього засідання педради.

2.Про участь педагогів в методичній роботі закладу (результати моніторингу)

3. Про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі

4.Обговорення та затвердження плану роботи ЗДО на літній період

•Аналіз сформованості компетентностей у дітей молодших та середніх груп.

05

 

 

 

директор

 

вихов.-методист       

 

практ.психо-лог

 

директор

 

вихов.-методист

 

 

Виробничі наради

     

Підсумки літнього оздоровлення дітей. Результати огляду груп з підготовки до нового начального року.

Технічний стан будівлі та всіх споруд. Затвердження графіків роботи всіх служб ЗДО.

Про введення нового харчування згідно програми НАССР в ЗДО з 01.09.2021р.

Заохочення працівників за результатами роботи та планової наповнюваності груп.

09

старша м\с

вихователь-методист

завгосп

 

директор

 

дієтсестра

 

директор

 

Аналіз харчування дітей у ЗДО, виконання норм за програмою НАССР.

Затвердження графіку відпусток.

Якість  фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО.

Аналіз захворювання дітей за півріччя.

Аналіз захворювання працівників ЗДО та шляхи зниження захворюваності  і зміцнення здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

Внесення корективів виплати техпрацівникам на оздоровлення.

01

дієтсестра

 

голова профкому

вихов.-метод.

 

старша м\с

голова ПК

 

 

 

директор

 

Підготовка ЗДО до літнього оздоровчого періоду. Організація ремонтних робіт у ЗДО.

Новий прийом дітей.

Охорона життя і здоров’я дітей.

Дотримання санітарного режиму у літній період.

05

директор

 

 

 

старша м\с

 

 

Адміністративні наради

     

Введення нових вимог до організації харчування в ЗДО. Готовність груп до нового навчального року.Підготовка до опалювального сезону.

09

вихователь-методист, завгосп, дієтсестра

 

Стан оплати за харчування. Дотримання посадових інструкцій, правил пожежної безпеки працівниками ЗДО. Про атестацію пед.працівників .

10

бухгалтер,    завгосп,

вихов.-методист

 

Готовність до опалювального періоду. Санітарний стан всіх приміщень ЗДО.

Підготовка до проведення Новорічних свят.

11

завгосп,

старша м\с,

вихов.-методист

 

Аналіз харчування дітей. Аналіз відвідування дітьми ЗДО. Про стан ведення ділової докутентації.

12

дієтсестра, діловод

 

Аналіз роботи із зверненням громадян. Зарахування дітей в 2021р. Стан батьківської оплати за харчування, льготники.

01

бухгалтер, діловод

 

Виконання посадових обов’язків .

Якість освітнього процесу в групах.

Аналіз харчування за 09-12.2021р.

02

завгосп, вихов.-метод.,

дієтсестра

 

Попередження захворювання дітей на ГКІ, педикульоз,гельмінтози, COVІD.

Організація роботи з фіз.розвитку дітей.

03

старша м\с,

вихов.-метод.

 

Робота з охорони праці та БЖД.

Виконання інструкції з організації харчування у ЗДО.

Про підготовку та проведення випускних свят.

04

завгосп,

дієтсестра,

вихов.-методист

 

   Про дотримання працівниками правил пожежної безпеки та охорони праці. Стан батьківської оплати за харчування.

Про організацію літнього оздоровлення дітей.

05

завгосп,

діловод,

старша м\с

 

 

Робота атестаційної комісії

     

Створити атестаційну комісію . Скласти план роботи .

до

   
       

Ознайомлення педагогічних працівників, які підлягають атестації з наказом «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу.»

до 20 .09

   
       
       

Ознайомлення педагогічного колективу з Типовим положенням про атестацію.

Оформлення атестаційного кутка.

до 25.09

   

Приймання заяв про перенесення терміну атестації,про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії /тарифного розряду/, про позачергову атестацію.

до 06.10

   

Провести засідання атестаційної комісії:

– ознайомлення з наказом управління освіти «Про атестацію педагогічних працівників м.Ужгорода  в 2021-2022 н.р.»,

–  розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії\.

Ознайомлення із списком педагогів , які проходять атестацію в даному навчальному році.

09

\протокол\

Голова АК

 

  Провести 2-ге засідання атестаційної комісії.

Розгляд заяв на атестацію в 2021-2022 н.р.

 Розгляд та затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають атестації  в даному навчальному році;

Затвердження індивідуальних графіків атестації. 

 

до 10.10

\протокол\

члени АК

 

Відвідування різних форм роботи з дітьми у педагогів,які атестуються.

з 20.10 по 15.03

члени АК

 

Узагальнення результатів діяльності педагогів у міжатестаційний період. Складання характеристик на педагогів,які атестуються.

до 01. 03.2022р.

голова та члени АК,

 

Підсумкове засідання атестаційної комісії:

– Про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи;

-Розгляд атестаційних матеріалів;

– Презентація досвіду роботи вихователя.

– Ознайомлення з атестаційними листами (2 примірники)

– Розгляд клопотання про присвоєння ( відповідність раніше присвоєним) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання;

-16-17.03 2022р.

 

 

вих.-метод.

 

 

 

члени АК

педагог, який атестується,

голова АК

 

Список педагогів , які атестуються у 2021-2022 н.р. :

Машкара М.М., вихов.-методист,

Попович А.Е., муз.керівник,

Молнар Л.В., практ.психолог,

Гошко О.В., вихователь,

Некрилова Х.А., вихователь,

Ортутай З.Ю.,вихователь

     

 

Робота комісії з харчування

     

Введення Постанови КМУ «Про затверд-ження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 №305

     

Створення робочої групи з упровадження норм та порядку організації харчування,затверджених постановою КМУ від 24.03.2021 №305

01.08. 2021

   

План роботи робочої групи:

1.Оприлюднення на сайті ЗДО бюлетня «Корисні зміни в нормах харчування дітей».

2.Складання та висвітлення чотиритежневого сезонного меню.

Розробити інформаційні пам’ятки для батьків про зміни в харчуванні дітей.

Проводити систематичне інформування батьків про зміни в харчуванні дітей на сайті ЗДО та у вайбер-групах.

Проводити широку інформаційно-просвітницьку роботу з батьками груп щодо змін в харчуванні дітей та необхідності забезпечення єдиних підходів в організації здорового харчування дітей у ЗДО та в сім’ї, відповідно до календарних планів.

09.2021

 

постійно

 

10

 

постійно

 

 

дієтсестра

 

 

дієтсестра

 

 

вихов.-методист

 

 

вихов-методист\, вихователі

 

вихователі

 
       

 

Робота комісії з охорони праці та БЖД

     

Виконання вимог Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в ЗДО, затвердженого наказом Мон від 26.12.2017 № 1669( пп.4 п1р ІУ)

постійно

   

Ознайомлення з посадовими інструкціями всіх працівників.

 

завгосп

 

Проведення заходів БЖД з дітьми відповідно до плану роботи.

11,04, 05

вихователь-методист, вихователі груп

 

Оновлення документації з охорони праці:

– Журнал реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці;

-Журнал реєстрації вступного інструктажу;

– Журнал реєстрації  інструктажу на робочому місці;

-Журнал реєстрації осіб,що потерпіли від нещасних випадків;

-Журнал оперативного контролю.

     

Провести перевірку опору ізоляції

1 раз в рік

завгосп

 

Оформлення актів з охорони праці :

-Акт готовності до нового навчального року

 

– Акт загального технічного огляду будівлі і споруд ЗДО.

 

-Акт-дозвіл на проведення занять у спортивній залі.

– Акт-дозвіл на випробування спортивного обладнання.

-Акт технічного обслуговування й перевірки внутрішніх пожежних кранів .

08.2021

08.2022

 

10-11 2021

03-04. 2022

01.09. 2021

до 05.09.

2021

 

1 раз в 6 міс.

   

 

Робота комісії з цивільного захисту, пожежної охорони

     

Забезпечення виконання заходів з ЦЗ

постійно

завгосп

 

Оновити та розмістити інформацію про заходи постійнобезпеки та дії у разі виникнення надзвичайної ситуації.

     

Провести об’єктові тренування і навчання з питання ЦЗ.

1 раз в рік

   

Дотримуватись протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфіто-тичного режиму ЗДО.

постійно

всі працівники ЗДО

 

Забезпечити виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, своєчасного проведення інструктажів

 

завгосп

 

Виконання вимог приписів, постанов та  розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює держнагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки.

постійно

завгосп

 

Утримувати  у справному стані засоби цивільного та протипожежного захисту та не використовувати їх не за призначенням.

постійно

завгосп

 

Здійснювати заходи ЦЗ, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій.

постійно

   

Розробити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід із зазначеного питання.

 

завгосп

 

Сприяти організації та проведенню оцінки стану готовності до виконання за призначенням споруд подвійного призначення зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з інвалідністю.

до 25.12.2021

   

Оприлюднювати інформацію про місце розташування та стан готовності на сайті ЗДО.

     

 

Робота комісії з проведення експертизи цінності документів

     

Розроблення проєкту номенклатури ЗДО \ зміни,доповнення\

до 20.12.2021

діловод

 

Перегляд терміну зберігання докумен-тів-  експертиза цінності документів відповідно до індексації\строків зберігання\ 

12.2021 – 01 2022

діловод

 

Ведення та зберігання ділової документації відповідно до вимог.

постійно

діловод

 
         

РОЗДІЛ ІУ.                  ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

Методична тема «Формувати стійку мотивацію педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах запровадження Базового компоненту дошкільної освіти та оновленого змісту освітнього процесу і викликів сьогодення.»

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

   

1.

МЕТОДИЧНІ ФОРМИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

 

 

 

1.1.

СЕМІНАРИ, ПРАКТИКУМИ,

МАЙСТЕР-КЛАСИ

 

 

 

 

Практикум «Проведення пе-дагогічної діагностики дітей»

09

вихов.-метод.

 

 

Семінар

 Сучасні підходи до створення розвивального середовища

11

вихов.-метод.

 

 

 

 

Майстер-клас « Соціо-ігрові технології в роботі з дітьми дошкільного віку»

01

Машкара М.М.,

Корнута Н.І.,

Молнар Л.В.

 

1.2.

 

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

тема:  Організація роботи з дітьми  за Базовим компонен-том дошкільної освіти .

 

 

 

 

 

 

Зміст та організація освітнього процесу \ за БКДО. За матеріа-лами метод рекомендацій МОН.\

Умови реалізації БКДО.

Нове у БКДО.

09

директор

 

 

Інваріативна складова БКДО

10

вихов.-метод.

 

 

Варіативна складова БКДО.

11

вихов.-метод.

 

 

Наступність ЗДО та НУШ з формування компетентностей дитини \ для вих.ст.гр. та вчит.НУШ\

03

директор, вихователь-метод.

 

 

1.3.

РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ           з питання

 

 

 

 

Інтеграція LEGO-технологій в освітній процес закладу дошкільної освіти».

впродовж року

члени ТГ

 

1.4.

КОНКУРСИ-ОГЛЯДИ, ВИСТАВКИ

 

 

 

 

.

Огляд-конкурс Готовність груп до нового навчального року.

09

Директор

 

 

Виставка Наповнення ігрових осередків стимульними матеріалами для розвитку пізнавального інтересу дошкільників.

02

вихователь-методист

 

       

 

 

1.5.

 

РОБОТА З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ

 

 

 

 

Назначити наставників для молодих спеціалістів.

до 16.09

директор(наказ)

 

 

Анкетування молодих спеціалістів.

до 25.09

 

 

 

Скласти План роботи з молодими спеціалістами.

до 01.10

вихо.-метод., наставники

 

 

Робота з молодими спеціалістами відповідно плану

впродовж року

наставники

 

1.6.

ПРОЕКТИ

 

 

 

 

Спільний проект вихователів, дітей та їх батьків за програмою «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»

впродовж року

всі педагоги ЗДО

 

1.7.

КОНСУЛЬТАЦІЇ

 

 

 

 

 

 « Організація роботи із самоосвіти». Для нових педагогів

09

вихов.-методист

 

 

 

 

Організація проблемного навчання у ЗДО.

09

вихов.-методист

 

 

Проведення інтерактивного заняття у ЗДО\ за К.Крутій\

10

вихов.-методист

 

 

Громадянсько-патріотичне виховання дошкільників.

11

вихов.-методист

 

 

Як допомогти дитині здолати агресію.

12

практ.психолог

 

 

 

Формування соціально-фінансової грамотності дошкільників.

12

вихов.-методист

 

 

Навчання грамоти за методикою Є.Шулешка. \  дітей старших груп.

01

вихов.-методист

 

 

Для нових педагогів:

Використання ігор та ігрових методів у освітній роботі.

01

вихов.-методист

 

 

Особливості пізнавального розвитку дітей дошкільного віку.

02

Директор

 

 

Проведення пед.діагностики.

03

директор           

 

 

Як створити картотеку в групі 

04

вих.-методист           

 

 

Як підготуватись вихователю до літнього оздоровчого періоду.

05

вихователь-методист

 

1.8

Колективні перегляди

 

 

 

 

– тренінг для нових вихователів

«Взаємодія з дитиною»

10

Молнар Л.В.

 

 

Використання технології «Круги  Луллія» в освітньому процесі в старшій групі

11

Ортутай З.Ю.

 

 

Інтегроване заняття .

11

Молнар Л.В.

 

 

Квест в старшій групі

12

Бертич Т.Й.

 

 

Заняття з образотворчої діяльності  

02

Некрилова Х.А.

 

 

Організація самостійних ігор дітей.

03

Гошко О.В.

 

 

  Тематичне заняття « Музика осені»

11

Попович А.Е.

 

 

Лего-технологія на занятті з математики

4

Шванда Н.І.

 

 

Дидактична лялька в освітньому процесі дітей 3-го року життя

5

Малеш М.В.

 

 

Ігрові технології в навчанні математики

4

Ситар Н.А.

 

 

2.

ЗАХОДИ З АТЕСТАЦІЇ

Індивідуальна бесіда з педагогами,які атестуються що їх індивідуального плану атестації.

Аналіз індивідуальної картки щодо роботи вихователя в міжатестаційний період.

Вивчення роботи вихователя.

Написання характеристики.

Заповнення атестаційного листа.

 

 

09

 

02

 

10-02

 

03

 

 

3.

ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

   

 

Проаналізувати перспектив-ний план курсової перепідготовки, внести зміни.

09

 

вихователь –методист

 

Зробити Заявку на курсову перепідготовку  на 2022 рік.

11

вихов.-

методист

 

Направити на курсову перепідготовку :

– практичного психолога Молнар Л.В.

-вихователів :

Некрилова Х.А.

Малеш М.В.

Домбровська А.

вчителя-логопеда                Ємельянову Л.О.

 

директор

 

– Допомогти вихователям складсти індивідуальний маршрут  професійного розвитку на 2021-2022 н.р.

09

вихователь-методист

 

Проаналізувати виконання завдань індивідуального маршруту \ молоді спеціалісти\

01,05

вихов.-методист

 

Контролювати відвідування різних форм метод.роботи у ЗДО та у місті \ щоденники самоосвіти\

протягом

року

директор

 

     

 

4.

УЧАСТЬ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ \ РІЗНОГО РІВНЯ\

Відповідно плану роботи

ЦПРПП м.Ужгорода

   

 

5.

 

 

 

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ\ розвиток компетентності дітей, проф. компетентності педагогів.

 

 

 

Розвиток  компетентності дітей :

 

 

 

Моніторинг компетентностей дітей \ за програмою «Українське дошкілля»

13-24.09

15-30.04.2022р.

всі педагогічні працівники

 

Індивідуальна психологічна діагностика  дітей за заявою батьків, адміністрації

протягом року

практичний психолог

 

Індивідуальна діагностика

«Психологічна готовність    дітей до навчання в школі»

04-05.2022

практичний психолог

 

 Здійснення моніторингу роботи у групах ЗДО     відповідно Циклограми вивчення стану організації життєдіяльності дітей .

 

директор, старша медична сестра, вихов.-методист

 

Розвиток проф. компетентності педагогів :

Тестування  вихователів ,які атестуються « Рівень профе-сійної компетентності»

Діагностика :

– ігрова діяльність ,

– моделювання та проведення занять

 

 

 

 

вихов.-методист

 

 

Самоаналіз :

– самоаналіз роботи за міжатестаційний період,

– Самоаналіз « освітній процесс в групі за 2021\2022 н.р.»

– Самоаналіз роботи ЗДО за навчальний рік.

 

педагоги ,які атестуються

всі педагоги

 

всі служби ЗДО

 

           

 РОЗДІЛ У. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ.

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов:

 

 

 

Придбати на всі групи ЗДО мультимедійні дошки в комплекті.

протягом року

директор

 

Сприяти оновленню розви-вального середовища у всіх групах ЗДО

протягом року

батьківські комітети груп

 

Придбати на новий навчаль-ний рік  Копплексні програми \ за вибором педагогів\

 05-06

директор, вихователь-методист

 

Поповнити групи посудом, м’яким інвентарем, медикаментами, госп. засобами.

протягом року

директор

 

Облаштування фізкультурного майданчика штучним покриттям.

протягом року

директор

 

Придбати фізкультурний інвентар для спортивної зали

протягом року

директор

 

 

Ремонт паркану навколо ЗДО.  

протягом року

директор

 

 

Облаштування доріжок навколо ЗДО та до групових майданчиків

протягом року

директор

 

 

Заміна бойлера для води

протягом року

директор

 

 

Реконструкція котельні, заміна котлів

до зимового періоду

директор

 

 

Заміна пісочниць, великих ігрових споруд на групових майданчиках

літо 2022р.

директор

 

 

Закупити пральну машину.

протягом року

директор

 

 

Поточний ремонт групових приміщень \ за потребою\

 2022

директор

 

2

Інструктажі з питань охорони праці та БЖД

     

Вступний інструктаж з охорони праці та БЖД

за день до роботи

завгосп

 

Повторний інструктаж  з БЖД.

через 2 т.

завгосп

 

Інструкція про пожежну безпеку в ЗДО.

10.2021

завгосп

 

 Про дотримання пожежної безпеки під час Новорічних свят.

12..2021

завгосп

 

Про цівільну оборону.

02.2022

завгосп

 

Інструктаж « Про організа-цію охорони життя та здо-ров’я дітей в літній період»

05.2022

з

 

Позаплановий інструктаж

відповідно Наказів МОН, обласної адміністрації, управління освіти .

протягом року

завгосп

 
       

3

Санітарно-просвітницька робота з усіма учасника-ми  освітнього процесу / гігієнічне виховання та навчання/.

впродовж року

   

Консультації для новопризначених педагогів:

– Виховання в дітей куль-турно-гігієнічних навичок.

– Дотримання норм культури споживання їжі.

09

вихов.-методист

 

Консультації для пом. вихователів :

– Як правильно роздати їжу,

– Правила миття посуду.

09, 01

   

Познайомити з Постановами МОЗ щодо роботи ЗДО у карантинний період

з публікацією в пресі

старша медична сестра

 

Інструктажі щодо карантинних заходів та запобігання захворюваності.

1 раз в квартал

старша медична сестра

 

Проводити роз’яснювальну роботу щодо вакцинації та дотримання засобів безпеки.

протягом року

старша медична сестра

 
 

Консультування батьків \ через групові вайбер групи

щодо здоров’я дітей, режиму дотримання заходів безпеки.

протягом року

старша медична сестра

 

 РОЗДІЛ VІ           ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

   
 

1

2

3

4

5

   
 

1.

Співпраця із закладами загальної середньої освіти

   

відповідно додатку  до Річного плану ЗДО

   
 

2.

Проведення спільних заходів фізкультурно-оздоровчого та худ.-естетичного циклів

   

відповідно додатку  до Річного плану ЗДО

   
 

2.1.

Загальні заходи для дітей

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Музичні свята та розваги

Підготувати та провести

музичні театралізовані  свята:

   

 

   
 

Свято осені

10,11

муз.керівники

 

   
 

Свято новорічної ялинки

12

муз.керівники

 

   
 

Свято весни, мами

03

муз.керівники

 

   
 

 Свято випуску дітей до школи

05

муз.керівники

 

 

   
 

Розваги для дітей

1 раз в місяць згідно Річного плану розваг.

\  молодші та середні групи – окремо з кожною групою, старші 2 раз в місяць\ окремо з кожною групою

впродовж року

муз.керівники

 

   
 

2.2.

Фізкультурні свята та розваги

 

 

 

 

   
 

Зимове фізкультурне свято.

       02

інстр.з ф-ри

 

   
 

Літнє фізкультурне свято

день сім’ї

15.05

інстр.з ф-ри

 

   
 

Фізкультурні розваги 

\ 1 раз в місяць з кожною групою окремо\

08

інстр.з ф-ри

 

   
 

3.

Взаємодія з батьками

 

 

 

   
 

3.1.

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

Загальні батьківські збори :

Режим роботи ЗДО у період карантину, протиепідемічні заходи.

Профілактика булінгу.

Харчування дітей .програма НАССР.

Розвиток індивідуальності дитини в сім’ї через дотримання її прав, повага до її волі.

Профілактика дичячого травматизму та збереження життя та здоров’я дітей.

Портрет майбутнього першокласника. Готовність дітей до школи. Оздоровлення дітей влітку.

 

 

 

 

11

 

 

02

 

05

Директор

 

   
 

3.2.

Групові батьківські збори

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В групі  дітей раннього віку :

1. Участь батьків у освітньому процесі ЗДО. Чого ми навчимось .

 

2. Розвиток самостійності у дітей. Чого ми навчились .

09

 

05

вихователі 1-шої молодшої групи

 

 

 

В групах дітей молодшого дошкільного віку:

1. «Перший крок у дитсадок». Як ми пройшли адаптацію.

2. Правила поведінки у дитячому садку для дорослих і маленьких. Чого ми досягли.

09

 

04

 

 

 

вихователі мол.гр.№1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виховання в дітей самостійності в самообслуговуванні.

 

2. Забезпечення в родині та в ЗДО оптимальних умов для повноцінного фізичного розвитку, творчих інтересів дітей та пізнавальної сфери малюків.

09

 

04

 

вихователі

мол. гр.№2

 

 

 

 

 

 

09

 

04

 

вихователі мол.групи №3

 

 

1.Особливості психофізичного розвитку дітей 4-го року життя

Адаптація дитини до дитячого садка

2.Сучасні іграшки для дітей – друзі чи вороги?

Підведення підсумків освітнього процесу в групі молодшого віку

 

В групах середнього дошкільного віку:

10

 

05

 

10

 

05

 

 

вихователі

середньої групи№1

 

 

вихователі середньої групи

сер.2

 

 

1.Навчання та розвиток дітей в групі 5 го р. життя відповід-но БКДО.

2. Про співпрацю ба  тьків та педагогів у навчанні дітей.

 

1. П’ятий рік життя- особливості розвитку.Роль батьків.

2. Підсумки навчального року .

 

 

В групах старшого дошкільного віку:

10

 

05

 

 

 

вихователі  старшої групи №3

 

 

 

 

 

 

 

Спільна робота ЗДО та батьків у формуванні компетентності дітей дошкільного віку –завдання новогоБКДО.

 

Готовність дитини до школи.

Як обрати школу для вашої дитини ?.

 

Взаємодія ЗДО та сім’ї щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей,підготовки їх до навчання у школі.

Сьогодні ми дошкільнята, а завтра – школярі. Компетентності ,якими повинна володіти дитина,яка іде у школу.

10

 

05

вихователі старшої групи  №2

 

 

 

 

 

1. Батьки – учасники освітнього процесу – вимога БКДО. Завдання виховання та навчання дітей 6-го р.ж.

2. Які вони – майбутні школярі ? Підсумки освітньої роботи з дітьми 6-р.ж.

10

 

05

вихователі старшої групи  №1

 

 

 

В групах спец.призначення.

 1. Адаптація дітей до умов ЗДО.

2. Мовлення дорослого  – взірець для наслідування

09

 

05

 

10

 

05

 

 

10

 

05

 

вихователі  

молодшої спец.групи №3

 

 

вихователі  спец.гр. №4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі старшої

спегрупи.№2

 

 

 

1. Особливості психологічного і фізичного розвитку малят 5-го року життя. Завдання освітнього процесу в групі 5-го року життя

2.Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО та вдома (по виправленню постави у дітей)

Підведення підсумків освітнього процесу в середній групі.

 

1. « Ми – майбутні школярі.» Участь батьків в освітньому процесі ЗДО, відповідальність батьків- завдання нового БКДО.

2.» Підсумки навчального року. Наші успіхи в навчанні

 

1.Виховання та навчання дітей у групі спец.призначення, участь  батьків у освітньому процесі .Вимоги нового БКДО.

2. Що ми вже вміємо і чого навчимося. Підсумки  корекційної роботи.

10

 

05

вихователі старшої

спецгрупи №1

 

 
                       

 

УІІ. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ \ контрольна функція управління 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

6.1.

Вивчення стану організації освітнього процесу

   

 

2.

тематичний контроль

– Стан роботи із соціального розвитку дітей молодшого та середнього віку.

– Стан роботи вихователів старших груп з пізнавального розвитку дошкільників.

12

   03

директор,  вихователь-методист ,

 

3.

фронтальний контроль

     група    

 

Вихователь-методист

 

4.

 

підсумковий

– моніторинг компетентностей дітей

 

– самооцінювання за 4 напрямами\

 

– самооцінювання за міжатестаційнийперіод

09

04

 

05

 

02

вихователі груп

 

всі служби ЗДО

 

педагоги, які прох.атест.

 

5.

оперативний контроль

-фізкультурно-оздоровча робота:

проведення занять з фізкультури,

рухливих ігор,

ранкової гімнатики

гімнастики після сну

– культура споживання їжі

-прогулянка

 

директор, вихователь-методист, старша медсестра

відповідно Плану-циклограми

внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу

 

вибірковий Планування освітньої роботи

10,02,05

вихователь-методист

 

 

Організація освітнього процесу під час занять

11,02

вихователь-методист

 

 

порівняльний Організація трудової діяльності :  чергувань

колективна праця

10,04

вихователь-методист

 

 

Організація дослідно-експериментальної роботи

02

вихователь-методист

 

 

Організація ігрової діяльності

09,12,02

вихователь-методист

 

 

 

 

 

Коментарі Вимкнено до Річний план ЗДО