Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

08.07.2024р.Понеділок.СНІДАНОК: Омлет драчена. Хліб. Салат з капусти та моркви. Чай з лимоном. . ОБІД: Суп кабачковий зі сметаною. Хліб. Відбивна з філе курки панірована в сухарях. Каша пшенична. Свіжий огірок. . . .. ВЕЧЕРЯ: Пудинг сирно-яблучний. Узвар.

Інноваційні оздоровчі технології

Заклад дошкільної освіти № 39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області – це сучасний заклад, в якому  створено здоров`язбережувальне предметно-ігрове середовище, комфортні умови для розвитку, навчання та виховання дітей.

Пріоритетний напрям освітньої роботи у закладі – організація фізкультурно-оздоровчої роботи, яка спрямована на досягнення дітьми повноцінного фізичного розвитку, зміцнення здоров`я, формування рухової активності.

Педагогічним колективом нашого  закладу запроваджено низку системних заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я вихованців.

Традиційні технології фізкультурно-оздоровчої роботи: фізкультурні заняття, фізкультурно-оздоровча робота в режимі дня (ранкова гімнастика, рухливі ігри та фізичні вправи на прогулянці, фізкультхвилинки, динамічні паузи, вправи після денного сну, коригувальна гімнастика, піші переходи, загартовувальні заходи); активний відпочинок (фізкультурні розваги, свята, дні здоров’я) та самостійна рухова діяльність дітей.

Педагоги ДОЗ вивчають та впроваджують у практику роботи передовий педагогічний досвід педагогів України, інноваційні оздоровчі технології: самомасаж біологічно активних зон організму, масаж вушних раковин (за методикою А.Уманської), горіховий масаж, гімнастика для очей, сюжетні фізкультурні заняття, хатха-йога, ігровий стретчинг та фітбол-гімнастику на заняттях з фізичної культури, гімнастика після сну з елементами корекції, психогімнастика в роботі практичного психолога.

Гімнастика за системою хатха-йога (комплекси для старших дошкільнят)

Завдання зміцнення та збереження здоров’я дитини протягом усього часу її перебування в дошкільному закладі є першорядним для нас. Успішно роз­в’язувати його допомагає розроблена нами комплексна система оздоровлен­ня дітей, куди увійшли традиційні і нетрадиційні методи відповідної робо­ти з ними. Зокрема, в життя старших дошкільнят надійно увійшла оздоров­ча система хатха-йога.

Усталені форми проведення ранкової гімнастики органічно поєднуються з по­сильним для дітей вправлянням за хатха-йогою. Деякі елементи цієї системи використовуємо й на фізкультурних за­няттях. Відтак наші вихованці помітно відрізняються від інших однолітків: вони міцніші, бадьоріші, вправніші, мають добру поставу, не хворіють на застуду і, до того ж, дисциплінованіші.

Щоб зацікавити малих та полегшити їм виконання вправ, надаємо ранковій гімнастиці ігрової форми, використовуючи сюжети відомих казок і наші власні. Пропонуємо колегам два зразки комплексів, розроб­лених нами.

Свято танцю

Комплекс суглобної гімнастики (динамічні вправи)

Попереднє масажування ніг (сидячи чи стоячи).

– Розминання пальців обох ніг.

– Масаж стоп (погладжування та розтирання долоня­ми однойменних рук у поздовжньому напрямку).

– Масаж кісточок (масажування коловими рухами долонь).

– Масаж гомілок (погладжування).

– Масаж колін (розтирання коловими рухами).

– Масаж стегон (погладжування).

– Масаж сідниць (погладжування та розминання сід­ничних м’язів однойменними руками).

 1. Поза вивішування — одночасні рухи п’ястей та стіп угору-вниз. Сидячи на ки­лимі, витягнути вперед прямі ноги так, щоб вони були трохи припідняті над підлогою. (У такому положенні опора на килим здій­снюється лише за рахунок тазових кісток). Одночасно рухати п’ястями та стопами вгору та вниз. Виконувати по 5 рухів, рахуючи рух угору-вниз за один.
 2. Півників танок. Сидячи на килимі й витягнувши ноги, робити рухи головою, імітуючи подзьобування, в такій послідовності: впе­ред — назад, праворуч — назад, ліворуч — назад, вперед — назад. Повторити 3-4 рази.
 3. Східний танок. Сісти по-турецькому й з’єднати руки над головою. Зберігаючи вертикальне положення голови, рухати нею праворуч-ліворуч. Руки одночасно переміщуються у протилежному напрямку.
 4. Зміїний танок. Сидячи на килимі з витягнутими ногами, робити колові рухи головою у горизонтальній площині. Підборіддя рухається паралельно підлозі, ніс дивиться лише вперед. Зробити коловий рух спочатку в один бік, а потім в інший. Виконати вправу 4-6 разів у кожний бік.
 5. Метелик. Виконується в положенні си­дячи. Коліна зігнуті й максимально розведе­ні. П’ясті рук складені в «замок» та обхоплю­ють ступні, підтягуючи п’ятки до тіла. Ритмічно й пружинясто погойдувати обома ногами.
 6. Танок рибалки (нахили тулуба до певної точки). Прийняти позу рибалки: напівприсісти, спертися руками об коліна пальцями досереди­ни. Вибрати на підлозі точку між стопами й на­хиляти праве плече в напрямку до неї. Підборіддя при цьому рухається до плеча. Нахилятися максимально й повертатись у вихідне положен­ня. Те саме робити лівим плечем. Повторити вправу двічі, рахуючи нахили правим та лівим плечем за один рух.
 7. Танок навприсядки. Стати прямо, стопи розміщені паралельно одна одній, руки на по­ясі. Виконувати присідання, намагаючись три­мати спину прямо й не відриваючи п’ятки від підлоги. Повторити 8-10 разів.

Варіант: одна рука піднята вгору, друга — на поясі.

 1. Очищувальне дихання «Ха». Зробити пов­ний вдих носом і водночас підняти прямі руки над головою. (Долоні можуть бути стулені). Зро­бити повний видих, удвічі довший, через рот, одночасно промовивши «Ха» й різко нахилитись уперед з опущеними руками. (Такі рухи нагаду­ють рубання дров). Дітям можна сказати, що на видиху вони немовби скидають із себе недугу та втому.

Гуси-лебеді (комплекс статичних рухів)

Спочатку нагадати дітям, що сталося з Оленкою та її братиком Іванком.

 1. «Куди ж це гуси-лебеді полетіли?» (Оленка міркує). В.п.: основна стійка. Зігнувши руки в ліктях і склавши долоні перед грудьми, зробити повні вдих та видих.
 2. «Оленка побачила яблуньку й запи­тала…» (тут і далі за казкою). З повним види­хом повільно підняти руки вгору й прогнутися назад у грудній та поперековій ділянках хребта.
 3. «Підбігла Оленка до печі». З пов­ним видихом нахилити тулуб уперед і спертися руками об підлогу.
 4. «Зупинилася біля річки» (місток). З повним видихом присісти й впершися прямими руками об витягнути ноги назад (опора лише пальці стіп).
 5. «Пішла Оленка горами-лісами». 3 повним видихом підняти таз угору – голова дивиться всередену, поставивши ноги на всю стопу. (Прямі руки та ноги немовби утворюють трикутник).
 6. «Натрапила на хатинку». За­тримавши видих, прийняти позу «зиг­аг»: лягти на живіт і припідняти таз, торкаючись килима підборіддям, грудьми, долонями рук, колінами та носками ніг.
 7. «У хатинці була Баба Яга, а гуси витягнули шиї та зашипіли». Положення попереднє. З повним видихом прогнути хребет, послідовно піднімаючи вгору голову, плечі, тулуб. Опора — долоні рук та носки ніг.

Ігровий стретчинг – сучасний засіб зміцнення здоров’я

 Звичку дбати про власне здоров’я, займатися фізкульту­рою, вести активний спосіб життя слід формувати у дітей змалку. Зацікавити малят руховою діяльністю допоможе сучасна оздоровча методика — ігровий стретчинг.

Створення здоров’язбережувального сере­довища для кожної дитини — забезпечен­ня сприятливих для розвитку умов, оптималь­на організація освітнього процесу, рухового режиму — домінанта діяльності дошкільного закладу. Створити таке середовище неможли­во без упровадження здоров’язбережувальних технологій.

Серед розмаїття здоров’язбережувальних технологій, які використовують у дошкільних закладах, чільне місце належить фізкультур­но-оздоровчим. У нашому дошкільному закладі успішно функціонує студія естетичної гімнасти­ки “Колосок”. Мета її діяльності — збереження, зміцнення фізичного здоров’я малюків, підви­щення опірності та зміцнення захисних сил ор­ганізму, поліпшення працездатності, своєчасне формування життєво важливих рухових умінь та навичок, вироблення звички до здорового спо­собу життя. Досягненню цієї комплексної мети сприяє творче використання методики ігрового стретчингу А. Назарової.

Ігровий стретчинг (від англ. stretching — розтягування) — оздоровча методика, що передбачає використання комплексів взаємо­пов’язаних ігрових ситуаційних вправ, спря­мованих на розвиток гнучкості тіла, збільшен­ня рухливості суглобів та розтягування м’язів, зміцнення хребта, профілактику плоскосто­пості.

Стретчинг знижує м’язове напруження, а от­же, має оздоровчий вплив на весь організм. Вироблені в ході занять рухові навички дають дітям відчуття внутрішньої свободи, впевненості у власних силах, своїй спритності. У дітей зни­кають комплекси, пов’язані з переживанням фі­зичної недосконалості власного тіла, невмінням ним керувати, натомість приходить м’язова ра­дість (за визначенням І. Павлова), відчути яку до­помагають введені в заняття елементи ритміки, естетичної гімнастики. Позитивні емоції, життє­радісність — важливі чинники оздоровлення.

Особливості занять

Заняття за методикою ігрового стретчингу розпочинають з дітьми 4-го року життя. Малю­ків розподіляють на групи чисельністю до 15 осіб. Заняття проводяться двічі на тиждень у чистому провітрюваному приміщенні й тривають від 20 до 40 хв (залежно від віку та бажання дітей). Діти займаються на килимку, вдягнені в легкий спор­тивний одяг, на ногах — шкарпетки або чешки.

Вправи базуються на чергуванні напруження й розслаблення м’язів. Управління власним тілом розпочинається з відстеження й усвідомлен­ня м’язових відчуттів обличчя, контролю тонусу мімічних м’язів тощо. З цією метою використо­вуємо різноманітні мімічні вправи, наприклад, пропонуємо зобразити здивування, страх, гнів, радість, сум, цікавість тощо.

Насиченість заняття

– дві-три вправи для м’язів живота з прогинан­ням назад;

– дві-три вправи для м’язів спини з нахилом уперед;

– одна вправа для зміцнення хребта з поворо­тами;

– дві-три вправи для зміцнення м’язів хребта й тазового пояса;

– одна-дві вправи для зміцнення м’язів ніг;

– одна-дві вправи для розвитку стоп;

– одна вправа для розвитку плечового пояса або рівноваги.

Структура заняття

Вступна частина заняття складається з роз­минки (різні види ходьби, бігу, стрибків для набуття правильної постави, зміцнення стоп, поліпшення координації рухів, орієнтування в просторі) й загальнорозвивальних вправ (музично-ритмічні композиції).

Основна частина — силові вправи; масаж ніг; вправи на розтягування, рівновагу; гімнас­тика для суглобів, хребта. (Важливо правильно вибирати вправи для всіх груп м’язів, варіювати їх).

Заключна частина — вправи на дихання, ре­лаксація.

І фізкультура, й розвиток творчих здібностей

Заняття з ігрового стретчингу проводяться у форматі ігрових сюжетних комплексів, що складаються із взаємопов’язаних ігрових си­туаційних вправ, спрямованих на розвиток та оздоровлення дітей. Один комплекс вправ виконується впродовж двох тижнів (4 заняття).

На першому занятті діти закріплюють вміння виконувати вже відомі рухи й ознайомлюються з новими.

Друге — присвячене вдосконаленню техніки виконання вправ, передачі характерних особ­ливостей образів.

Третє та четверте заняття передбачають са­мостійне виконання дітьми вправ під музику, імпровізування, введення нових персонажів, виконання творчих завдань.

Добираємо доступні й зрозумілі дітям сюжети за змістом відомих казок та мультфільмів.

Обов’язкова умова — створення позитивно забарвленого емоційного тла та наповнення сюжету етичним змістом. Педагог розповідає, а діти в цей час розігру­ють сюжет, виконуючи вправи, в яких імітують дії тварин, рослин, казкових персонажів тощо. Усі вправи виконуються під музику, що відповідає характерам чи діям персонажів.

Граючи, діти перевтілюються у тварин, птахів, квіти тощо, сповнюються позитивними емоці­ями. Завдяки грі звичне, повсякденне набуває нових барв, стає незвичайним, а тому особливо привабливим. Тож і складні вправи даються ді­тям легше.

Нові вправи дошкільнята повторюють за ви­хователем, вивчені, добре знайомі виконують самостійно. Коли розучено достатню кількість вправ, діти можуть самі будувати сюжет і придумувати власні рухи, що сприяє розвитку творчих здібностей.

Орієнтовні вправи ігрового стретчингу

Морська зірка

В. п. — лежачи на животі; руки й ноги розве­дені в сторони.

1-2-3 — підняти руки і ноги над підлогою, про­гнутися, затриматися в такому положенні на 3 с.

4 — повернутися у в. п.

Примітка. Піднімаючи руки і ноги, слід нама­гатися не згинати їх; голову тримати прямо, не опускати.

Дельфін

В.п. — лежачи на животі; з’єднані ноги ви­прямлені; прямі руки витягнуті вперед, кисті з’єднані в «замок».

1-2-3 — прогнутися, підняти руки й ноги над підлогою.

4 — повернутися у в. п.

Примітка. Піднімаючи руки і ноги, намагатися тримати їх випрямленими; дивитися на кисті рук.

Рибка

В. п. — лежачи на животі; ноги разом; руки зігнуті в ліктях, долоні лежать на підлозі на рівні плечей.

1 — плавно розгинаючи руки, одночасно під­няти голову, груди, згинаючи ноги в колінах, на­магаючись доторкнутися ступнями ніг до голо­ви. Затриматися на 3-5 с.

2 — повернутися у в. п.

Примітка. Вправа сприяє розтягуванню пря­мих м’язів черевного преса, допомагає подола­ти скутість та деформацію хребта.

Гойдалка

В.п. — лежачи на спині; випрямлені руки, від­ведені назад, лежать на підлозі; ноги теж ви­прямлені.

1-2 — зігнути ноги в колінах, обхопивши рука­ми гомілки. Притиснути коліна до грудей, погой­датися вперед-назад.

3-4 — повернутися у в. п.

Примітка. Під час «гойдання» слід штовхатися вперед ногами, щоб не завалюватися на бік.

Зернятко

В.п. — сидячи навпочіпки; ноги разом, п’яти торкаються підлоги; пальці витягнутих вперед рук зчеплені в «замок», опущені вниз; тулуб злегка нахилений уперед; голова опущена.

 • — повільно піднятися й випрямити ноги, ту­луб залишити нахиленим.
 • — одночасно випрямити тулуб і підняти пря­мі руки вгору, розгорнути долоні.
 • — руки опустити через сторони вниз.
 • — повернутися у в. п.

Примітка. Вправа готує хребет до подальшо­го навантаження. Обов’язково слід стежити за тим, аби діти не відривали п’яти від підлоги.

Пінгвін

В.п. — o.с.

 • — потягнути на себе носочки ніг.
 • — опустити.

Примітка. Вправа забезпечує рухливість суг­лобів ніг; ефективна для профілактики плоско­стопості, поліпшує поставу.

Метелик

В.п. — сидячи на підлозі; спина пряма; ноги зігнуті в колінах; стопи, зведені разом, стоять на підлозі, носочки витягнуті; руки відведені за спину у високому упорі.

1 — коліна розвести в сторони.

2    — стопи ніг обхопити руками, спина пряма. Затриматися в такому положенні З с. Похитати розведеними колінами — «метелик махає криль­цями».

3-4 — повернутися у в. п.

Примітка. Слід стежити, щоб діти намагалися якомога нижче опускати коліна. Рухи мають бути динамічними.

Плавець

В.п. — лежачи на спині; ноги зведені, прямі; руки вздовж тулуба.

 • — відвести руки за голову.
 • — відтягнути носочки.
 • — відірвати ноги від підлоги, по черзі їх пі­діймати й опускати.
 • — повернутися у в.п.

Примітка. Вправа сприяє очищенню органів травлення.

Жабка

В.п. — «поза прямого кута»; ноги разом; руки в упорі ззаду.

 • — притягнути стопи до себе.
 • — зовнішню частину стопи опустити на під­логу, п’яти разом.
 • — носки наблизити один до одного, п’яти залишити разом.
 • — повернутися у в. п.

Примітка. Вправа сприяє збільшенню рухливості суглобів ніг.

Равлик

В.п. — лежачи на спині; випрямлені руки, за­ведені назад, лежать на підлозі; ноги теж ви­прямлені.

1    — підняти прямі ноги вгору і завести їх за голову, носками ніг торкнутися підлоги.

2 — повернутися у в. п.

Примітка. Під час виконання вправи руки фік­сують тулуб — підтримують спину; ноги в колінах випрямлені.

Неваляйка

В.п. — стоячи на колінах; руки на поясі.

 • — нахилитися назад.
 • — повернутися у в. п.

Примітка. Нахиляючись, слід тримати спину прямо. Після трьох повторів відпочити (можна сісти на п’яти) і повторити вправу ще тричі.

Павич

В.п. — стоячи; руки опущені вздовж тулуба.

1 — завести руки за спину, з’єднати долоні.

 • — вивернути складені руки пальцями вгору, розмістити кисті так, щоб мізинці по всій довжи­ні торкалися хребта.
 • — лікті підняти, плечі відвести назад, затри­матися в такому положенні на 3-5 с.

4 — повернутися у в. п.

Примітка. Під час виконання вправи слід сте­жити за поставою. Після вправи корисно опус­тити руки вниз, потрусити кистями і спокійно зітхнути.

Чапля

В.п. — стоячи; руки в сторони.

1    — зігнути праву ногу в ко­ліні, носок відтягнути вниз, за­триматися в такому положенні на 3-5с.

2    — повернутися у в. п.

3-4 — те саме з лівої ноги.

Примітка. Виконання впра­ви можна супроводжувати віршованим текстом:

Коли чапля вночі спить,

На одній нозі стоїть.

Може, хочете ви знати,

Чи не важко так стояти?

А для того, щоб це знати,

Треба нам, як чапля, стати.

Необхідно стежити за по­ставою, намагатися зберігати рівновагу. Коліно має бути зіг­нуте під кутом 90°.

Змія

   В.п. — лежачи на животі,

ноги зведені разом; руками впертися в підлогу на рівні грудей.

 • — випрямити руки, підня­ти голову.
 • — подати вперед груди, живіт — на підлозі. У такому положенні прогнутися наскільки мож­ливо, закинувши голову трохи назад, зафіксува­ти позу.

3-4 — повернутися у в. п.

Примітка. Вправа виконується в повільному темпі. Сприяє розтягуванню прямих м’язів че­ревного преса, підвищенню внутрішньочерев­ного тиску. У результаті посилюється приплив крові, що насичує відповідні органи живильними речовинами та киснем. Допомагає дола­ти скутість і деформації хребта. Корисна для мигдалин: поліпшується надходження до них крові, що робить їх стійкішими до застудних захворювань.

Слон

В.п. — стоячи прямо; ноги разом; прямі руки в «замку» за спиною.

1 — нахилитися вперед, намагатися притис­нути лоб до колін, прямі руки піднімати вгору. Затриматись у такому положенні на 3-5 с.

2    — повернутися у в. п.

Примітка. Вправа для хребта та плечових су­глобів. Слід стежити за тим, щоб під час її вико­нання ноги в колінах були випрямлені.

Лисичка

В.п. — сидячи на п’ятах, руки за спиною.

 • — сісти на підлогу справа від п’ят.
 • — повернутися у в. п. 3-4 — те саме вліво.

Примітка. Під час виконання вправи кистями рук варто триматися за лікті.

Колобок

В.п. — сидячи на підлозі; ноги зігнуті в колі­нах, п’яти максимально присунуті до сідниць. Обхопити коліна руками, голову притиснути до колін.

 • — перекотитися на спину.
 • — повернутися у в. п.

Примітка. Вправа для м’язів спини, хребта.

Морська хвиля

В.п. — «поза прямого кута»; ноги разом; руки в упорі ззаду.

1    — підняти прямі ноги на 45° та описати ними «вісімку».

2    — в.п.

Примітка. Вправа сприяє зміцненню кістково-м’язової системи.

Гілочка

В.п. — лежачи на спині; ноги разом, носочки натягнуті; руки витягнуті вздовж тулуба долоня­ми вниз.

1    — повільно підняти ноги вертикально, не згинаючи їх. Таз від підлоги не відривати.

2   — повільно повернутися у в.п.

Примітка. Вправа сприяє зміцненню кістково-м’язової системи.

Такі “образні” вправи підтримують у малю­ків інтерес до рухової діяльності, прагнення займатися ігровим стретчингом не лише в дитсадку, а й удома.

КОНСПЕКТ  ЗАНЯТТЯ

для дітей старшого дошкільного віку

Ігровий стретчинг “ Кошеня на прогулянці” 

Костюк В.В, інструктор з   фізкультури другої категорії

Завдання: Продовжувати навчати дітей різним видам імітаційних рухів (вправ)

ігрового стретчингу, звертати увагу на точність рухів, вміння передавати характерні особливості комах і тварин, закріпити їх назви , де мешкають , та спосіб пересування

Створити позитивний психоемоційний настрій. Розвивати у дітей координацію рухів та фізичні якості: гнучкість, витривалість , старанність, мязеву свободу. Сприяти формуванню правильної і гарної постави, зміцненню опорно-рухового апарату, нервової та дихальної системи. Розвивати психічні якості: слухову увагу, ритмічність, пластичність , уяву.

Обладнання: музичний супровід

Хід заняття

І. Вступна частина.

Шикування в колону по одному.

Ходьба звичайна

Ходьба на носках , руки на поясі, руки вгору

Біг звичайний один за одним

Ходьба на зовнішній стороні стопи

Ходьба з високим підніманням стегна, змахи руками, як півник.

Ходьба не згинаючи коліна , з нахилом на кожен крок, руками старатися дістати підлоги

Ходьба на прямих руках і ногах , спина заокруглена.

Ходьба на пятках, руки за головою

Ходьба у присіді , руки на коліна.

Біг підскоком , руки на поясі

Біг приставним кроком обличчям всередину кола, спиною всередину кола

Звичайна ходьба. Вправа на відновлення дихання

Ходьба . Перешикування в колони по троє через середин

Основна частина.

Діти сідають на ноги , руки на коліна, роблять вдих-видих, заплющують очі.

“ Уявіть собі , що ми на певний час перетворимося на маленьке кошенятко , як тільки, що прокинулося  від солодкого сну і має величезне бажання пізнавати цей цікавий світ”

Відкриваємо очі

 1. Кошенятко потягується вверх

В.п. – сидячи на колінах, руки на колінах

Піднятися з колін, потягнутися обома руками вгору. Повернутися у в.п.

 1. Розминає спинку

В.п. – те саме.

Потягнутися вперед, руки на підлозі. Повернутися у в.п.

 1. Витягує ніжки

В.п. – те саме. Відставити одну ногу назад, випрямити спину, руки вздовж тулуба. Повернутися у в.п.

 1. Кошеня вмивається

В.п. – те саме. Відставити ногу в сторону і нахилитися до неї всім тулубом, руками торкнутися носочків ніг. Повернутися у в.п.

 1. Кошеня прогинається

В.п. – стоячи в упорі на руки і коліна.Вигнути спину, нахилити голову вниз. Прогнути спину , підняти голову догори. Повернутися у в.п.

 1. Підлізає під огорожу

В.п. – сидячи на колінах. Лягти на підлогу руками , піднятися на лікті , на всю руку , підняти тулуб, прогнутися, при можливості голову назад. Повернутися у в.п.

Іде на прогулянку

В.п. -стоячи в упорі на руки і коліна. Підняти по черзі ногу, руку, Імітуючи ходьбу кошеняти на місці.

 1. Метелик

В.п. -сидячи на підлозі , ноги зігнути в колінах, підтягнути до себе стопи руками, випрямити спину і виконувати махи колінами вверх -вниз.

 1. Метелик на квіточці

В.п. – сидячи, ноги прямі, носочки натягнуті, руки підняти догори. Зробити нахил вперед. Старатися дістати руками носочки ніг і не згинати колін.

 1. Равлик

В.п.- сидячи на колінах. Піднятися, взятися руками за пятки по черзі, прогнутися у попереку і опустити голову. Повертаючись у в.п. Спочатку підняти голову, потім по черзі відпустити руки.

10.Жабка стрибає

В.п. – стоячи. Ноги розставлені широко , зігнуті в колінах. Виконати декілька невисоких стрибочків із розведенням колін в сторони під час приземлення.

 1. Жабка

В.п. – лежачи на животі. Руки вздовж тулуба. Руками взяти стопи і притягнути їх до підлоги по можливості. Повернутися у в.п.

12.Змійка

В.п. -теж саме. Піднятися з опорою на руки , прогнутися. На другий-третій раз додати піднімання ніг зігнутих у колінах до голови у кільце.

13.Їжачок

В.п. – лежачи на спині. Підтягнути ноги зігнуті в колінах до грудей. Обійняти їх руками і підняти голову до колін. Покачатися на спині вперед-назад. Повернутися у в.п.

14.Сонечко ( вправа релакс) Лежачи у вільному положенні на спині , ноги трохи розставлені , руки вздовж тулуба. Дихання поверхневе, розслаблене.

Кожну вправа виконати 3-4 повтори.

Рухлива гра “Каруселі”  3 р.

 1. Ходьба по колу із змахами рук , як птахи . Відновлення дихання . Підсумок заняття.

ФІТБОЛГІМНАСТИКА – ЗДОРОВ’ЯФОРМУЮЧА НОВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ

Фітбол в перекладі з англійської означає м’яч для опори , який використовується в оздоровчих цілях.

Фітбол – це проста і доступна гімнастика на м’ячі. Вона корисна і дорослим, і дітям. Виражений терапевтичний ефект спостерігається у немовлят. Починати заняття з новонародженим можна вже з третього тижня після народження. Комплекс нескладних вправ дозволяє дитині швидше адаптуватися до умов навколишнього середовища, стимулює роботу м’язів, спонукає до рухової активності (що в свою чергу покращує роботу мозку), зміцнює хребет і вестибулярний апарат, знімає тонус м язів, покращує травлення, розробляє легені, усуває дисплазію.

Посадка на фітболі вважається правильною, якщо кут між тулубом і стегном, гомілкою й стопою становить 90?.

Голову піднімаємо, спину випрямляємо, руки фіксують м’яч долонями за спиною, ноги – на ширині плечей, стопи паралельні одна одній. Таке положення сприяє стійкості і зберігає правильну поставу. Починати треба з простих вправ, поступово ускладнюючи їх . При цьому уникати швидких і різких рухів, скручувань у шийному і поперековому відділах хребта, інтенсивного напруження м язів. При виконанні вправ лежачи на м’ячі не треба затримувати дихання. Голову не закидати назад: потилиця і хребет мають становити одну лінію. Фітбол при цьому не повинен рухатися. При виконанні вправ лежачи на животі з упором руками на підлозі, руки мають бути паралельними одна одній і розташовуватися на рівні плечових суглобів.

Вправи на м’ячах унікальні за своїм впливом на організм і разом з тим викликають великий інтерес як у дітей, так і у дорослих . Вони мають оздоровчим ефект, який підтверджено досвідом роботи спеціалізованих корекційних і реабілітаційних медичних центрів Європи .

Рухові дії з гімнастичними м’ячами:

 • зміцнюють м’ язи спини й черевного преса;
 • формують навички правильної постави;
 • сприяють удосконаленню функцій рівноваги та рухового контролю;
 • – сприяють зміцненню та розслабленню м’язів.

Вправи можна виконувати з різних вихідних положень:

 • сидячи на м’ячі;
 • лежачи на м’ячі обличчям униз з опорою на кисті рук і стопи ніг;
 • стоячи і тримаючи м’яч у руках.

Для уникнення перевтоми дітей під час виконання певної вправи важливо зважати на їх фізіологічні особливості розвитку. Наприклад, дітям складно утримувати рівновагу на великому м’ячі, тому тривалість виконання вправи, сидячи на м’ячі, має бути:   для дітей 3-5 років – не більше 3 – 4 хв.; для дітей 5-7 років – не більше 5 – 7 хв.

Фітболгімнастику можна використовувати в усіх вікових групах. Проводиться вона як з усією групою дітей, так із підгрупами (5-7 дітей) та індивідуально .

No Comments »