Гурткова робота

ДНЗ відповідно до статутних цілей і завдань  може надавати додаткові освітні послуги лише на основі договору між батьками або особами, які їх замінюють та навчальним закладом в межах гранично допустимого навантаження дитини визначеного МОН та МОЗ (наказ від  20.04.2015р. № 446, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2015р. за № 520/26965 .

Гуртки  з вивчення англійської мови, керівник  Задородна Г.Ю. та гурток з образотворчого мистецтва,  керівник Гудь О.І. працюють відповідно  наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від  27.10.1997 р.   за  № 596/240 «Про затвердження порядку надання  платних послуг державними навчальними закладами».

Оплата за гурткову роботу 70 гривень  щомісячно.

Гурткова робота міцно увійшла в практику дошкільної освіти
і довела свою життєздатність високими індивідуальними показниками розвитку загальних

Гурткова ро­бота в дошкільному навчальному закладі є доволі популярною фор­мою організації дитячої життєдіяльності, вона є складо­вою освітнього процесу та ефективним засобом індивідуалізації розвитку дітей дошкільного віку, що сприяє підтримці їхніх здібностей до пев­них видів діяльності.

         Принципи організації гурткової роботи в дошкільному закладі

Урахування принципу природовідповідності є вирішальним чинником у залученні дошкільників до гурткової роботи. Воно неможливе без уважного вивчення при­родних задатків, індивідуальної траєкторії розвитку кожного до­шкільника.

Систематично спостерігаючи за кожною дитиною в різних життєвих ситуаціях, налагоджуючи з нею довір­чі стосунки та дружнє особистісне спілкування, дорослі (педагоги, батьки) отримують необхідні емпіричні відомості про дитячі вподобання, здібності та можливості. Саме такі висновки педагогів і батьків, засновані на живих контактах з дитиною, підкріплені порадами практич­ного психолога, зумовлюють вибір профілю гуртка, який відвідуватиме дитина.

Відвідування гуртків, студій, секцій у дитячому садку не є обов’язковим для всіх дітей.

Досягненню більш високого ступеня індивідуалізації навчально-розвивальних впливів, максимальному виявленню природних нахи­лів, дієвішому особистісно орієнтованому підходу до творчого роз­витку кожної дитини сприяє оптимальна наповненість гурткових груп — 10—12 осіб на одному занятті.

Організовуючи роботу гурт­ків, ми намагаємося запобігти надмірним навантаженням. Тривалість занять кожного гуртка відповідає віку дітей і не перевищує вста­новлених норм для навчальних занять.

Дитина дошкільного віку може відвідувати один гурток на день. А отже, ми рекомендуємо батькам не записувати її більше ніж до двох гуртків.

У кожному гуртку діти оптимально займають­ся не більше двох разів на тиждень. Це дає змогу зберегти достатню кількість часу в дитячому повсякденні для гри, інших са­мостійних видів діяльності та перебування на свіжому повітрі.

Програмно-методичне забезпечення гурткової роботи

– «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

– «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.).

Робота гуртків по­будована за тематично-перспективним планом, який складає його керівник та який відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти та чинним комплексним освітнім програмам «Українське дошкілля» Білан О.І., «Впевнений старт» Андрієтті О.О. і парціаль­ним програмам, за якими працює дошкільний навчальний заклад.