Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

18.06.2024р.Вівторок.СНІДАНОК:Омлет. Хліб .Каша ячна. Чай з лимоном. . ОБІД:Суп овочевий зі сметаною. Хліб. Шніцель зі свинини та яловичини. Каша пшенична. Салат з моркви та яблук. Компот. . . .. ВЕЧЕРЯ:Риба тушкована з овочами. Хліб. Макарони відварені. Узвар.

Дидактичні ігри валеологічного змісту

«КВІТКА ЗДОРОВ’Я»

Мета: дати дітям знання про складові здорового способу життя та їх значення для здоров’я: користь праці, рухів, харчування, природи, злагоди в родині; шкідливість тю­тюнової та алкогольної залежності; вихову­вати дбайливе ставлення до свого здоров’я.

Матеріал: квітка з пелюстками.

Ігрова дія: дитина обирає пелюстку будь-якого кольору, на зворотній стороні якої на­мальована певна складова способу життя. Дитина повинна за малюнком розповісти все, що вона про це знає.

 

«РЕЖИМНИЙ ЛАНЦЮЖОК»

Мета: сприяти розумінню дитини необ­хідності дотримання режиму сну, ігор, харчу­вання.

Матеріал: сюжетні малюнки із зображен­ням дітей у різних режимних моментах.

Ігрова дія: дитина розглядає сюжетні ма­люнки із зображенням дітей у різних режим­них моментах і правильно будує режимний ланцюжок, пояснюючи важливість того чи іншого процесу.

 

«ПОЛЕ ЧУДЕС»

Мета: продовжувати розширювати, уточ­нювати, систематизувати прості уявлення та елементарні знання дітей про власне тіло, частини, функції та їх збереження.

Матеріал: паперовий круг із малюнками частин тіла і обертовою стрілкою в центрі.

Ігрова дія: дитина обертає стрілку в цен­трі диску, на якому розташовані картинки. Сектор, на якому зупиниться стрілка, дитина повинна описати.

 

«МАЛЯТА-ЗДОРОВ’ЯТА»

Мета: закріпити знання дітей про здо­ровий спосіб життя, його складові; вихову­вати бажання у дітей турбуватися про своє здоров’я і бути здоровим.

Матеріал: сюжетні малюнки із зображен­ням корисних для здоров’я дій.

Ігрова дія: діти роздивляються сюжетні картинки, характеризуючи вчинки героїв із точки зору дбайливого чи недбайливого ставлення до їхнього здоров’я, аргументую­чи свою думку.

 

«НОСИКИ, ВУШКА МАЄМО, — МИ ПРО НИХ ПОДБАЄМО»

Мета: вчити дітей давати оцінку діям од­нолітків щодо недбайливого ставлення до органів нюху і слуху; вчити розуміти небез­печність такого поводження для здоров’я; виховувати у дітей бажання правильно пово­дитися із органами нюху і слуху.

Матеріал: картинки із зображенням дітей у різних ситуаціях.

Ігрова дія: діти роздивляються картинки із зображенням однолітків у різних життєвих ситуаціях, характеризують ці ситуації і певну поведінку героїв із точки зору дбайливого ставлення до органів нюху та слуху.

«КОРИСНО — ШКІДЛИВО»

Мета: закріпити знання дітей про збережен­ня органу зору; вчити розуміти та давати оцінку діям дітей щодо поводження з очима; виховува­ти розумне, дбайливе ставлення до очей.

Матеріал: предметні картинки із зобра­женням дітей у різних ситуаціях.

Ігрова дія: діти роздивляються картинки із зображенням однолітків у різних життєвих ситуаціях, характеризують ці ситуації і певну поведінку героїв із точки зору дбайливого ставлення до очей.

 

«АЗБУКА НАСТРОЮ»

Мета: закріпити уміння дітей розрізняти та називати емоційний стан однолітків, його вплив на здоров’я; виховувати бажання мати завжди гарний настрій.

Матеріал: ілюстровані картинки із зобра­женням дітей у різному настрої (невдоволення, радість, здивування, страх, сум, глузування).

Ігрова дія: діти роздивляються картин­ки, характеризуючи певний настрій героїв із точки зору його впливу на здоров’я людини, аргументуючи свою думку.

 

«ЩО РОБЛЯТЬ У БУДИНОЧКУ»

Мета: продовжувати формувати у дітей культурно-гігієнічні навички як важливий за­сіб зміцнення фізичного здоров’я малят.

Матеріал: сюжетні малюнки із зображен­ням дітей у різних ситуаціях.

Ігрова дія: у віконечках — малюнки із зоб­раженням певних ситуацій (діти чистять зуби, вмиваються, самостійно роздягаються і одягаються, причісуються, користуються носовою хустинкою тощо) дитина відкриває  віконечко і розповідає за картинкою.

 «АБЕТКА ЗДОРОВ’Я»

Мета: закріпити знання дітей про части­ни тіла та їхні функції; виховувати дбайливе ставлення до власного тіла.

Матеріал: паперовий круг із зображен­ням початкових літер назв частин тіла і обер­товою стрілкою в центрі.

Ігрова дія: дитина обертає стрілку в цен­трі диска. За літерою, на якій зупиниться стрілка, розповідає все, що вона знає про відповідну частину тіла.

 

No Comments »